Slovensko kúpilo 4 milióny nových dávok vakcín od Pfizeru a Moderny, spolu s doterajšími vystačia pre 85 percent dospelých – Denník N

Podľa pôvodnej vakcinačnej stratégie malo Slovensko ku koncu minulého roka dohodnutých 2,4 milióna dávok od Pfizeru/BioNTechu a takmer 963-tisíc dávok od Moderny.

Minister Krajčí pred niekoľkými dňami oznámil, že krajina objednala od každej firmy 600-tisíc dávok navyše. Nakoniec to bude ešte viac. Od Pfizeru objednávame oproti pôvodnému plánu ďalšie 3 475 875 dávok, čiže dohromady by sme mali v priebehu roka 2021 dostať 5,8 milióna dávok.

V prípade Moderny platí, čo minister Krajčí oznámil pred niekoľkými dňami – navyše získame 600-tisíc dávok, čiže dohromady asi 1,5 milióna.

Source: Slovensko kúpilo 4 milióny nových dávok vakcín od Pfizeru a Moderny, spolu s doterajšími vystačia pre 85 percent dospelých – Denník N

Share Button

Ak chcete plnú úhradu, stačí vyroniť pred ministrom Krajčim krokodílie slzy

Zmeny v úhradách za nové lieky na reguláciu zrážanlivosti krvi (budeme im hovoriť NOAK) majú svoje podivné pokračovanie.

Občerstvime si, čo sa udialo na sklonku minulého roka

Toto je pokračovanie ságy z článku Keď farmaceutický priemysel začne vydierať slzami, treba postaviť do ofenzívy fakty

Pokojné vody trhovej konkurencie 4 účinných látok v 4 liekoch voľby s rovnakým (pre 80-90% pacientov) narušilo ukončenie patentovej ochrany jednej z nich. Na trh prišli dve generiká, teda rovnaké účinné látky, len v tabletke od iného výrobcu. Prišli v výrazne nižšou predajnou cenou, ako sa na generiká sluší a patrí a ako to od generík vyžaduje zákon.

Zákon je nastavený formou automatu, aby boli eliminované rôzne zákulisné tlaky.

Štát zareagoval, lebo automat sa spustil, v novembri 2020 automatickým znížením úhrady poisťovne od januára 2021 na úroveň tejto najnižšej ceny v rámci celej skupiny 4 účinných látok a teraz už 6 liekoch voľby. (Inak sa tomu hovorí aj revízia úhrady) Tým sa stalo, že zo 6 liekov voľby s rovnakým (pre 80-90% pacientov) medicínskym prínosom, by od januára 2021 boli 2 bez doplatku a 4 s doplatkom na úrovni 20€ a viac za balenie, pri zachovaní predajných cien výrobcu.

Výrobcovia tých 4 „starých skúsených“ liekov zareagovali tak, že počas decembra avizovali listami lekárňam, že od nového roku, teda od januára 2021 dobrovoľne prispôsobia koncové ceny svojich liekov tak, aby pacient mal aj naďalej minimálne (1-2€ za balenie) alebo žiadne doplatky.

Doteraz dobré – stalo sa to, čo sa stalo v minulosti už 158-krát ak nie 1588-krát. Trhová konkurencia pomohla štátu šetriť výdavky zo spoločného balíka prostriedkov solidárneho zdravotného poistenia.

Skvelá správa – niečo ušetríme na NOAK, môžeme zaplatiť nejakú tú sestru navyše, alebo uhradiť viac liekov na výnimky na cystickú fibrózu, liečbu rakoviny či spinálnej svalovej atrofie alebo sklerózy multipex. Za rovnaké vyzbierané peniaze zo solidárneho zdravotného poistenia tak dostanú občania viac medicíny. A viac zachránených životov.

Nadávali len dve skupiny

 1. Firmy, lebo museli znížiť svoje predajné ceny a teda aj zisky.
 2. Lekárnici, ktorým na sklade ostali nakúpené škatuľky s vysokým doplatkom, pričom nákup od 1.1.2021 obsahoval úplne rovnaké škatuľky s nižšou nákupnou cenou.

Kým v prípade firiem nikto ani slzu neuroní, lekárnici sú v tom nevinne a je našou úlohou, úlohou politikov, doladiť legislatívu, aby firmy bolo povinné do 3 mesiacov od zmeny úhrady na požiadanie lekárnika prevziať nákup za pôvodné ceny v objeme obvyklého 3-mesačného výdaja lekárne. (paragrafové znenie mám v príprave)

Kým za firmami nikto z nás slzy neuroní, naopak, firmy začali roniť nefalšované krokodílie slzy na Limbovej 2. Začali presviedčať odbornú a potom aj laickú verejnosť, aké sú tie ich lieky voľby jedinečné, neopakovateľné a hlavne nezameniteľné.

A firmy ronili krokodílie slzy a ronili a ronili, až sa im ich na MZ užialilo a ministerstvo zdravotníctva z vlastnej iniciatívy rozbehlo konanie o navýšení výdavkov za NOAK zo solidárneho zdravotného poistenia.

Áno, čítate dobre – dobrovoľne sa MZ rozhodlo, že ponúkne firmám za lieky skupiny NOAK viac, ako firmy chceli od januára platiť. Z našich odvodov a daní.

Priznám sa, nikde som sa nedočítal, či tieto peniaze navyše vezmú sestrám, alebo navrhnú zníženie platby za výkon nemocniciam alebo špecialistom, špeciálne tím, ktorí spochybňujú rovnaký medicínsky prínos 4 rôznych účinných látok.

Rovnako som sa nikde nedočítal, čo viedlo MZ k tomu, že z vlastnej iniciatívy rozhodlo o odopretí liečby pacientom na cystickú fibrózu, rakovinu, spinálnu svalovú dystrofiu či sklerózu multiplex a teda čo viedlo úradníkov MZ k odsúdeniu týchto pacientov na zbytočnú skoršiu smrť.

Áno, takto tvrdé to je – balík peňazí solidárneho zdravotného poistenia konečnú veľkosť. Veľkosť je daná veľkosťou odvodov a daní pracujúcich a daní firiem. Pri liekovej politike vždy musíme uvažovať ako keď myšička varila kašičku – tomu dáme, tomu nie. Preto je tak životne, a to doslova životne, dôležité pracovať s peniazmi solidárnych platcov zodpovedne a nemrhať za niečo, čo sú nám firmy ochotné predať za menej.

Technické pozadie

Toto zákon požaduje od toho, kto požiada o začatie konania o úhradách formou zmeny indikačných a preskripčných:

§ 20 zákona 363/2011:
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) účinnosť a bezpečnosť liečby,
c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.

Aby bolo možné vôbec uvažovať o nejakých číslach, zákon vyžaduje dodávanie takzvaného farmako-ekonomický rozboru v elektronickej podobe. Prípadne, že ide o rozšírenie indikačného obmedzenia, tak sa vyžaduje farmako-ekonomický rozbor lieku formou analýzy užitočnosti nákladov alebo analýzy minimalizácie nákladov.

Nebol dodaný žiadny farmakoekonomický rozbor.

Na strane firiem aj na strane ministerstva bolo argumentované vyššou či nižšou účinnosťou a bezpečnosťou (§20 3) b) ), ale nebolo navrhnuté zrušenie/zníženie úhrady pre tie zo 4 liekov, ktoré sú menej bezpečné alebo menej účinné.

Zákon stanovuje, že návrhy spracuje a stanovisko vydá kategorizačná komisia, ktorá je poradným orgánom ministra a definitívne rozhodnutie urobí minister. Kategorizačná komisia má 11 členov, 5 je za poisťovne, 3 za ministerstvo a 3 za odborné spoločnosti.

Ako sa rozhodovalo

Kategorizačná komisia ustanovila odbornú pracovnú skupinu, ktorá súhlasila so zmenami z vlastnej iniciatívy MZ. Citujem: Odborná pracovná skupina N01, C súhlasí so zmenou charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Následne na svojom zasadaní kategorizačná komisia navrhla nasledovné stanovisko: Kategorizačná komisia pre lieky odborne posúdila podnet navrhovateľa a dospela k záveru, že vzhľadom na § 20 zákona č. 363/2011 Z. z nie je opodstatnené, aby ministerstvo rozšírilo indikačné obmedzenia v uvedených referenčných skupinách.

Kategorizačná komisia počtom hlasov 9:2 schválila odporúčanie pre ministra, že nevidí opodstatnenie. Všimnite si, že proti zmenám hlasovalo 9 členov, teda nie len 5 za poisťovne, ktoré by prvá signálna podozrievala automaticky zo snahy šetriť. Dokonca šéf kategorizačnej komisie nad rámec povinností pridal stanovisko, že v navrhovanej podobe je nevykonateľné elektronickými prostriedkami.

Kategorizačná komisia odporučila, aby sa nerobili žiadne zmeny a zásahy do automatu revízie úhrad.

Zásadným argumentom je odvolávka na ten §20 – MZ proste nedodalo farmakoekonomický rozbor. Úvahy o rozdieloch v medicínkych prínosoch možno aj sú, ale chýbal ich ekonomické kvantitatívne vyjadrenie. Nikto nepredložil, ktorý z tých liekov má väčší či menší farmakoekonomický prínos. Napriek tomu, že tvrdia, že každý z liekov má iný medicínsky prínos. Ale aký, nikto nepredložil. Ale je to nejaký iný. Ale aký? A tak by sme sa mohli točiť v kruhu.

Minister ignoroval poradný orgán a rozhodl, že súhlasí so zmenou indikačných obmedzení.

S tým súvisí aj rozpad rovnakej sumy úhrad. Takže kým doteraz roky-rokúce sme platili za medicínsky prínos týchto 4 účinných látok rovnakú sumu, od februára 2021 budeme platiť za niektorú látku viac a za inú menej, bez toho, aby niekto predložil povinný dôkaz.

Firmy vyronili krokodílie slzy, srdiečko ministra Krajčiho sa obmäkčilo, jeho ruka podpísala a my, solidárni platcovia dáme za lieky skupiny NOAK viac, ako si za svoje lieky vypýtali farmaceutické firmy od januára 2021.

Nebezpečné vetry vanú na Limbovej 2 v liekovej politike. Tieto krokodílie slzy ledajaký vánok nevysuší.

Takto by lieková politika SaS nikdy nefungovala.

Slovník pojmov:
Krokodílie slzy: Podľa starých legiend krokodíl predstiera plač, aby prilákal obeť, podľa iných zase „oplakáva“ obeť, ktorú požiera. Zdroj: Aký je správny význam spojenia „krokodíl… | Jazyková poradňa | SME.sk

Prvý diel:
Keď farmaceutický priemysel začne vydierať slzami, treba postaviť do ofenzívy fakty

Share Button

Registrácia k očkovaniu pre občanov – náčrt a úvaha

Východiská:

 1. z prieskumov, že dobrovoľne sa chce nechať očkovať 50% a menej.
 2. štát ako organizátor očkovania potrebuje informácie pre škálovanie

Rozdeľme administratívnu prípravu na očkovanie do dvoch častí:

 1. registrácia na očkovanie – prejavenie záujmu
 2. prihlásenie sa na konkrétny termín a lokalitu na vykonanie očkovania

Úvaha

Jednoznačne potrebujem prioritizovať rôzne skupiny obyvateľstva. Keďže je očkovanie dobrovoľné a predbežné prieskumy ukazujú, že očkovať sa chce menej ako 50% obyvateľstva, nevieme, ktorí sú to a hlavne nevieme, koľko ich je v jednotlivých skupinách.

Nemôžeme teda odhadovať, koľko času (v týždňoch) máme vyšleniť na prvú plnu, koĺko na druhú vlnu, aby sa nám nestalo, že máme na očkovacích lokalitách prestoj. Prestoj spôsobený tým, že sa už v danom segmente obyvateľstva minuly záujemnci na dobrovoľné očkovanie.

Príklad: V sekcii 65+, kde o každom 65+ môžeme de facto povedať, že padá do II. vlny ako chronicky na niečo chorý, máme vyše 900 000 ľudí. To by pri pošte 26-30 000 denne trvalo tak do júla, kým by sme to celé preočkovali.

Registrácia k očkovaniu

Ak by sme spustili registráciu k očkovaniu, tak by sme za 5-7 dní získali 70-80% obsahu jednotlivých sekcii obyvateľstva. Samozrejme podmienkou je, že v procese registrácie občan zadá, kam sa cíti, že patrí. Aj pri chybovosti do 10% je to stále dobré a riešiteľné primou kontrolou na mieste očkovania.

Registrícia k očkovaniu by teda vyčadovala zadať:

 1. príslušnosť k sekcii obyvateľstva (65+, zdravotník, ZŤP, učiteľ….)
 2. preferovanú lokalitu + povolenú odchálku (0-v mieste, +50km…, +500km=kdekoľvek
 3. preferovaný deň v týždni (niekto môže víkendy, niekomu je to jedno)
 4. ochota o 60 minút sa dostaviť na výzvu na konkrétne očkovacie miesto pod pokutou 100€

Prvú sekciu obyvatešľstva – zdravotníkov máme za sebou. Kvôli rozloženiu záťaže by som rozdelil registráciu na krátke etapy.

 • 7 dní pre 65+ (a ich všeobecných lekárov)
 • 3 dni pre východ Slovenska (alternatívne aspoň jedno priezvisko U-Z)
 • 3 dni pre západ Slovenska (priezvisko J-Z)
 • 3 dni pre Bratislavu (priezvisko A-Ž)

Registrácia neurčuje žiadne poradie, neznamená pridelenie očkovacieho miesta. Je to prejav 100% záujmu byť zaočkovaný v nejakom čase a na nejakom priestore.

Práca na pozadí

Po 7 dňoch systém začne na pozadí rozdeľovať teoretické sloty pre jednotlivé sekcie obyvateľstva. Získame tak relatívne presný obraz, koľko dní je treba vyhradiť pre jednotlivé sekcie obyvateľstva, aby sa dodržala prioritizácia a súčasne sa zbytočne nečakalo s uvoľnením stavidiel pre ďalšiu sekciu s nižšou prioritou očkovania. A to všetko na základe dostatočne presného zistenia záujmu o očkovanie.

Rovnako získame presnú predstavu o potrebe očkovacích lokalít pod jednotlivými očkovacími centrami.

Samozrejme, zaregistrovať sa pre očkovanie môže občan kedykoľvek, aj o mesiac, aj o dva. Vždy bude priradený do správneho slotu pre „svoju“ sekciu. Ak sa očkuje nejaká sekcia s nižšou prioritou, dostane termín čo najskôr a v rámci posunu pri uvoľnených termínoch bude oslovený prednostne.

Tým končí aktívna, iniciatívna úloha občana, následne sa občan už len vezie a nechá sa systémom navigovať.

Druhý krok, objednávanie na konkrétny čas a miesto

To by sa dialo poloautomaticky. Systém automaticky pridelí nejaký čas a priestor v duchu príslušnoti občana k svojej sekcii. Tieto navrhované údaje systém pošle občanovi, aby potvrdil, alebo upravil termín a miesto očkovania.

Občan to musí len potvrdiť, alebo upraviť. V rámci úprav by bolo k dispozícii tlačítko „nájdi najskorší možný termín“ a „najbližšiu možnú lokalitu“.

Systém tak buď vygeneruje, alebo preberie vybrané údaje a zarezervuje termín.

Užívateľ má možnosť ešte odznačiť preferenciu „urýchliť očkovanie“, kde mu môže systém poslať výzvu na očkovanie skôr, nie však kratšie ako 7 dní pred zmeneným termínom.

Takto sa postupne obsadia termíny na 0-6 mesiacov dopredu.

Občan dostane 7 dní a 3 dni pred očkovaním informáciu, že sa mu blíži termín. Nemusí aktívne nič potvrdzovať, ak jeho posledná interakcia zo systémom bola menej ako 30 dní. Naopak, ak posledná interakcia so systémom bola viac ako 30 dní, musí aktívne potvrdiť, že na termíne a mieste trvá a zúčastní sa.

Pár poznámok

Ak niekde píše, že „občan vykoná“, tak vždy to môže za občana vykonať jeho všeobecný lekár. Ak občan požiada svojho lekára, aby sa mu staral o objednanie na očkovanie, tak potom je už zodpovesnosťou všeobecného lekára, aby zabezpečil odovzdanie informácii svojim pacientom.

Samozrejme sa predpokladá, že všetko prebieha nad systémom Elektronických zdravotných knižiek a v module eObjednanie, ktoré slúži na objednávanie na konkrétny čas. Tento systém je plne prepojený na všetky strany, má primerane dokonalé dáta a primerane zabezpečenú robustnú ochranu a kapacitu.

Do úvahy prichádza aj registrácia formou „očkuje sa celá rodina“, ak všetci patria do rovnakej sekcie obyvateľstva. Zadaním spoločných účastníkov bude systém prideľovať čas v minimálnom odstupe na rovnakom mieste. S rizikom, že budú pridelené časy neskôr, ako v prípade individuálneho očkovania.

Uvedený systém pre registráciu na očkovanie nie je jednorázovka. Rovnako sa objednáva na rôzne preventívne prehliadky či očkovania v rámci očkovacieho kalendára. Len miesto sekcii obyteľstva sa definuje jedna konkrétna – ročník alebo profesia.

Registráciu je možné urobiť aj na obecnom úrade, na pošte, lekárni, prostredníctvo akéhokoľvek lekára, akéhokoľvek priateľa aj nepriateľa, ktorý už má vybavený eID.

Ak registrujem seba, robím to napriamo, ak registrujem niekoho iného, to eID je treba len pre overenie identity toho, kto robí úkon. Preto to môže urobiť ktokoľvek, kto má eID, alebo PZP (preukaz zdravotníckeho profesionála), alebo čokoľvek, čo generuje KEP. Zapísanie registrácie sa vykoná do správnej zdravotnej knižky toho občana, pre ktorého sa registrácia robí. Následne už zdravotná knižka komunikuje len a len s týmto občanom (jeho mobilné číslo alebo e-mail) cez zadané kontaktné údaje.

Share Button