Už prvý krok k eHealthu je offlinová byrokracia z čias Rakúsko-Uhorska

Predstavte si, že investujete 60 miliónov eur do super bomba špica elektronizácie. A ako prvý krok pre tých, čo majú byť najsilnejšími nadšenými šíriteľmi dobrého mena celého systému, urobíte totálnu papierovú byrokratickú obštrukciu.

V týchto dňoch, aby to poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stihli do 31.10.2017, si naši lekári podávajú žiadosti o vydanie špeciálnej kartičky s čipom, ktorá ich bude v eHealthe identifikovať ako lekárov – zdravotníckych pracovníkov:

Formulár žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať:

  1. vyplnením a odoslaním predpísanej žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP) zaslanej prostredníctvom portálu ÚPVS na NCZI
  2. vyplnením formulára a jeho osobným doručením do podateľne NCZI (počas pracovných dní od 08:00 do 12:00)

Zdroj: Elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov

Ten prvý bod znamená, že v počítači v úplne inom SW vypíšete akýsi PDF dokument.  Potom sa prihlásite do svojej štátnej elektronickej schránky na slovensko.sk a tam… No a tam tento vypísaný PDF dokument priložíte do ručne podávanej elektronickej správy a odošlete na NCZI.

Je veľkou záhadou ako sa majú realizovať slová “ zaslanej … na NCZI“, keď súčasťou primárnej funkcionality štátnej elektronickej schránky nie je zadanie niečoho, čo by sa len podobalo na e-mailovú adresu NCZI.

Druhá možnosť je, podať tento dokument osobne do podateľne.

Opakujem a pripomínam, hovoríme o prvom kroku pre lekárov, ako vôbec vstúpiť do eHealthu.  Správne ste si všimli, že nikde, ani raz sa lekár nestretne so samotným eHealthom. Nikde sa nestretne s webovou stránkou, ktorá by hmatateľne reprezentovala eHealth.  Keď už pre pacienta existuje totálne zbytočný portál, prečo nie pre lekára?

Treba mať stále na pamäti, že lekári už ako nultý krok museli absolvovať obligátne overenie svojej identity pri vydávaní klasického občianskeho preukazu s čipom a nahrávaní certifikátov.

Treba mať stále na pamäti, že povinnosťou úradov verejnej moci je plne využívať všetky existujúce nástroje eGovermentu. A jedným z nich je systém pre tvorbu formulárov priamo integrovaných do webových stránok a využívajúcich funkcionalitu eID (občianskeho s čipom.

Treba mať na pamäti, že samotný koordinátor (Vtedy Úrad vlády, dnes Pellegríniho úrad) si na formuláre eGov riešení vyrobil samostatný eurofondový projekt za pár miliónov.

Stačili dve vety a jedno tlačidlo

Stačilo by, aby priamo na stránke Národného portálu zdravia v sekcii pre zdravotníckych pracovníkov by sa nachádzať primo formulár. Webový formulár, ktorý by pred odoslaním zabezpečil podpísanie cez eID.

Bodka, hotovo, koniec.

Na pozadí by dáta by v automaticky štrukturovanej podobe automaticky pristáli b admin rozhraní, kde by to nejaký úradník skontroloval, potvrdil a odoslal do výroby podklady pre ďalšiu kartičku.

Bodka, hotovo, koniec.

Na pozadí by lekárovi chodili do štátnej elektronickej schránky oznámenia o tom, ako štát podamie prijal, ako sa kartička vyrába, ako sa na ňu nahrali certifikáty (a papierovo do vlastných rúk mu boli poslané BOK/PUK/PUBOKU a zvlášť aj platová kartička.

Potom by na záver lekár cez rovnaký web pri prvom vstupe do svojho webového konta potvrdí svoju identitu a prevzatie a zmenu prvotných BOK kódov. (Nezabúdajme, všetci lekári už majú občiansky eID, ktorý dostali len a len fyzickou prítomnosťou, takže identita voči problému „čierna duša“ už bola overovaná.)

Tak ako to už roky-rokúce zvládajú daniari pri podaniach kadejakých daňových priznaní.  Všetko vrámci jedného webu, jedného vypísania.

Tak ako to už roky rokúce zvládajú súkromné banky pri posielaní kreditných a debetných kariet.

Tak ako priame webové formuláre zvládajú dokonca aj weby ministerstva vnútra.

Samozrejmosťou je samodopĺňanie údajov v duchu pravidla jedenkrát a dosť z registrov.

Je dôležité neklásť brvná evanielizátorom

Celý eHealth stojí a padá na jednoduchom marketingovom princípe – užívateľ užívateľovi najlepším propagátorom. 

My (a myslím tým celú našu spoločnosť) naozaj potrebujeme, aby tí v prvej línii sami od seba videli sami pre seba výhody. Rovnako potrebujeme, aby hneď odpočiatku videli, že systém funguje elegantne. Lebo len a len vtedy si medzi sebou budú môcť hovoriť, aké je to dobé, aký to má zmysel používať.

Za 60 miliónov si to hádam ako spoločnosť od politikov Smeru, ktorí sú za toto všetko zodpovední, zaslúžime.

Namiesto toho štát pod vedením politikou Smeru do analógových procesov rakúsko-uhorskej byrokracie predminulého storočia vložil počítače.

Priatelia, počúvajte ma dobre: Ak do správy vecí verejných chceme vložiť automatizáciu, používať počítače, vyžívať analytickú silu informatiky, MUSÍME PREKOPAŤ PROCESY štátnej správy. INAK SA Z TOHO AKURÁT TAK POSERIEME

Dnes je stav taký, že pri prvom kontakte lekárov s eHealthom počujeme z ambulancii len nadávky pri zakopávaní o brvná, ktoré im pod nohy nahádzala smerácka štátna správa.

Share Button