Zamneď: O jadrovom delení EU blúznia len politickí hochštapleri

Slovensko sa nikdy neposunie zo svojej Karpatskej kotliny. A rovnako Slovák nikdy nebude vysávať dlažbu pred vjazdom do svojej garáže. Ani keby ste vytvorili 333 strieborných jadierok. Tak ho za to odstrčíte?

Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko či nebodaj Španielsko vraj začínajú v EU myslieť zas len a len na seba. A poniektorí pomätení z geografického okraja EU ich chcú v tomto jadrovom probléme dokonca podporovať.

Bez akejkoľvek diskusie, rovnoprávnosť a priateľské vzťahy medzi občanmi EU sa v roku 2020 už nemôžu budovať na základoch konca 20. storočia. Nemôžu sa budovať na princípe národných štátov 19. storočia či nebodaj na princípe akýchsi nadnárodných skupiniek typu beneluxu, V4, pobaltskej ľudskej reťaze, jadierok či nordsteamových kamarátčaftov.

Ak budú krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko či nebodaj Španielsko zdôrazňovať svoje národné historické úlohy, bude to krásne do vitríny kamsi v predizbe parlamentov. No bude to v roku 2020 neskonale otravné pre 30-40% občanov EU. Tak ako je pre Európu 21. storočia otravné, smiešne a malomestské  to Trumpove „America first.“

A veď dajme tomu, že sama EU samu seba rozdelí na niekoľko rýchlostí. Sama EU si vytvorí akési jadro krajín a nejakú perifériu. Jednak ekonomickú perifériu a aj geografickú. Ako sa na EU budú pozerať krajiny ako Macedónsko, Čierna Hora, či Moldavsko? Krajiny, ktoré dnes ani len v EU ani v Schengene ani v eurozóne nie sú?

A sami jadrové krajiny im vytvoria akýsi ďalší stupeň, ktorý bude pre tieto krajiny absolútne nedosiahnuteľný!

Ako ich budeme presviedčať, že cesta integrácie do EU je fajn, keď pred ne postavíme ďalší a ďalší a ďalší a ďalší a ďalší stupienok, kým ich blahosklonne uznáme za skutočných a rovnoprávnych  ako skutoční občania EU?

Ak sa ma niekto dnes, v roku 2017, pýta na môj osobný postoj k Ficovej téme „jadro EU“, tak moja odpoveď je: „Choďte z hovadinami kade ľahšie. Ja som občan EU na území Slovenskej republiky. Byť občanom EU je dobré a je len a len  v našej moci, aby bola EU dobré miesto na život. Je absolútne samozrejmé, že sa logicky na ďalšom rozvoji bude podieľať každá jedna z 27 členských krajín.  Alebo sa chcete podieľať na štiepení EU?“

EU sa potrebuje rozvíjať geograficky a ekonomicky. Na geografický rozvoj musíte ukázať krajinám ako je  Moldavsko či Macedónsko, Slovensko či Taliansko, že pre EU nikdy nezáleží, kde krajina leží, vždy má po vstupe rovnoprávne postavenie v EU. A pre ekonomické dobiehanie, predbiehanie a rozvoj musíte krajinám dopriať právo na rozdielnosť ekonomických parametrov.

Ak môžeme dnes niečo skutočne veľké pre EU vykonať, tak je to myslieť a podporovať krajiny za jej hranicami. Stať sa lídrom vonkajšej integrácie. My veľmi dobre vieme, čo to znamená stáť na periférii, stáť pred bránami a odolávať kadejakým trhacím snahám z východu.

Ak môžeme dnes niečo skutočne veľké pre EU vykonať, tak je to myslieť a podporovovať udržiavanie jednotnej EU do vnútra. Stať sa lídrom vnútornej integrácie.

Pokojne si v EU klaďme nové méty, tak ako sa míľnikmi stali schengen či prijatie eura. Pokojne nech je takýchto míľnikov aj 5 či 6. Pokojne nech je jednou aj vysávanie pred vstupom do garáže 2x do týždňa, keď sa na tom zhodne každý člen EU. Len vás prosím, nehovorme krajinám, ktoré dosiahnu na jednotlivé míľniky, že sú akési lepšie, prvoligové, jadrové či nebodaj super-európske.

Politici, ktorí sa takýmito pojmami oháňajú sú nezodpovední hochštapleri, ktorí sa nedokázali poučiť z histórie.  Sami Nemci si odžili Ossi und Wessi, my sme si odžili československé doplácanie.  Jednou z hlavných tém britského referenda bolo doplácanie Spojeného kráľovstva do rozpočtu EU.

A teraz mám byť nemým a pokorným svedkom Ficovej jadrovej rétoriky?

Je absolútne neštátnické, ak by politici v krajinách EU niekedy v budúcnosti chceli budovať ďalšie a ďalšie hierarchické bariéry pre rovnosť občanov jednotlivých geografických či ekonomických  častí EU.

Ak chceme byť, my ako Slovensko, skutočne štátotvornou krajinou EU, musíme myslieť skutočne štátnicky. Štátnické v EU kontexte je pre krajinu, ktorá sa dokázala len nedávno vysporiadať s parametrami EU, parametrami eurozóny, s parametrami Schengenu, stať sa ambasadormi toho, čoho sme, my Slovensko, už členmi.

Štátnické v kontexte EU je nepodporovať nápady na vytváranie nových bariér medzi krajinami v EU.

Štátnické je, podieľať sa na spoločnom zbližovaní občanov Európy v spoločnej jednotnej EU.

Možno len treba v Berlíne či Paríži a na Súmračnej drobne a nežne pripomenúť, že na zaváhanie EU a vytvorenie pocitu beznádeje Macedónska či Čiernej Hory čaká Rusko. Že bez Bosny je vstup Chorvátska do Schengenu logistický nezmysel. Že Bulharsko  a Čierna Hora sú v porovnaní s Gréckom či Portugalskom roky oázou menovej euro-stability.

Zamyslite sa takto v nedeľu s krvou plnou chylomikrónov, či sa chcete podieľať na budovaní jadra EU a opakovať históriu. Rozhádať krajiny EU,  poslať 5-7 krajín  Európy do náručia Ruska  a budovať komplex nekonečného upachteného menejcenného dobiehača Západu. Ak chcete prísť ako novodobí ficiáš, musíte si dnes sami tento hnus svojou jadrovou rétorikou pripraviť. Len do toho, stať sa užitočným idiotom ficovej rétoriky jadrového separatizmu.

Share Button