Asides

Sám si varím, sam si peru, že se na to…

Turecký prezident Erdogan sa vymenoval za predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu. Jeho hodnota sa odhaduje na niekoľko desiatok miliárd dolárov. (dpa)

Source: Turecký prezident Erdogan sa vymenoval za predsedu predstavenstva štátneho investičného fondu – Denník N

Share Button

Pozorovať voľby môže ktokoľvek  – zákon 180/2014 Z.z. – Zákon o podmienkach výkonu volebnéh… – SLOV-LEX

§ 27 Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb

(1) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných sumarizačných útvarov a voličov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami.

(2) Zástupca nezávislého kandidáta má právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti. Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov podľa prvej vety a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami osobitný priestor. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.

(3) Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.

Source: 180/2014 Z.z. – Zákon o podmienkach výkonu volebnéh… – SLOV-LEX

Share Button

Studená vojna sa opäť ohriala

The French defence minister says a Russian spy satellite got close to a Franco-Italian satellite last year and tried to intercept its transmissions. „It’s called an act of espionage,“ Florence Parly said, calling the Russian satellite a Luch-Olymp.

Source: Russia ‚tried to spy on France in space‘ – French minister – BBC News

Share Button