Zelené sociálne inžinierstvo – tomu dáme tomu nie

V najbližších týždňoch budeme, ako v Bratislave, tak v Bruseli, rozhodovať, o podobe pokrízovej ekonomiky. Bolo by chybou investovať do zastaraných a klimaticky škodlivých odvetví, ktoré sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Míňať miliardy na pomoc takýmto sektorom by ani v súčasnej vážnej situácii nebolo strategicky dobrým rozhodnutím.

Verejné zdroje musíme investovať do perspektívnych odvetví tak, že nimi nielen naštartujeme nevyhnutnú transformáciu ekonomiky, ale súčasne podporíme vznik udržateľných pracovných miest pre ľudí na Slovensku.

Source: Slovensko potrebuje po korone zelenú obnovu – Denník N

Share Button