Archívy značky: zamestnávanie

Pracovné agentúry: príčina a následok po socialisticky

Aktuálny stav Zákonníka práce je taký, že firma si vytvorí dcérušku – pracovnú agentúru, aby zamestnávala tak, ako je pre trh vhodné. Tým obíde reguláciu, ktorá mala zabezpečiť, aby firmy zamestnávali, ako je pre socializmus vhodné.

Pravidlá presadilo ministerstvo práce, ktoré síce vidí opodstatnenie agentúr, ale zamestnávanie cez ne považuje za jeden z vážnych problémov pracovného trhu.

Niektoré firmy podľa ministerstva nechápu agentúrne zamestnávanie ako pomoc pri zvýšení flexibility, ale ako cestu k zníženiu nákladov.

„Spôsobilo to výrazné zhoršenie podmienok pre ľudí, ktorí cez agentúru pracujú,“ dodal hovorca Michal Stuška.

Zdroj:  Prežila zatiaľ pätina pracovných agentúr, stovky majú neistú budúcnosť | Slovensko | ekonomika.sme.sk.

WTF „pomoc pri flexibilite“?  Socialista nikdy nepochopí, že sa mu nikdy nepodarí nastaviť reguláciu ako by sám chcel. Vždy, ale vždy, ale úplne vždy sa nájde cesta, ktorá reguláciu obíde. Ako človek, zaoberajúci si tvorbou a optimalizáciou procesov o tom skutočne niečo viem. Nikdy ale nikdy nebojujte s trhom a inými. Je ich proste viac a nemáte šancu ich všetkých prekabátiť. Naopak, vydláždite im cestu tam, kam chcú sami ísť.

Čo urobí socialista?

Zreguluje reguláciu. To presne sa stalo. Prvou reguláciou boli zmeny v Zákonníku práce, ktoré spôsobili, že firmy skoro 2 roky prestali naberať zamestnancov. „Kríza“ pominula, rozumej, firmy sa dokázali prispôsobiť prirodzeným zmenám na svojom trhu a tak potrebujú naberať zamestnancov.  Poobzerajú sa okolo seba a hľadajú najlepšie riešenia.

Čo urobí socialista keď vidí, že jeho prvotná regulácia prestáva fungovať? Že by sa zamyslel a upravil prvotnú reguláciu? Hovno, priatelia, hovno a 4 prdy k tomu. Urobí ďalšiu reguláciu – upraví podmienky pre tvorbu pracovných agentúr ako dcérušiek firiem. Zreguluje následky prvotnej regulácie.

Socializmus je samopochvaľný

Navonok to pôsobí, ako by socialista super pracoval. Intenzívne pracoval. A ľud ho miluje. Veď od rána do noci a potom aj do rána pracuje, aby zabezpečil blahobyt pre ľud.

Hm, ak by sme ho škrtli rovno, boli by menšie dane. Keď nie menšie dane, tak viac peňazí na sociálnu sieť. To by sme ho ale museli škrtnúť hneď na začiatku. V tomto prípade rovno v Zákonníku práce.

Share Button