Napísané v októbri 2015 a dnes stále platí, že ide o charakter

Drobnôstky, tie sú otázkou charakteru. A charakter, ten padá presne v duchu zákona padajúceho hovna.

Bezcharakterné hovädo na tej najnižšej priečke spoločenského rebríčka sa neprejaví. Ostane v ulite. Sama bezcharakternosť je charakteristická pretvárkou. No stačí, aby najvyšší…

… a naše malé utiahnuté bezcharakterné hoviadko pocíti životnú šancu.

Presne tam sú korene, že to tu okolo nás vyzerá ako by niekto vyhlásil preteky, kto bude väčšia nemorálna sviňa. Už to tak musí byť, normálne tu prebieha regulárny závod o to kto viac a nechutnejšie odrbe blížneho svojho. Heslo preteku je: Kto neoje****, oje**** svoju rodinu. Ja viem, opakujem sa, ale nenapísal by som to ani dnes lepšie.

Áno priatelia, presne takto sa vytvorila celá jedna generácia arizátorov a hajlujúcich folkloristov v roku 1941. Boli to tichí spokojní občania. Jeden ako každí jeden z nás. Ako aj, ako vy, čo to tu čítate. Len ucítili podporu od najvyšších pre svoje skryté charakterové vlastnosti.

V každom z nás je viac či menej toho, čo keď sa nikto nepozerá, tak sa cez plot načiahne a odtrhne si tú susedovu čerešňu či jabĺčko. Veď za troška ani pán farár nič nepovie. Aj ja sa občas natiahnem.

Nie, nepotrebujeme takých, čo sa len snažia nahnať strach a ukazovať na čej strane je vina. Takí vedia, že aj takým spôsobom sa dajú vyhrať voľby. Im nejde o vyriešenie ťažkostí, ktoré máme dnes na Slovensku. Im ide len o to byť zvolení. Len byť zvolení.

To nám predsa nemôže stačiť ani v dobrých časoch.

Potrebujeme ľudí, ktorí budú schopní prinášať riešenia. A potrebujeme schopných ľudí, ktorí dokážu tieto riešenia uvádzať do každodennosti. Áno, občas to riešenie bude debilné a občas sa implementácia nepodarí. Potrebujeme ľudí, ktorí si vedia priznať chyby, analyzovať ich a upraviť smerovanie.

Čelíme naozaj vážnym problémom s charakterom a potrebujeme serióznych ľudí. Náš osud a naša zodpovednosť voči charakteru slovenskej spoločnosti nám prikazuje hľadať charakterných a voliť charakterných. 

Prvá voľba je stávka na vieru. Druhá voľba, to je schválenie doterajšieho správania sa. A tretia? To je jasný signál, že takto to bolo doteraz správne.

Nie je načase to celé jednoducho vymeniť? Pootočiť zas vývoj viac doprava, otvoriť sa liberalizmu, trocha zmenšiť, poškrtať, čo sa za tie roky nakopilo?

To si tú politiku mám robiť sám? Mne by jeden plat stačil pre službu voličom a to vy viete.

Share Button

Voľbou SaS sa včasnej liečby dočkajú všetci, nie len tí s politicky sexi diagnózou

Matovič na námestí ohlásil, že len a práve operácia rakoviny si zaslúži špeciálne politické rozhodnutie a presmerovanie peňazí z balíka solidárneho zdravotného poistenia od iných diagnóz.

Och, keby bol svet taký jednoduchý, ako vyzerá z námestí.

Ja viem, hemoroidy nie sú tak politicky sexi. Kolaps svalstva panvového dna po pôrode už vonkoncom nie je sexi. Ale nechcete vedieť, aké nepríjemné je si na nich sedieť čo i len o jeden deň dlhšie, ako je únosné.

A čo pacienti s cukrovkou a jej obehovými komplikáciami? Tí si nezaslúžia prednostne počas pravidelných hospitalizáícii doladiť manažment inzulínu, aby si zachránili nohu pred amputáciou alebo funkčnosť ruky?

Matovič hovorí, že nie! Jediný, kto si zaslúži v jeho volebnom programe miesto sú chirurgovia. Teda aj viac peňazí.

Ak niekomu peniaze pridáte, niekomu musíte vziať. Vezme Matovič sestrám z platov? Hm, ale kto bude tým chirurgom asistovať? Vezme tie peniaze z balíka na lieky? Hm, takže Matovič hovorí, že budú vyššie doplatky. A pardón, nehovorí, on to taktne zamlčí.

Takže priatelia, ako sa to teda dá skutočne urobiť, aby aj sa na tie indikované operácie nečakalo pridlo?

Nie, nestačí naliať viac peňazí – vytečú vám cez zle riadené štátne nemocnice a flákajúce sa poisťovne. O ich oprave Matovič samozrejme nič nehovorí. To nie je tak sexi.

Nie, nestačí, že sa prestane kradnúť – tie peniaze miniete na platy sestrám, lebo potrebujeme, aby sa začali postupne vracať zo zahraničia. Práve zásadné zmenšenie rozkrádania súvisí so sestrami – ony sú veľmi citlivé na nespravodlivosti okolo seba, takže zvýšením efektivity podporíme sestry 2x. Atmosféra aj peniaze na platy.

Takže ako to spraviť spravodlivo?

SaS má pripravený pre občanov komplexný program vnútornej reformy zdravotníctva. Problematiku včasnej dostupnosti riešia nasledovné body zdravotníckeho programu SaS:

1/ Rovnaký nárok pre každého pacienta (bez rozdielu
v príjmoch a známostiach).
Definujeme nárok poistenca,
teda rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej úplne alebo
čiastočne z verejného zdravotného poistenia, ktorý:
a/ bude opísaný vhodným spôsobom a zrozumiteľný aj pre občanov,
b/ stanoví primeranú časovú a geografickú dostupnosť,
c/ bude vďaka konkrétnym administratívnym
a právnym predpisom vymáhateľný.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Úplne základná vec – rovnaký pre každého. Žiadny človek so solidárnym zdravotným poistením na slovensku nebude ničím a nikde zvýhodňovaný. Či máte hemoroidy alebo rakovinu, bude jasne popísané, na čo máte vo svojej diagnóze nárok.

7/ Dokončíme štandardné záväzné diagnostické
a terapeutické postupy, (
guidelines) pričom využijeme
zahraničné a doteraz vytvorené guidelines do maximálnej
možnej miery. Budú slúžiť aj pri modelovaní vývoja
výdavkov v zdravotníctve. Taktiež budú verejne dostupné.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

V štandardných postupoch bude jasne napísané, ako je to s časovou dostupnosťou. Teda do akého času je nutné, aby ste svoj nárok dostali. Prvý bod hovorí, že takto to bude pri každej diagnóze, bez rozdielu. Aj pri hemoroidoch, aj pri rakovine.

29/ MZ stanoví maximálne čakacie lehoty ako súčasť
nároku pacienta. Zdravotná poisťovňa bude povinná
zabezpečiť dostatok PZS
tak, aby bola dodržaná čakacia
lehota stanovená v nároku.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Profíci lekárí!!! nie politici jasne povedia, do akého času musí byť operácia vykonaná, nasadené liečba, aké liečba, aká forma operácie.

A poisťovňa bude makať, až sa im bude v Digital parku z kečky pariť. Nezoženú dostatok poskytovateľov pre niektorú z hociktorých diagnóz? Nebude zisk. Dlhodobo nezabezpečia? Nebude ani licencia, nebude biznis. Netreba čakať dva roky prechodného obdobia, ako sa láskavo Penta rozhodne na základe Lex Haščák.

Okamžite ste zaradený na čakaciu listinu svojej terapie svojej diagnózy.

14/ Po prekročení čakacej doby uvedenej v nároku bude
poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek
v EÚ.
V prípade, ak bude pacient požadovať konkrétneho
PZS, čakacia lehota nebude musieť byť dodržaná.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Áno, takto jednoduché to je. Pretože vieme, kto je zodpovedný – poisťovňa. Navyše táto zodpovednosť sa dá zavesiť poisťovni na krk dva dni po voľbách. Netreba čakať dva roky prechodného obdobia, ako sa láskavo Penta rozhodne na základe Lex Haščák.

Áno, aj pre tú rakovinu, aj pre tie zasrané hemoroidy. Každá diagnóza bude mať svoje termíny, niektorá dlhšie, niektorá kratšie. No ani jedna nebude uprednostnená.

Potom sú tu už len detaily a doplnky:

30/ Zabezpečíme funkčnosť jednotného objednávkového
modulu e-Zdravia
tak, aby zdravotné poisťovne
a poskytovatelia vedeli viesť verejne dostupné čakacie
listiny na všetky výkony, na ktoré sa čaká.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

To, aby boli čakacie listiny pod verejnou kontrolou, aby sa nediali kadejaké predbiehačky. Samozrejme anonymizované.

31/ Pacienti sa budú môcť aj sami objednávať na určitý
termín cez internet
prostredníctvom objednávkového
modulu e-Zdravia.

https://www.flipgorilla.com/p/26183111565907687/show

Keď už sa budete blížiť poradiu, aby ste mali konfort si to naozaj naplánovať aj s ohľadom na osobné potreby, tak na akékoľvek vyšetrenie, akýkoľvek výkon, akúkoľvek interakciu so zdravotným systémom si bude môcť pacient zvoliť sám termín. Ale to už sú len detaily.

Jedna referendová otázka nevylieči zdravotný systém

Viete, priatelia, zdravotníctvo je jemný komplexný systém. Drbúť do neho sekerou a rozmládiť ho, to dokáže každý jouda so skalou v ruke na námestí. Opraviť naše dnes zle fungujúce zdravotníctvo, to chce skutočne fištrón.

Chápem, že každý z nás by chcel to najlepšie práve pre seba a svojich najbližších. V chorobe to tak je, nastupujú základné egoistické inštinkty. Úlohou politika, zodpovedného politika je, dokázať zladiť všetky protichodné požiadavky tak, aby to bolo spravodlivé.

Aby to bolo spravodlivé aj pre toho s hemoroidami. Lebo tie fakt nie sú politicky tak sexi, ako dieťa s leukémiou na prvej strane Nového času. Ups, veď leukémia sa neoperuje, takže aj tomu bábetku vzal Matovič peniaze na jeho liečbu. Ja viem, znelo to na tom námestí tak dobre…

Alternatíva existuje.

SaS má pre vás 127 konkrétnych riešení pre akútne zdravotníctvo, 29 konkrétnych riešení pre dlhodobú starostlivosť. Nakoniec vždy dostanete to, čo si zvolíte. Výkriky na námestí alebo profesionálne riadenie zdravotníctva.

Na dosiahnutie 80% Matovičových, Kollárových cieľov má SaS pripravený postup v konkrétnych riešeniach. Oni lákavo a populisticky pomenovali, SaS vie ako riadiť kraju.

Zdravý rozum hovorí, že si zvolím toho, kto to aj skutočne vie zariadiť.

Share Button

„Priama demokracia“ je likvidácia demokracie s ponechaním ilúzie demokracie

„Priama demokracia“ ako terminus technikus je nástrojom pre priamy nástup fašizmu a neonacizmu. Ani komunisti nepohrdnú. Nástroje priamej demokracie sú obľúbenou mantrou tých, ktorí za nasadenou maskou poslov demokracie schovávajú pravú tvár diktatúry a totality.

Pod dáždnikom slov ako referendum alebo demokracia sa schováva nevyslovené – niekto má ešte pred hlasovaním vždy právo rozhodnúť, o čom sa bude hlasovať. Populisticky postavené otázky, vyselektovaný výber možných odpovedí, demagogicky vedená kampaň – to sú cesty, ako zlikvidovať demokraciu, ale nechať ju v názve.

Nedávne protesty v Honkongu boli práve zameraná proti tomu, že pevninská Čína chcela rozhodovať, kto má právo kandidovať, veď potom si už demokraticky vyberajte z nami schválených preverených súdruhov.

Prípad Navaľny v Rusku – rovnako Putinov režim vyberá, kto môže alebo nemôže kandidovať.

Referendum – ako obľúbený nástroj priamej demokracie je povinne a automaticky zaťažené práve tým výberom otázok. Ako by sme to nezažili za Mečiara a jeho zmarené referendum, kedy jednu otázku proste škrtol, dve boli spojené a do ságy chýbala už len samo-naformulovaná.

Všetky tieto prívlastky k slovu demokracia vytvárajú pojmy, ktorých obsah nikdy nemal a ani nikdy nebude mať s demokraciou nič spoločné.

Rovnako to platí aj pre pojem „ekonomická demokracia“ – čiže kolchozy, výrobné družstvá a kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov ako také. Podrobne v článku Ekonomická demokracia – už chýbajú len ľudové milície.

Veľmi nebezpečné hračky, tieto prívlastky. Veľmi! Ilúzia slobody a osobného podielu na rozhodovaní ostáva, realitou je však nadiktovaný dobre premyslený výber obmedzených možností.

Share Button