Testovanie v školách – veda znamená byť schopný pozorovania, pokusu a vyhodnocovania

Buď sú psychológia a pedagogika vedecké odbory alebo ich zaraďme do skupiny ako patavedeckých odborov.

Rozdiel, ktorý rozhoduje o zaradení je len a len schopnosť vedeckej činnosti robiť moderný výskum – pozorovanie a pokus schopné vyhodnocovať štatistickými metódami. V tomto prípade narážam na tvrdenie, že „individuálne vlastnosti, teda to, v čom sme jedinečné nie je možné skúmať exaktnou metódou“.

Čo robia výskumníci zaoberajúcimi sa človekom? Čo robí vedci v dotknutých vedách? Na čo si ich všetkých živíme? Aby ONI dali odpovede ako, nie či vôbec, ale ako hodnotiť a porovnávať „individuálne schopnosti osobnosti.“ Keď títo vedci povedia, že matematické, fyzikálne či chemické olympiády, ktorých som sa zúčastnil (niektorých z nich) sú len patavedecké hračky neschopné porovnať a jediné porovnávanie môže byť v atletike, tak budem na strane tých, čo broja proti testovaniu.

Share Button