Všetky kroky MV len prinášajú ďalší dôkaz totálneho lajdáctva v elektronizácii štátu

Tak ministerstvo vnútra  konečne pristúpi k zneplatneniu komrpomitovaných certifikátov pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.

No musí počkať, kým prejdú lehoty na daňové priznania firiem k DPH, lebo by sa pokojne mohlo stať, že sa totálne zastaví výber DPH na mesiace.

Vzhľadom k potencionálnej zraniteľnosti slovenských eID kariet (CVE-2017-15361) a dostupným informáciám (vrátane informácií od výrobcu čipu a ďalších dotknutých autorít spolu s blížiacim sa termínom zverejnenia ďalších detailov zraniteľnosti), ktoré naznačujú jej možné budúce zneužitie, sme sa ako poskytovateľ služieb po zhodnotení možných rizík a prípadných incidentov pre držiteľov certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách rozhodli, že najneskôr dňa 2.11.2017 pristúpime k zrušeniu všetkých certifikátov, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty.

Občanom týmto krokom chceme umožniť splniť si v rámci aktuálneho mesiaca zákonom stanovené povinnosti súvisiace s agendou elektronickej komunikácie so štátnou správou.

Zdroj: Vyhlásenie pre držiteľov certifikátov na eID a eDoPP kartách | DISIG

Áno, toto otáľanie je otázka DPH podaní, ničoho iného.

Áno, to len ukazuje, že nie sú schopní nahrávať nové certifikáty počas nasledujúcich 7-14 dní. Poľahky sa mohlo stať, že by sa priznania k DPH nedali podať ešte mesiac dva… A ani nemuseli, stačí vedieť, čo je v zákone (ak je chyba na strane správcu, lehota sa posúva na prvý deň PO TOM ako správca dane odstráni technický problém)

A netreba zabúdať, že sa podáva aj súhrnný výkaz k DPH nefakturovanej z dôvody fakturácie do EU-zahraničia. A to je šlamastika na druhú – 1. tie dáta sa posielajú do zahraničia kvôli párovej kontrole. 2. je to klasické miesto DPH-podvodov.

Celý systém procesov je v zákonoch od roku 2012-13 a stálo to len niečo vyše 1,5 miliardy eur a nikto, naozaj nikto nestál Smeru v ceste pri realizácii. č.b.t.d.

Súvisiace: O elektronickom podpise aj pre moje deti, inžinierov a zememeračov

Share Button