Totalitné praktiky ĽS NS – divadlo je slobodné umenie

Je absolútne neprijateľné, aby sa v demokratickej spoločnosti nejaký politik sral do toho, čo robia umelci na javisku.

Rozhodovanie politika o tom, čo je alebo nie je prijateľné pre obecenstvo je jasným porušením slobody slova tak, ako ju definuje Listina práv a slobôd a teda Ústava Slovenskej republiky.

Dnes sa vám môže páčiť, že niekto za vás umlčal divadelníkov. Zajtra vám ten istý hajzel dá zámok na vaše ústa. A keď budete protestovať, zavrie vás do koncentráku.

Herečka Alžbeta Vagadayová z Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne stála na javisku blízko zákulisia, keď zbadala, ako nejaká pani razantne gestikuluje a hovorí niečo šepkárke. Šepkárka jej zakrátko s „vypleštenými“ očami oznamovala: „Dosť, dosť, skončite!“

Predstavenie zastavila pracovníčka župného odboru školstva na príkaz Mariana Kotlebu, ktorý sedel v hľadisku. Údajne sa vyhrážala, že ak neskončia okamžite, dá zatiahnuť oponu a župan odíde. Prekážali im expresívne výrazy v umeleckom texte.

„Odišli sme z javiska ako najsprostejší zo sprostých. V tom šoku sme nedokázali inak zareagovať,“ opísala zrušenie predstavenia sedemdesiatročná herečka, držiteľka ceny Jozefa Kronera.

Predstavenie Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne Kováči si objednal župan Kotleba k slávnostnému oceňovaniu učiteľov na 14. marca, hoci to nie je Deň učiteľov. Nikoličovi Kováči je hra o tom, ako obyčajní ľudia doplácajú na vojnu. Zdroj: Kotleba uprostred hry zrušil divadelné predstavenie

Verejná výzva pre slovenskú prokuratúru

Vyzývam prokuratúru Slovenskej republiky, aby sa začala zaoberať porušeném niektorých článkov Ústavy Slovenskej republiky a to najmä:

Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje

Čl. 43
(1) Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon.

Tento text vznikol na základe článku 32 Ústavy Slovenskej republiky:

Čl. 32 Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Naozaj si mám myslieť, že činnosť orgánov Slovenskej republiky a účinné použitie zákonných prostriedkov je znemožnené?

 

Share Button