Zmena názvoslovia – už nie zaručený, ale kvalifikovaný e-podpis

NBU nám prichystal skvelý nástroj na kontrolu mŕtvych projektov štátneho IT.

Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

Zdroj: Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 132 – Národná rada Slovenskej republiky

Ide o nový zákon, ktorý nahradí zákon č. 215/2002. Tu sa rieši len čiastková problematika – z pohľadu nás užívateľov hlavne oprávnenie NBU schvalovať HW kľúče a problematika názvoslovia.

Takže už tým najsamlepším (z pohľadu zaručenosti, kvalifikovanosti, certifikovanosti, no proste istoty, že ste to vy), tak ten najsamlepší podpis sa bude volať kvalifikovaný elektronický podpis. 

Už teda nie zaručený. Takže všetky štátne weby, ktoré kedy boli vyrobené z tej premrhanej miliardy na IT by mali aktualizovať svoje texty v zmysle aktuálnej legislatívy.

A tie štátne weby, čo nikde nebudú mať slová kvalifikovaný elektronický podpis, sa sami usvedčia z mŕtvolného zápachu.

Počuli ste už, že od 1.8. máte schránku?

Len mimochodom: Hlavnou normou pre e-Goverment je zákon 305/2013. A tam sa okrem iného píše, že od 1. augusta 2016 budú všetkým právnickým osobám povinne aktivované schránky.

Som zvedavý, ako som bol už bol býval bol v predošlom článku na túto tému spomenul, kto príde, po ministrovi zdravotníctva, do NR SR s prosíkom, aby mu predĺžili lehoty na implementáciu elektronizácie štátnej správy.

Ide o to, že:

  1. Už sa nebudú môcť vyhovárať , že netušia či má alebo nemá e-schránku.
  2. Zákon platí a prikazuje elektronickú komunikáciu aj ja už skoro rok dokážem poslať textové podanie cez portál slovensko.sk
  3. Podľa zákona schránku majú orgány verejnej moci už roky zriadenú.
  4. ZEP sa vydáva tiež roky a 99% podaní sú obyčajné textové dokumenty.  Takže CTRL+C a CTRL+V  zvládne aj cvičená opica bez zmeny procesov.

Vpašujú do tohto zákona posun termínov aj pre samotnú elektronizáciu?

Dôvodová správa k článku

Tento článok vznikol na popud môjho poslanca Karola Galeka, ktorý prejavil záujem o môj názor, ktorý som spomenul onehdá v texte  Elektronická komunikácia – vlastne žiadne zlyhanie orgánu verejnej moci.

Tak som mrkol, čo to vlastne na dnešnej schôdzi Smeráci predložili. A – ako príznačné – samotný text návrhu sa zo stránky NR SR (tlač 132) stiahnuť nedá  😉 Chyba siete.

Takže skontrolovať presné znenie toho, čo si predložil NBU (prostredníctvom vlády) a či tam nevpašovali zmeny lehôt pre celú elektronizáciu som neskontroloval.

Akokoľvek – z dôvodovej správy (RTF dokument) vyplýva, že predkladajú tam len „malý zákon“ o samotnom elektronickom podpise. Teda harmonizáciu technických, organizačných a názvoslovných postupov okolo tvorby klasifikovaného elektronického podpisu. Nie je to zákon ani novela o e-govermente ako takom. 

Mimochodom – prvýkrát sa posúvali termíny pre egoverment  v novele č. 273/2015 z 23.9.2015!!! 

Akokoľvek, dobré by bolo pri tejto príležitosti, lebo 1.8.2016 je tu čochvíľa,  interpelovať ministra pre IT:

  1. Ako je na tom pripravenosť konkrétnych pracovísk na sprístupnenie e-schránok pre všetky právnické osoby k 1.8.2016? (materiálne a personálne – aby 2.8, keď sa budú všetci konatelia chcieť pozrieť do svojich e-schránok, systém neskolaboval)
  2. Ako sú nachystané nové interné procesy v organizáciach priamo riadených ministerstavami na zasielanie rozhodnutí v elektronickej podobe? (Už sa nemôžu vyhovárať, že netušia, či firma má e-schránku, alebo nie. Pozri môj minulý článok)

A chuťovka na záver – interpelácia pre ministra vnútra:

  1. Ako sa ministerstvo vnútra od roku 2013 do dnes pripravilo, aké kroky urobili pre zmeny procesov v štátnej správe vyžiadané prechodom na elektronickú komunikáciu? S dôrazom na §17 odsek 5 – ak je údaj v nejakom „referenčnom registri“ nesmie ho orgán verejnej moci už požadovať, ale musí si ho sám vyžiadať od iného orgánu – správcu daného referenčného registra.

Odpoveď je očakávaná – nijako, veď na analýzu pre ESO si minule žiadal ďalších 34 miliónov. Po 4 roky trvajúcej žúrke vyschlo a výsledky žiadne.  A orgány verejnej moci budú po nás ďalej vyžadovať doklady s údajmi, ktoré už štát dávno má. V rozpore so zákonom.

Súvisiace: Elektronická komunikácia – vlastne žiadne zlyhanie orgánu verejnej moci

Share Button

Názor na “Zmena názvoslovia – už nie zaručený, ale kvalifikovaný e-podpis”

Komentáre sú zakázané.