Volím len prointegračnú prozápadnú politickú stranu

Slovensko ako pevná súčasť EU, eurozóny a NATO je pre mňa neprekročitelný volebný program. Neexistuje voliť o rok stranu, ktorá vyjadrí čo i len malé pochybnosti o tom, že by Slovensko malo byť súčasťou EU, NATO a eurozóny.

Hovorím to takto dopredu, aby politici vedeli čím ma majú oslovovať. Aby politické strany vedeli s predstihom, aký politický program mi majú predložiť, aby dostali môj hlas. Alebo si mám tú politiku robiť sám?

Môžeme sa dohadovať, ako bude EU či  NATO vyzerať. Môžeme sa dohadovať čo všetko má byť prenesené do právomocí centrálnych štruktúr EU či NATO. Ale neexistuje mať akékoľvek pochybnosti, že Slovensko má byť súčasťou európskej integrácie.

Neexistuje po odhlasovaní na úrovni EU a NATO spochybňovať prijaté rozhodnutia. Boli sme proti, urobili sme všetko pre to, aby sme ovplyvnili riešenie, no demokraticky nás prehlasovali. Možno nabudúce budeme silnejší v argumentácii.

Nevidím žiadny problém v cvičení vojakov NATO ani vojakov USA samostatne na našom území. Nie je problém ani vojenská základňa. Ani stála dislokácia obranných vojenských prostriedkov.

Slovensko len ako súčasť NATO a EU sa môže podielať na tom, že EU a NATO budú skutočne čisto obranné nástroje pre obyvateľov Európy. Len keď sme vnútri, môžeme rozhodovať, môžeme prinášať návrhy. Len keď sme vnútri nebude o nás rozhodované bez nás. Áno, máme len jeden hlas a máme len toľkú silu, aký podiel je obyvateľov Slovenska na počte obyvateľov EU. No máme šancu hľadať koalície s ostatnými krajinami a tak skutočne sa podieľať na tvorbe kolektívnej bezpečnosti.

Neutralita Ukrajiny priviedla túto krajinu do vojnového stavu. Rusko rozvrátilo tankami ekonomiku, rozstrieľalo obyvateľom Ukrajiny ich životy. O nezávislosť či neutralitu Slovenska nikto v Európe nestojí. Darmo by sme sa aj na hlavu stavali, že chceme byť nad akoukoľvek sférou vplyvu, keď bude niekto potrebovať pre svoje taktické operácie Zvolenské letisko, tak si ho obsadí. Tých 6 lietadiel čo máme bude paralizovaných do dvoch hodín.

Musíme si vybrať. Môj výber je jasný. Som jednoznačne na strane americkej propagandy. Nevidím dôvod voliť niekoho, kto nebude môj postoj uplatňovať nasledujúce 4 roky.

V minulom článku som spomenul, že od svojho štátu očakávam naplnenie 3. zásadných úloh. Tou treťou je zabezpečenie kolektívnej bezpečnosti.

Nikto z nás nedokáže zabezpečiť bezpečnosť svojej rodiny individuálne. Ani svojej dedinky, ani svojho okresu. Štát máme preto, že je dostatočne veľký na to, aby sme na tejto úrovni dokázali združiť sily a prostriedky na obranu našich rodín, našich dediniek, našich okresov.

Keďže sme sa rozhodli, že budeme žiť v 5 miliónovom štátiku a mocenské ambície vyjadruje štát s 150 miliónmi obyvateľov, musíme sa zoskupiť s niekým dohromady do ekvivalentne silného a veľkého útvaru. Tak to proste je, je to obyčajná matematika 2 triedy základnej školy.

Internety sú plné platenej propagandy Putinových trollov. Ukazuje sa, že je to len biedna snaha vrieskajúcej hŕstky. Tieto články píšem preto, aby aj tí, čo so mnou súhlasia mohli vidieť, že v tom nie sú sami. Môj názor je ako každý iný. Sme demokratická spoločnosť, môžeme si svoje názory slobodne medzi sebou zdieľať. Ja zdieľam tento svoj, proeurópsky, prozápadný. Ak sa vám tiež páči, zdieľajte ho so mnou.

Pod čiarou: Internet je veľký, hlavne v tomto okolí. Nevidím dôvod, aby ste práve pod mojim článkom propagovali svojho putinovského financjastra. Napíšte si svoj názor, napíšte si svoj článok, odkážte na mňa, aký som somár na svojom FB profile a ako sa mýlim. Kdekoľvek, internet je veľký, hlavne v tomto okolí. Ale nie v diskusii pod mojim článkom. Budete zmazaný. Toto je blog, nie spravodajstvo. V duchu žánru je článok absolútne subjektívny.

Share Button