Vyberať dane a rozdávať dotácie treba vedieť, nestačí len sľubovať za ne svetový mier

Kadejaké dane gniavia mladé rozbiehajúce sa rodiny tak, že sa už ani nenadýchnu. Členovia mladých eko-bio-raw rodín s radosťou volia zavádzanie nových eko-bio-raw daní. Dostali prísľub, že z tých daní dostanú dotácie a svetový mier.

Ale veď hej, ľudia robia kadejaké rozhodnutia napriek diktátu „hodnoty za peniaze“ a je to správne.

No máme tu ešte jeden neočakávaný dôsledok. Spôsob práce s daňami a dotáciami oddelí diletantov od profíkov.

Navrhovatelia pravidelne zabúdajú na malý detail – zregulovať maximálne ceny na trhu. Malý detail s absolútnou schopnosťou zlikvidovať štátny rozpočet.

Regulácie maximálnych cien je absolútne nevyhnutná podmienka efektívneho hospodárenia štátu s výnosmi z daní a odvodov. Keď hodnota za peniaze, tak hodnota za peniaze dokonale aplikovaná.

Cenotvorba liekov je presný a odladený model, kedy štát prerozdeľuje vybrané peniaze

Jazyky zlovolné zvyknú pomenovať zdravotné poistenie daňou. Akokoľvek sú to peniaze, ktoré musí občan zaplatiť do spoločného balíka solidárneho zdravotného poistenia. Potom ten, ktorý potrebuje, môže čerpať tieto peniaze v podobe úhrady poisťovne za cenu lieku.

Aby sa systém nezrútil, aby si výrobcovia liekov nevymýšľali stále vyššie a vyššie čísla na cenovkách liekov, musí prebiehať cenová regulácia na úrovni maximálnych cien. Teda štát diktuje maximálnu povolenú cenu, za ktorý liek bude predávaný pacientovi. Buď sa to robí priamo -kategorizačný zoznam – alebo nepriamo, pomocou vyhlásených tendrov a podobných huncúctiev.

Tam vonku, za bránami zúri tvrdý trh a my, čo trh uznávame ako významnú časť fungujúcej spoločnosti, my vieme, že na trhu platí pravidlo – predávaj tak draho ako zákazník dokáže platiť.

Takže ak výrobca zistí, že okrem občana s priamou tvrdou sebakontrolou svojej peňaženky, mu za tovar zaplatí aj nejaká dotácia, tak urobí trhovo logickú vec – zvýši cenu, lebo vidí, že na chodníku ležia ďalšie peniaze – dotačnú podporu schlamstne bez úžitku.

Pri liekoch je tento model daň/poistenie – dotácia/úhrada poisťovne nevyhnutná podnienka, aby si spoločnosť mohla hovoriť, že je moderná a na úrovni 21. storočia. Sme v priestore záchrany života. Je to binárne rozhodnutie:

  • Nemáte liek – ste mŕtvy.
  • Máte liek – máte život.

V prípade liekov sa tak dostávame k Listine základných práv a slobôd – máme spoločenskú dohodu, že nikoho nenecháme v našej spoločnosti umrieť ako psa na ulici.

Ale opakujem, aby sa systém solidárneho zdravotného poistenia nezrútil musia byť nasadené ďalšie a ďalšie regulácie a tieto regulácie musia byť pravidlene kontrolované. Musíme kontrolovať či sú vôbec vykonávané (smerácke vedenie MZ 4 roky nevykonávalo revíziu maximálnych cien). Musíme pravidelne prehodnocovať hodnoty vzhľadom na populačnú krivku, vývoj v jednotlivých segmentoch liečby. A musíme nastaviť výrobcom hodnotu primeraného zisku a kontrolovať, či nám neodchádzajú inam.

Dotujeme autá, byty, šumienky – treba regulovať cenu

Skúste si to predstaviť na autách – ako sa solidárne skladáme na úhradu štátu za auto každej rodine… Veď toť nedávno sme mali predsa dotácie na elektromobily. Smeráci rozdali 6 miliónov eur za 4 minúty. Výrobcovia okamžite zrušili svoje vlastné zľavy a nasadili plné cenníkové ceny.

Skúste si to predstaviť na bývaní – ako sa solidárne skladáme na úhradu štátu za byt… (Pozor nie nájomné bývanie, ale do vlastníctva.) Môžete na 100% očakávať, že sa cenník pod nejakou zámienkou bude meniť. Moja obľúbená zámienka je, zvyšovanie daní, ako to spravili banky, keď im toť nedávno smeráci navýšili dane s prísľubom využitia na dotácie.

Počuli ste ako zástanci kadejakých dotácii na všetko a k nim príslušných daní na všetko chceli zaviesť reguláciu zisku? Napríklad reguláciu maximálnych cien elektromobilou? Alebo maximálne ceny bytov? Alebo že by vyhlásili tender na ceny ak bude poskytnutá dotácia?

Nie? Nepočuli ste o regulácii cien?

Vyberať peniaze, dotovať, teda hrajkať sa s cudzími peniazmi, na to by ich užilo. Ale aby to robili poriadne a so skúsenosťou, to by človek márne hľadal.

Aha, ono to so štátom diktovanou cenotvorbou po 40 rokoch socializmu v ČSSR skončilo krachom? No jo.

Takže je vlastne dobre, že koncové ceny štátom dotovaných výrobkov neregulujú? Ale no, ja viem, že mám inteligntných čitateľov, ktorých viera a naivita je na rozumnej miere.

Čo teraz? Nové daň-dotácie nie, tak ako?

Priatelia a nebolo by lepšie radšej pracovať na takých opatreniach, ktoré zabezpečia, že sa na Slovensku oplatí pracovať, podnikať a žiť?

Nebolo by lepšie snažiť sa vytvoriť podmienky na to, aby každý si zarobil na pohodlný život bez dotácii? Možno ako prvé by bolo fajn, zbytočne z týchto peňazí ľuďom nebrať na veci, kde naozaj nejde o život.

Takto to robí liberálna pravicová SaS a má na to 1144 konkrétnych opatrení. Už v sobotu 11. 1. 2020 budú všetky predstavené. Moja lieková politika v našom spoločnom zdravotníckom programe SaS je na svete už 2 roky. Schválne, si pozrite bod číslo 112 a číslo 113. Som proste profesionál.

Je to na vás priatelia – zdravý rozum je najlepší recept. Mne zdravý rozum hovorí, že každý z nás najlepšie vieme, na čo a ako minúť svoje vlastné peniaze. Nepotrebujeme na to ani dankove poukazy, ani ficove vlaky zadarmo ani kadejaké registračné, cyrkulárne či eko-bio-raw dane a dotácie.

Share Button