Veď stačí 25. vyhrat voľby a stvoríte Ukrajinu na svoj obraz

Každú  udalosť môžete posudzovať z pohľadu ideálneho sveta. Vždy je možné konať lepšie, krajšie účelnejšie. Ale múdry sme až keď už netreba. Všetci dnešní kritici majdanovskej, novoročnej, fašistickej, demokratickej, postrevolučnej Ukrajiny sú presne takto múdri keď už netreba. Pritom stačí, aby 25. vyhrali voľby demokrati  a Ukrajina bude akú ju oni chcú.

Moja profesia ma naučila, že pacient musí byť schopný žiť, aby som mu mohol vylepšovať kvalitu života. Nesmiem si ho zabiť a ak je ohrozený na živote, tak neriešiť jeho komfort, ale práve a len to prežitie.

To je dôvod. prečo ma vytáčajú kolegovia demokrati, ktorí by najradšej recitovali na Ukrajine Voltaira. Samozrejme, že je chyba posledných 10 rokov, že si obyvatelia Ukrajiny nedokázali vytvoriť vzťah k svojmu vlastnému štátu. Samozrejme je chyba, že posledných niekoľko rokov vládol na Ukrajine človek,  ktorému na súkromných účtoch vo Švajčiarsku našli niekoľko miliónov eur a v garáži veterány za ďalšie státisíce. Samozrejme je chyba…

Ukrajina zomiera. Po uliciach miest pobehujú chlapi so samopalmi rovnako ako onehdá ten pomätenec po Devínskej. Presne tak isto.  Pamätáte si to, aké to bolo?

Ukrajina zomiera nie z demokratickej vôle jej občanov. Ukrajine zomiera lebo… Ale to je úplne jedno z akého dôvodu a z koho popudu. Ak to nie je na základe demokratickej vôle jej obyvateľov a ak chcete patriť do rodiny demokratov, tak sa musíte postarať o vitálne funkcie a zabrániť smrti.

Nuž, môžeme teraz zvolať Prípravný výbor na zvolanie Medzinárodnej konferencie o úlohe štandardných politických strán v budovaní vzťahu občanov k demokratickému štátu.

Alebo môžeme podporovať  v optimálnom čase zorganizovanie volieb. Podporovať  dočasnú  vládu – jediný oprávnený nástroj na  nastolenie poriadku a bezpečia na uliciach.

Netvrdím, že  diskusia o aktuálnom zložení ukrajjinskej vlády nie je na mieste. Nehovorím, že upozorňovanie na chyby politikov nie je na  mieste. Len vás chcem upozorniť, že každá udalosť má svoje miesto a súčasne aj svoj čas v chronológii dejín.  Aj to vaše upozorňovanie. Vážte slová aj činy, aby nám náhodou medzičasom pacient neumrel. Kým sa budete nad ním voltairovsky zamýšľať. Kým budete hýriť rozumami ako vystrihnutými z britskej demokracie, či 300 ročnej tradície Deklarácie nezávislosti USA.

Od počiatku hovorím, že jedinou našou dnešnou starosťou má byť opätovné nastolenie demokratických mechanizmov. Teda voľby a až na základe nich postulovaná reprezentácia občanov má oprávnenie čokoľvek na Ukrajine systémovo a z výhľadom na budúcnosť Ukrajiny riešiť. A práve až túto novú reprezentáciu môžeme začať kritizovať. za nejaké systémové a pre budúcnosť významné skutky.  A práve až tejto reprezentácii môžeme vyhadzovať na oči, akých chýb sa z nedávnej minulosti nemá dopustiť.

Nie, udalosti na Ukrajine za ostatných 50 rokov nie sú čierno-biele. Ale dnes je situácia taká, že Ukrajina umiera. Dnes je Ukrajina na pokraji čiernej. Aby sme sa mohli ešte niekedy rozprávať o rôznofarebnosti bytia na Ukrajine, nesmie Ukrajina umrieť z vôle nejakého diktátora. Preberte si to, či vaše zamýšľanie sa nad tým, či odvolanie Janukoviča bolo na 74% alebo na 35% alebo na 87% v súlade s duchom ukrajinskej Ústavy, nebude príčinou smrti Ukrajiny.

Dnes je potrebné pre Ukrajinu urobiť opatrenia, ktoré jej pomôžu zachovať vitálne funkce.  Jednou z nich je normálna prirodzená autorita vlády, armády, polície. To je totiž štát. Štát v tom úplne základnom zmysle.  Môžeme si o zložení vlády myslieť čokoľvek, môžeme sympatizovať s jednou či druhou či treťou politickou stranou v nej. Môžeme každú jednu je časť nenávidieť, po častiach aj dohromady. Ale nesmieme spochybňovať úlohu vlády ako štátotvornej inštitúcie.  Ako jedinej oprávnenej inštitúcie schopnej udržať štát pokope.

Už hneď po zvrhnutí zvoleného prezidenta, už hneď po porevolučnom preskupení politických síl v ukrajinskom parlamente títo politici prijali uznesenie o konaní predčasných volieb. A to je presne toľko čo od  nich sme oprávnený očakávať a čo boli podľa aj tých najprísnejších aj tých najbenevolentnejších demokratických štandardov povinní urobiť. Aj z pohľadu vysokých nárokov na demokraciu splnili čo splniť mali. Dokonca vyhlásili prezidentské voľby s rozumným časovým odstupom, čím vytvorili podmienky  a kampaň, na prípravu kandidátov, proste podmienky na demokraciu. (Ukrajina podľa platnej Ústavy je prezidentskou demokraciou, preto sú prezidentské voľby dôležitejšie ako parlamentné, na rozdiel napríklad od Slovenska či Česka, kde máme parlamentnú demokraciu.) A preto a len a len preto a práve preto si aktuálna ukrajinská reprezentácia zaslúži podporu demokratického sveta.

Ak chcete upozorňovať na fašistov na Ukrajine, upozorňujte na tých, ktorí kandidujú vo voľbách. Kritika fašizmu v aktuálnej vláde je smiešnym bitím do politickej mŕtvoly. Je to tak, momentom vyhlásenia demokratických volieb a pokiaľ je predvolebné obdobie aspoň priemerne demokratické a slobodné, sú nacisti či fašisti v dosluhujúcej vláde politickou mŕtvolou. Je plne v našich rukách demokratov, aby z volieb už nepovstali. Pretože vyhlásením volieb na 25. sa doterajšia politická reprezentácia stala dejinami, minulosťou.

Dnes, keď sa za pár dní budú konať voľby je úplnou idióciou bojovať za presadenie svojich záujmov samopalmi na uliciach. Je zbytočným mrhaním energie kopať do nacistických, komunistických či fašistických politických mŕtvol v aktuálnej vláde. Veď stačí vyhrať o pár dní voľby!  Veď  stačí, podporiť demokratické sily aby vyhrali voľby.

Share Button