Zamneď: Biskupa za ministra asi nie, že?

Budem sa tak trochu zamýšľať, ako sa na Zamyslenie na nedeľu patrí. No aby som sa mohol zamýšľať, musím si na začiatok upratať východiská a fakty.

Ako katolík mám celkom jasnú predstavu, čo to je cirkevná hierarchia. Ako je to s postavením diakonov, farárov, biskupov, arcibiskupov, kardinálov a pápeža. Katolícka cirkev má jasnú hierarchiu, v nej jasne viditeľné konkrétne osoby. A navyše, je to všeobecne známe. Veď je nás katolíkov na Slovensku naozaj haba-dej.

A potom sú tu tí nešťatní evanielici. U nich je to rebélia ako sa patrí. Jednou zo zásadných rebélii, bol odpor proti cirkevnej vrchnosti a jej fungovaniu. Takže je znakom evanjelických cirkví, že sa na nejakú hierarchiu väčšinou nehrajú.

A z toho potom môže vzniknúť zmätok v dojmoch. Kde nie je jasne definovaná štruktúra, nie sú ani pomenované funkcie a logicky ich nemá ani kto obsadiť. Kto sú predstavení v týchto cirkvách, je tak trochu pre neznalých záhadou. A naopak, ktokoľvek z členov poľahky môže byť predstaveným, stačí kus charizmy.

Keď som hľadal ako to majú babtisti, som si obohatil slovník o jedno zaujímavé slovo: kongregacionálny

Baptisti majú kongregacionálne zriadenie, a zastávajú odluku cirkvi a štátu a slobody svedomia.

Baptizmus – Wikipédia

Prečo som si vzal na sviecu (na paškál) babtistov? Uznávaná česká novinárka urobila zaujímavý prierezový článok z poza Moravy, teda z odstupu a nadhľadu, v ktorom uviedla:

… v čele ministerstva zdravotnictví nyní stojí Marek Krajčí (OĽaNO), který je sám členem evangelikální Bratrské jednoty baptistů a zakladatelem platformy Křesťané ve městě, jejímž cílem je posílení křesťanského vlivu ve společnosti.

„Jsem přesvědčený, že evangelium máme přinést do světa byznysu, médií, kultury, vzdělávání, zdravotnictví i do politiky,“ hovořil ve svém vystoupení pro křesťanskou televizi life.tv. „My, jako boží lid, jsme všechny pozice přepustili lidem, kteří nepoznají Boha, a to je něco, co Satan vyhledává. Protože Satan chce mít moc a chce tu moc skrze své lidi ovládnout. Jednoznačným řešením je to, že my jako Boží děti máme zodpovědnost za tuto zemi,“ prohlásil. Sám pak opakovaně potvrdil, že do politiky vstoupil na základě proroctví jednoho australského pastora.

Slovensko chce opět zpřísnit interrupce. Lékaři mají strach projevit nesouhlas – Zdravotnický deník

Novinárka je to zdatná, zaoberá sa hlavne bojom proti hoaxom v medicíne, takže jej slovám verím.

Tak som si definoval a upratal východiská a teraz sa poďme zamýšľať.

Ak ktokoľvek s charizmou môže byť predstaveným, stal sa MUDr. Krajči akýmsi predstaveným vo svojej cirkvi? Je organizátorom cirkevného života?

Sčítanie ľudu hovorí, že babtistov na slovensku je niečo medzi 3 až 4 tisíckami osôb. Ich cirkev je organizovaná na veľmi voľnom systéme a základom sily a rozhodovania je, tak povediac, demokratický princíp. Kto sa postaví do čela a je akceptovaný, ten ním je.

Na vonok žiadne pomenovanie funkcie, žiadne insígnie, preto je to pre nás katolíkov mätúce. Môžno je to dokonca zámer z čias náboženských neslobôd, protireformačných pogromov. Schovať šéfov.

Slovenská republika sa od svojho začiatku rozhodla byť „neviaže sa na žiadne náboženstvo“. V prípade katolíckeho kléru nikoho ani len nenapadne, stonásobne po skúsenosti s prezidentom Slovenského štátu, aby sme dovolili niekomu z katolíckeho cirkevného riaditeľstva, aby sa stal členom vlády nie to predsedom vlády, či prezidentom.

Toto je nedeľné zamyslenie. Takže nechcem, prinášať svoje odpovede, svoje postoje, skôr mám zámer podnietiť vaše uvažovanie nad témou. Tak ako?

Patria, alebo nepatria baptistickí kazatelia a funkcionári iných cirkví do štátnej správy?

Biskupa Bezáka za ministra spravodlivosti ani len za ministra do počtu (bez portfeje) by sme nikto nenechali menovať. Ako sa nám potom stalo, že významní tvorcovia obrazu a obsahu v iných, keď aj triapoltisícových cirkvách, sa stal ministrom zdravotníctva? Ako sa nám to stalo? Nie je to nejaká porucha, ktorá by si žiadala opravu, vyliečenie?

Byť radovým členom katolíckej farnosti je ľudské právo. Je nezpochybniteľné a garantuje to rovnaký dokument – Ústava, že akékoľvek menovanie do akejkoľvek funkcie v štátnej správe sa nikdy nesmie zaujímať o vieru dotyčnej osoby. Nech si verí čomu a aj ako chce, nesmie to mať vplyv na pracovný život osoby.

Ako je to s právom byť menovaný do štátnej správy, ak hovoríme o funkcionároch cirkvi a súčasne máme v Ústave isté pravidlo o neviazanosti na žiadny spôsob vyznávania viery? Sú kazatelia, organizátori stretnutí, predspievač či tvorcovia platforiem v evanjelických cirkvách takýmito funkcionármi, ako sme zvyknutí a schopní ich identifikovať v katolíckej cirkvi? A ako vlastne chrániť sekulárny štát pred „arcibiskupom“, keď jedinou funkciou navonok viditeľnou je delegát zboru na Konferencii delegátov?

Asi by bolo spravodlivé sa opýtať priamo u babtistov, ako je to s funkcionárčením? No jo, ale čo sa dozvieme? Veľmi dobre vieme, ako je to s ľudskou povahou, keď ide o veľa, keď ide o vplyv na okolitý svet a prevzatie kontroly nad životmi ostatných. A práve také ciele MUDr. Krajči má.

Komunisti zaliezli do socdemáckych strán, neonacisti nevedia pracovať s počítačom a číslo je len náhoda. Aj katolíci si svoj Opus dei a laické povolania dosť dobre schovávajú. O kultúrnych atašé by vedela rozprávať každá diplomacia na tejto planéte a oligarchoch v pozadí strán celé Slovensko.

Už aj v súvislosti s prevarenými videjkami sme sa dozvedeli, že… „ide predsa o kontext, v ktorom boli slová prednesené.“ Jo, kontexty by vedeli rozprávať, ako sa s nimi pohadzuje na súdnych pojednávaniach.

A tak mi prichádza pod prsty a do klávesnice ešte jedna otázka na zamyslenie: Môžeme si dovoliť byť veľkorysí? Alebo by sme mali byť preventívne opatrní, tak ako sme boli, keď sa hneď do druhého odseku Ústavy dostala veta neviaže sa… ? (veď to poznáte ako to pokračuje, nebudem sa opakovať.)

Lebo to, že máme v Ústave explicitne povedané, že neviaže sa…, to vypovedá o dôležitosti. Je to také varovanie naprieč generáciami demokratov, že existujú riziká, na ktoré máme myslieť.

Viete priatelia, ja som síce optimista, ale aj lekárnik. Viem o ľuďoch svoje a preto sa snažím držať toho, čo ma naučila medicína. Byť preventívne opatrný. Do arzenálu preventívnej opatrnosti patrí aj radšej zasiahnuť skôr a viac, ako premeškať moment, po ktorom už nie je návratu. Keď nie sme v medicíne preventívne opatrní, umierajú nám pacienti. Dnešný článok je o umieraní demokracie. Oboje sú jednosmerky bez návratu.

Keď takto v nedeľu čítate toto zamyslenie s krvou plnou chylomikrónov, skúste sa zamyslieť, ako to vidíte vy s tými neidentifikovanými predstavenými malých cirkví.

Share Button