Zákaz igelitových tašiek – základná škola liberalizmu

Tak nám vláda zakázala vydávanie igelitiek v obchodoch zadarmo.

Prvý komentár, ktorý som zachytil bol: „Aj tak sa už väčšinou všade za igelitky platí.“

Bingo! Liberalizmus rulez!

Veď o to ide. V súlade s už nastoleným trendom, v súlade s 80% praxou už len tých zabudnutých 20% popostrčiť.

Ak je opatrenie s igelitkami málo, treba ďalšiu osvetu, ďalšie osobné motivácie, aby ďalšie opatrenia ľudia robili akoby sami od seba.

A až potom, keď 80% občanov, firiem, spoločnosti sami od seba sami seba regulujú, potom som ako liberál ochotný podporiť popostrčenie zvyšných 20%. A aj to sa mi zdá priveľké násilie. Ideál by bol, keby regulácia zasiahla maximálne 5-10% v ich doterajších zvykoch.

To je ten zásadná rozdiel – kedy liberál neuvažuje nad tým, že vie lepšie ako iný čo je pre nich dobré. Liberál vezme za svoje to, čo je pre 80-90% ľudí dobré. Áno dôsledkom takéhoto prístupu je, že veľa regulácii nevzniká. A tak to má byť.

Slobodný človek v slobodnej krajine si môže slobodne robiť aj sprostosti. Európsky liberál si v záujme toho financuje štát, aby po veľkých sprostostiach neumrel hladom, zimou a na zápal pľúc.

Share Button