Finančná správa vtipkuje na svoj účet

Finančná správa pripomína, že na podnikateľov sa podľa §14 daňového poriadku vzťahuje výhradne elektronická komunikácia. Sú to:

  • daňový subjekt, ktorý je
    • platiteľom dane z pridanej hodnoty
    • alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri,
    • alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písme

Source: Virtuálna registr… – PFS

Finančná správa vtipkuje na svoj účet.

Share Button