Tempo ochrany Slovenska je funkciou opichávania občanov vakcínou

Rozhorela sa debata, či sa má odkladať zásoba na druhú dávku, alebo sa má rovno očkovať, veď dodávky na druhú dávku postupne aj tak dorazia.

Nuž, nie je to také jednoduché. Pozrime sa na to, čo nám hovorí matematika.

Toto je graf nárastu počtu ochránených občanov.

Základným parametrom je to, že ochrana začína až na 28 deň po očkovaní prvou dávkou a za podmienky, že druhá dávka bola podaná presne v 21. deň.

Keď už teda financujeme tú EMA, tak vezmem ako bernú mincu (jedinú svätú pravdu), to čo píše SPC vakcíny Comirnaty inj.

  1. jediné, za čo sa EMA zaručuje, že 94% účinnosť na 7. deň po druhej dávke. Pričom druhá dávka má byť podaná na 21. deň po prvej dávke.
  2. komorbidity nemali na funkciu vplyv. (ani astma, diabetes, ani rostlináře) Zdroj. Kapitola 5.1 Pharmacodynamic properties dokumentu SPC.

A to je všetko priatelia.

Ja viem, firma tvrdí (a dobre podložené to má), že už po prvej dávke je účinnosť na úrovni 90% počtu zaočkovaných osôb.

Ja viem, tvrdí sa, že reálna ochrana je už po 14 dňoch po prvej dávke…

ALE!

Ale nič také sa do schváleného dokumentu SPC nedostalo. S takýmito údajmi si to Pfizer nenechal od EMA schváliť.

Ako farmaceut samozrejme budem hájiť EMA zubami nechtami a aj pistilom by som zašermoval, keby bolo treba. Pre nás je SPC viac ako písmo sväté. Stojí a padá na ňom kopa našich lekárenských a farmaceutických istôt. A len vďaka týmto istotám môžeme garantovať pre lekárov a pacientov bezpečné a účinné lieky.

Vakcíny proti covidu sú mladé lieky. na 100% sa budú informácie v SPC revidovať. Možno už za 2-3 mesiace sa dočkáme prvých revízii. Možno sa tam dostanú aj uvedené údaje o skrátenej očkovacej schéme. Potom budú pravdou. Dnes nie.

Takže základné východisko máme. Teraz prichádza ešte jedno dôležité – dodávky vakcín a ich plynulosť.

V grafe počítam s tým, že na slovenské územie príde postupne toľko vakcín, že to bude cca 70 000 za týždeň. A vychádzam z toho, že sa aj 70 000 za týždeň vyočkuje, či už ako prvá dávka, alebo ako druhá dávka.

Všimnite si to plato modrej krivky – to je preto, že ak denne počítame so zaočkovaním na hranici 10 000 občanov, tak v istý moment všetkých týchto 10 000 bude brať druhú dávku a nikto prvú dávku. Takže 21 dní na to nebude komu druhú dávku pichnúť.

Na toto sa zabúda – ak denne očkujeme konštantné množstvo, v istý moment príde deň, keď musíte rozdeliť kapacitu očkovacích centier a im podriadených očkovacích lokalít, na dvoje. Takže si pripravíte pre budúcu druhú dávku menej pacientov. Respektíve, „doočkovávate“, ale nezačínate s očkovaním, nemáte čím, nemáte kým. Takže dorovnávate počty dokončených očkovaní. Ale keď neočkujete I. dávku, o 21 dní vám dôjdu občania na druhú dávku.

Naopak, ak si každý deň odložíte pár dávok a kus kapacity vyhradíte len a len na doočkovávanie druhou dávkou, síce vám pomaly rastie celková ochrana, ale rastie plynulo.

A teraz bababo raď!

  • Rýchlo sa rozbehnúť a potom doriešiť plato?
  • Udržiavať plynulý rast?

Jednoznačne rozbehnúť! V hre je 21 dní medzi očkovaním. To je veľmi dlhé obdobie. Dohromady je to až 28 dní, kedy začína garantovaná ochrana zaočkovaného občana. Čím rýchlejšie, teda strmšie naberieme čo najviac ochránených, tým lepšie.

Takže: Moje odporúčanie je – pichať do nových čo sa dá a čo je k dispozícii.

Jediné riziko je, že o 28 dní tie vakcíny neprídu. To risknem. Verím, že miera je na úrovni menej ako 1%.

Graf je ideál, uvidíme prózu každodennosti

Čím menej vakcín denne (oni v skutočnosti chodia po dávkach 1-2x za týždeň), tým celý graf bude viac ležať ako stáť a potom je už skoro jedno akú stratégiu zvolíte. Odlišnosti sú minimálne.

Takže fakt záleží na našej schopnosti zabezpečiť ideál, aby ani jedna ampula neležala na sklade dlhšie ako 2-4 dni do momentu opichania občana.

Simulácia je nastavená so začiatkom na 10.1.2021 a ak by tak približne priemerne asi presne prišlo tých 70 000 vakcín týždenne a aj by sme týždenne na našom území opichali 70 000 občanov (či už I. alebo II. dávkou), tak máme pod skutočnou ochranou po 7 dni od druhej dávky cca 400000 občanov. To bola ochrana na úrovni cca 400 000/5 457 873= cca 7,33% populácie k 15.4.2021.

Čokoľvek lepšie beriem, horšie ako 8% v polovici apríla považujem na chybu. Buď chybu EU, že nemáme čím opichať obyvateľstvo, alebo chybu ministra Krajčiho, že nedokázal zorganizovať opichanie obyvateľstva a neminul, čo sme mali na území Slovenska.

Uvidíme, povedal slepý.

Share Button