Zaslúžime si matematické riešenie sporu vlády a zdravotných sestier

Spor zdravotných sestier o platy je v prvom pláne skutočne jednoduchý. Vláda čosi navrhla, podľa toho sa zmenia platové výmery. Sestry hovoria, že je to celé zle a čísla na platových výmeroch budú nižšie ako boli.

V tejto chvíli je k dispozícii len tabuľka od sestier, ktorá jasne ukazuje, že platy sa po vládnom návrhu znižujú. Prezentované sú len nárokovateľné časti. Skúsenosť hovorí, že presun čísiel z oblasti „zákonný/tabuľkový nárok“ do „prémie/osobné ohodnotenie“ je vždy o úsporách.

Na druhej strane stojí vyjadrenie ministra, že platy sa rozhodne nebudú znižovať.

Nikto sa v tom v tejto republike nevyzná, pretože 80-85% ľudí poberá plat na základe dohody. Nie na základe nejakého štátneho tabuľkového povinného systému. Všetko je len otázkou viery.

Odbočka: Aj ja som na tom tak. Aj keď zdravotnícky pracovník, chvála Bohu nikdy som nemusel pracovať v štátnej organizácii, aby som mohol robiť čo som vyštudoval. V súkromnej sfére je plat len a len otázka dohody a ceny práce na otvorenom trhu. Málo lekárnikov implikuje vyššie mzdy. Môžete mať tabuľky aké chcete, konkurencia na trhu nastavuje mzdovú hladinu ako dynamickú rovnováhu. (to je okrem mnohých iných a dôležitejších aj dôvod môjho 100% súhlasu s programom SaS v oblasti zdravotníctva)

Matematika na scéne

Ak prevedieme uvedený spor do reči matematiky, získame obyčajnú nerovnicu. Na jednej strane je platový výmer sestry pred úpravou a na druhej strane platový výmer po úprave. Keď zistíme, na ktorú stranu ukazuje zobáčik, uvidíme, kde je pravda.

Nie je žiaden technický problém, aby zašli riaditelia nemocníc spolu so sestrami k notárom, predložili staré a nové platové výmery. Úprava má platiť už o pár týždňov, tak vyrobiť už dnes nové platové výmery nie je vôbec zbytočná práca.

Notár overí, že následne prezentované zvýšenie/zníženie je skutočne pravdivé. Túto informáciu následne zverejnia. Notárov do toho montujem preto, aby sa nikto na nikoho nevyhováral, porovnať dve čísla dokáže cvičená opica (fakt, pokusy sa robili). A tiež preto, aby sa nemuseli zverejňovať konkrétne platové výmery konkrétnych živých sestier. Závidíme si po dedinách a mestách aj tak dosť.

Bodka, hotovo, po probléme, koniec príbehu.

Diskutuje sa následne len o tom, či je to zvýšenie dostatočné alebo nie. A je skutočne len a len úlohou sestier a ich odborov získať na svoju stranu verejnú mienku. Keď je verejná mienka presvedčená, vláda zrealizuje také hospodárenie s daňami, aké si jej voliči predstavujú.

Miera demokracie sa určuje počtom „hlasovaní“, ktoré organizuje víťaz volieb v medziobdobí. Pozor nemýliť s termínom „priama demokracia“ – to je niečo úplne iné.

Pozrime sa aj mimo zlatý rez udalostí

Okrem hlavného motívu na obraze dnešných udalostí, sa tento obraz pomaličky plní aj všakovakými vedľajšími, občas dosť rozostrenými udalostičkami.

KDH vyzvalo zdravotné sestry, aby zvážili výpovede a rokovali o riešení situácie. „Musí to byť výsledkom ich dohody a ministerstva zdravotníctva, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tých, ktorí im platia za starostlivosť, teda poisťovní,“ uviedol Marian Faktor. Zdroj: KDH vyzvalo zdravotné sestry, aby zvážili výpovede a rokovali o riešení… – Denník N

Z čisto politického hľadiska je pre vytvorenie pravicovej koalície po voľbách najlepšie, aby Smer prišiel o verejnú podporu. Aký zmysel má dnes 3 mesiace pred voľbami v krajine, kde nehrozí žiadna vojenská opozícia/koalícia, mierniť útoky na vládu?

Môj záver: KDH si pripravuje zadné dvierka a vyjednávacie body na koalíciu so Smerom. Ak je tento môj záver z pozorovania mierne rozostreného mimo zlatého rezu sa povaľujúceho konania predstaviteľov KDH, potom je dôležité, aby si ich voliči zvážili dve veci:

  1. naozaj chcú, aby ich zastupovali v parlamente poslanci za stranu KDH
  2. chcú mať reformnú vládu bez morálky Smeru

Ešte pár takýchto srandistických udalostí (toto nie je naozaj jediná) zo strany KDH a to zvažovanie sa naozaj stane ultimatívne. Nateraz je to hádam zjednotenie. Ale kto má tú istotu z ich voličov? Jasné, ak je niekto z voličov na strane KDH z princípu, tak akceptuje všetko. Je to významné jadro voličskej základne každej politickej strany. Takí si otázku o ochote akceptovať morálku Smeru klásť nebudú. A nebude pre nich ani dôvodom na nevolenie KDH. Značka KDH je pre nich dôležitejšia ako čokoľvek na svete.

No každá strana pravicového spektra má skupinu voličov, ktorým morálka Smeru vadí totálne a absolútne. A až v druhom kroku si vyberajú tendenciu nových riešení. Či viac ako KDH (konzervatívne až rigidne), alebo viac ako OĽANO (trochu pochabo no sviežo) alebo viac ako Sieť (bez kabátov, aby nebolo vidno či ich si ich prezliekli). Alebo ako SaS (liberálne a otvorene).

Pre mňa bol výber SaS jasnou voľbou aj preto, že jasne, zrozumiteľne, jednou vetou, bez pochybností sa dištancuje od akejkoľvek možnosti povolebnej koalície so Smerom. Proste nie. Pre mňa je takáto istota skutočne kľúčová. To morálne bahno, ktoré politika Smeru oblúkom prináša z 80. rokov 20. storočia do dnešných dní je pre mňa absolútne neprijateľné.

Share Button