Vláda Slovenskej republiky – to je 15 bohorovných nadudcov

Ešte stále neodpovedali 15 členovia vlády Slovenskej republiky na  otázku odkiaľ majú svoj majetok a s kým podnikajú? Ešte stále nie?

Tak ja prídem, až keď sa členovia vlády budú so svojimi občanmi rozprávať ako niekto, kto chce občanom vo volených funkciách slúžiť.

Ak by náhodou nevedeli, na aké otázky majú mne, občanovi Slovenskej republiky odpovedať, tak tu je ich zoznam:

  1. Poznať majetkové pomery členov vlády je absolútne normálna požiadavka občanov Slovenskej republiky.
  2. Nepodnikanie členov vlády a prehľad zdrojov príjmov je absolútne normálna požiadavka na živobytie členov vlády Slovenskej republiky.
  3. Zrozumiteľné vlastnícke vzťahy každej firmy, ktorá sa podieľa na štátnych zákazkach je úplne normálna požiadavka občanov Slovenska – platcov daní.

Absolútnym dnom normálnosti  sú horeuvedené požiadavky.  Tam sa MUSÍME znova so štátom Slovenská republika dostať. Nie podľa zákona. Podľa morálky!

Tak jednoduché to je. Štát je postavený na jednoduchých princípoch.

Všetko sú to obyčajné logické požiadavky občana Slovenskej republiky. Na základe morálky, na základe charakteru, na základe pudu sebazáchovy.

Členovia vlády Slovenskej republiky sú zodpovedný nám občanom skrze volených zástupcov – poslancov. ONI NÁM. Je ich povinnosťou odpovedať nám občanom na otázky.

JA-OBČAN som vo svojom štáte doma, ja som občan a vy ste len moji sluhovia. Ja platím vás z mojich daní.  MY sme si zvolili  vás v slobodných voľbách, aby ste nám slúžili. Odpovedali na naše otázky, riešili naše osobné problémy v oblastiach na ktorých sme sa mi občania dohodli, že ich zveríme na 4 roky do vašej opateri.

Čakám na vaše Servus.

Share Button