Archívy značky: revízia úhrad

Prečo bojujem za fixný pomer úhrady a doplatku?

K novele § 89 zákona 363/2011 s témou „pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, … musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny“

Udržanie tohto pravidla bez akejkoľvek výnimky je jeden z kľúčových nástrojov pre jasnú, transparentnú cenotvorbu a súčasne je to nástroj, ktorý je na strane generických liekov. Generické lieky sú od začiatku 21. storočia hlavným pomocníkom vlád pri znižovaní podielu výdavkov na lieky na celkových výdavkoch na zdravotníctvo. (Slávna neviditeľná ruka trhu.)

Je v existenčnom záujme vlád, aby stavali svoju liekovú politiku na podpore vstupu generík a podpore otvorenej transparentnej súťaže generickcýh firiem o čo najnižšie ceny a úhrady poisťovne.

Zavedenie akejkoľvek výnimky, špeciálne u drahších liekov je plne v záujme AIFP a je to pre výrobcov originálov (ktorým končí patentová ochrana a hrozí im riziko konkurencie od generík) nástroj, ako zabrzdiť finančné motivácie generického priemyslu priniesť na slovenský trh generiká a biosimilárne lieky.

Nalejme si čistej pepsikoly: Keď s tou výnimkou prišiel ex-ex-Drucker v roku 2017, tak to bolo v balíku komplexných opatrení, ktoré išli na ruku AIFP. (A zlé jazyky tvrdia konšpiračnú teóriu, že to písal priamo priemysel.) Sama Druckerova administratíva musela za Kaľavskej v októbri 2019 tú výnimku korigovať, lebo dopad na nárast výdavkov za lieky bol enormný.

Dnes je v zákone, zas zabetónovanie výnimky z fixného pomeru úhrad poisťovne a doplatku. V „mierových časoch“ 5% ostáva, počas mimoriadneho stavu z dôvodu covit-19 + 3 mesiace k tomu, na 3%. Pričom navrhované znenie o 3% ani len neobsahuje Kaľavskej korekciu z 16.10.2019!!!, lebo tá je účinná od 1.7.2020.

Na úrovni ministerstva sa pomocou kategorizácie optimalizujú náklady na farmakoterapiu. Kategorizácia je príkaz pre poisťovne, koľko najviac smú platiť za konkrétny liek. Používajú sa na to, okrem iných, dva nástroje: „revízia úhrad“ a „fixný pomer úhrady poisťovne a doplatku“. Oba nástroje vedú k tomu, že za liek s rovnakou účinnou látkou ale od iného výrobcu poisťovňa uhrádza rovnakú sumu, najnižšiu možnú. Nedochádza k žiadnemu tlaku na zmenu liečby, účinná látka v liekoch je vždy tá, ktorú indikuje lekár, akurát je v lieku s najnižšou možnou úhradou poisťovne.

Kým pacient hľadí v lekárni aj na svoju peňaženku, minister rovnaký pohľad odmieta, „lebo covid-19“. Ak tomu ešte navyše totálne nevedecky a chybne tvrdí, že by dochádzalo k zmene liečby.

Dôsledkom, prečo obhajujem jednotlivé nástroje liekovej politiky štátu je, že za lieky v skupinách, kde už prebieha cenová vojna medzi konkurenčnými výrobcami, platíme zo solidárneho poistenia zbytočne veľa. Tieto peniaze potom chýbajú pre iných pacientov, na preplatenie výnimočne drahej liečby alebo chýbajú na prémie pre sestričky a ďalší personál v nemocniciach.

Navyše sa ťažko vysvetľuje „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, že s ich solidaritou so „starými a chorými rodičmi“ je naložené zodpovedne.

Zvolená „mimoriadna situácia“je miernejší stupeň ako „núdzový stav“ a v mimoriadnej situácii z dôvodu covid-19 môže byť republika pokojne aj kontinuálne niekoľko rokov, kým nebude vakcína a zaočkovanosť populácie nebude na nejakej rozumnej úrovni, Mimoriadna situácia je tak mierny nástroj, že ho pokojne môže vyhlásiť aj starosta obce na svojom území.

Základom všetkého je matematika. 5% je prísnejší nástroj ako 3%. Pretože ten odsek znie:

„Fixný pomer úhrady a dopladku sa NEuplatňuje u liekov, ktorých doplatok je vyšší ako…X% “ Takže keď sa zmení 5% na 3%j, tým sa bude NEuplatňovať od nižšej hladiny doplatku, teda u viac a viac liekov.

Základom všetkého je matematika. A dovolím si neskromne tvrdiť, že my farmaceuti sme v nej lepší ako lekári či politológovia.

Cui bono?

Hotovo finito, prevalcované bez štipky kompromisu.

Ak má Krajči dohodnutú s Hegerom 1 miliardu na dofinancovanie neliekovej časti zdravotníctva, nech povie rovno, že máme od roku 2020 na Slovensku bezlimitnú farmakoterapiu. Nepôjdem proti svojmu odvetviu, naopak, viem si predstaviť, ako ešte skvalitniť výnosnosť lekárenstva a farmácie ako celku.

 • Lieky budú zadarmo, občania ma budú voliť.
 • Fammabiznis aj lekárnici zarobia viac a viac, aj tí ma budú voliť.

Ak je cieľom liekovej politiky MUDr. Krajčiho byť zvolený, tak zvolil super nástroj. Akurát som si nie istý, či zdravotné odvody platia občania na to, aby financovali volebnú kampaň baptiskitckých kazateľov.

Takže prečo bojujem za fixný pomer?

Pretože bojujem za chorých, aby dostali maximum liečby z obmedzených zdrojov, ktoré máme v zdravotnom systéme k dispozícii. A idealisticky dúfam, že práve toto voliči ocenia vo voľbách. Odbornosť, cieľavedomosť a dobré riešenia pre občanov.

Share Button

Poučenie pre MUDr. od Mgr. o tom, ako prebieha generická preskripcia a cenotvorba v jeho vlastnej krajine

Minister MUDr. Krajči, ako absolvent lekárskej fakulty nemusí byť 100% odbortníkom na lieky. Preto si v každej krajine pestuje obyvateľstvo fartmaceutické fakulty, ktoré vychovávajú absolventov s titulom Mgr., ktorý je súčasne aj profesným oslovením.

Ako 100% odborník na lieky si teda dovolím poučiť pána ministra, ako prebieha výdaj liekov v ére generík. A aby to bolo dobre pochopiteľné aj pre laikov, budem to ilustrovať na príklade môjho otca, ročník 1947.

Keď niekedy v prvých rokoch milénia otec dostal lieky proti smrti z kardiovaskulárnych príčin, samozrejme si spomenul, že 5 rokov sa podieľal na financovaní vzdelania jedného lekárnika a teda by chcel svoje peniaze späť vo forme mojich vedomostí.

Lekár, s titulom MUDr. indikoval konkrétny kalciový antagonista.- vo forme lieku Norvasc 10 mg tablety.

Dávno v 80. rokoch bol objavený tento kalciový antagonista firmou Pfizer a uvedený na trh za ceny okolo 10-15 dolárov za 30 tabliet. A na Záhorí možná aj vác.

Niekedy na začiatku milénia skončila firme Pfizer patentová ochrana a ďalší výrobcovia vrhli na trh ten istý liek, teda rovnakú molekulu v rovnakej dávke a v rovnakej liekovej forme. Keďže pomocou testov bioekvivalencie (prikázaných zákonom) títo výrobcovia dokázali, že ich tablety majú úplne rovnaký účinok ako to ten prapôvodný originál, mohli ušetriť na skúmaní a teda cena liekov od generických firiem sa postupne dostala na úroveň dneška, teda na úroveň 0,87€ za 30 tabliet 10mg balenia.

Na konci roku 2019 bolo na slovenskom trhu 8 výrobcov, teda 8 rovnakých liekov od rôznych výrobcov.

Práve vďaka tejto trhovej konkurencii je rozptyl celkovej ceny za 30 tabliet s obsahom 10 mg od 0,87 až po 5,50€.

Prapôvodný Norvasc 30x10mg stojí celkovo 5,50€. Najlacnejší Amlodipin ratiopharm 30×10 mg stojí 0,87€.

Je absolútne logické, že v zákone o stanovení úhrad liekov zo solidárneho poistenia má štát prikázané, že smie stanoviť úhradu za daný liek maximálne na úroveň najlacnejšieho lieku v danej skupine. Pričom skupinu tvoria práve tie rovnaké lieky od rôznych výrobcov, teda generiká.

Dodržiavanie tohto pravidla sa vykonáva pomocou takzvanej revízie úhrad. Raz za štvrťrok sa skonroluje, aké nové generiká a za akú novú nižšiu cenu prišli na trh a všetkým ostatným rovnakým liekom v danej skupine sa zníži raz za štvrťrok cena na úroveň toho najlacnejšieho.

Takže ako to vyzerá v skupine rovnakých liekov s obsahom chemickej látky AMLODIPIN 10mg v 30 tabletách?

NázovDoplnokVýrobcaKonečná cenaPoisťovňaPacient
Amlodipin ratiopharm 10 mgtbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)RAT0,870,870,00
AMLOPIN S 10 mg tabletytbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)SAN1,470,900,57
Amlodipin Vitabalans 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)VTB1,670,900,77
Agen 10tbl 30×10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)ZNT2,070,901,17
ACCEL 10 mgtbl 30×10 mgMOE2,640,901,74
Cardilopin 10 mgtbl 30×10 mgEGI3,640,902,74
Tenox 10 mgtbl 30×10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)KRK3,830,902,93
Norvasc 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)PFI-GB-35,50,904,60

Čo som poradil svojmu otcovi za tie desaťtisíce slovenských korún, ktoré vrazil do môjho vzdelania priamo a aj cez svoje dane vo forme „bezplatného“ štúdia?

No samozrejme som mu povedal: „Kašli na Norvasc, v lekárni povedz, že by si chcel niečo bez doplatku a počul si, že Amlodipin ratiofarm je bez doplatku.“

Tým som otcovi ušetril každý mesiac 4,60€. Každý mesiac od roku cca 2004 do dnes je to celkovo 4,60€x(5×12+6)=66×4,60€=303,60€.

Otec ušetril, poďme ušetriť štátu, milý pán minister

Rovnako ako môj otec sa budú správať všetci pacienti, ktorým bol predpísaný amlodipin. A to preto, že na Slovensku, pán minister, sa dejú dve veci:

 1. lekár musí predpísať tabletky amlodipínu formou generickej preskripcie, teda lekárom vybraný názov na škatuľke je len orientačné doporučenie, základom je predpísať účinnú látku
 2. lekárnik je podľa zákona o lieku povinný ponúknuť pacientovi liek s najnižším doplatkom. (Naozaj nemusíte mať syna lekárnika.)

Logickým dôsledkom je, že počet vydaných Norvascov k počtu vydaných Amolodipinov ratiofarm alebo Agenov rapídne poklesne.

Ako môže tento krach predaja Norvascu firma odvrátiť?

Má dve možnosti: Buď príde za štátom a povie – vidíme, že tento mesiac sa začal predávať Agen za 2,07€, aj my dobrovoľne znížime cenu na 2,07€ a doplatok bude 1,07€. To už pacientom nevadí a aj my ešte niečo zarobíme.

Druhá možnosť je, že oficiálna cena v tabuľke štátu (kategorizácii) ostane na úrovni 5,50€, ale poza bučky bude firma kompenzovať zľavu na doplatkoch lekárňam. Toto je ale veľmi nebezpečné pre štát, pretože takéto kompenzácie poza bučky sú vysoko netransparentné a nikam sa nezapisujú, neevidujú; veď sú predmetom obchodného tajomstva.

Preto bol vymyslený nástroj s názvom „fixný pomer doplatku a úhrady“. Takže ak chce lekáreň (v spolupráci kompenzácie od výrobcu) dať zľavu na doplatok, musí dať automaticky rovnakú zľavu aj na úhradu poisťovne. Tým sa štát (skrz hlásenia poisťovní) dozvie, že firmy sú schopné a ochotné predávať svoj liek aj za menej a môže teda znížiť v nasledujúcom štvrťroku úhradu poisťovne.

Tú zľavu firma nedáva ale poisťovni. Tú zľavu je firma prinútená zákonom dať „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, ktorí sa skladajú každý mesiac na solidaritu so „starými a chorými rodičmi“. Štát je preto povinný zodpovedne nakladať s týmito peniazmi občanov. Kategorizácia liekov je príkaz štátu pre poisťovne, koľko maximálne smú zaplatiť za ten ktorý liek.

Áno to, že na Norvasc je dopaltok je jediná motivácia firmy zľaviť. Štát nemá v ruke bič, že by vyšľahal výrobcu. Jediným nástrojom štátu je využitie neviditeľnej ruky trhu a blahodárnych účinkov konkurencie.

Ďalším dôležitým dôsledkom nástroja „fixný pomer doplatku“ je, že sa každej ďalšej generickej firme oplatí vstúpiť na trh, lebo aj keby chcel Pfizer v aktuálnom štvrťroku udržať celkovú cenu, oni môžu s novou verziou toho istého lieku podliezť cenu a získať podiel na slovenskom trhu. Všimnite si, že firma Ratiopharm prišla na trh s cenou 0,87€, čo je nie len menej ako aktuálna úhrada, teda si zabezpečili bezdoplatkovosť, ale dokonca podliezli aj úhradu o 3 centy.

Lebo vedia, že v ďalšom štvrťroku práve kvôli nim štát zníži úhradu na 0,87€ a tak do pásma s doplatkom vystavia ďalších konkurentov, alebo, ako v tomto prípade, navýšia doplatok u konkurentov o ďalšie centy. To môže primäť ďalších pacientov uvažovať nad tým, že kým doplatok 0,99€ nevadil, doplatok 1,02€ už bude vadiť a povedia lekárnikovi, aby im vydal Amlodipin ratiofarm. A firma získa ďalšie percentíčko v trhovom podiele.

Tretia možnosť, ako Norvasc odvráti svoj pád podielu na trhu je využiť užitočných popieračov generického princípu, ktorí budú sveto-svete tvrdiť, že firmy porušujú zákon, že štátne autority ako ŠUKL a EMA a FDA porušujú zákon a teda rovnaké lieky od rôznych výrobcov v skutočnosti neplnia zákonnom dané požiadavky na bieoekvivalenciu. No skúste to povedať pani riaditeľke ŠUKL alebo môjmu skúšajúcemu s technológie liekov.

Benefit pre štát je jasný. Ušetril 3 eurocenty na 30 tabletovom balení. Málo?

V roku 2019 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku vydaných celkovo 210233 balení s obsahom 30 tabliet 10mg amlodipínu.

NázovPočet 2019
AGEN 10 tbl 30×10 mg94 816,33
AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 30×10 mg20 607,66
Amlodipin Stichting 10 mg tablety tbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)55 993,00
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)169,00
ACCEL 10 mg tbl 30×10 mg4 608,00
CARDILOPIN 10 mg tbl 30×10 mg6 780,50
TENOX 10 mg tbl 30×10 mg (blist.)5 078,00
NORVASC tbl 30×10 mg22 181,00
Suma210233,49

Takže sme mohli ušetriť 210233×0,03€=6307€. To sú ročné prémie po 300€ pre 21 sestier. Alebo je to cena za dve-tri liečebné kúry nejakého lieku na výnimku, ktorú poisťovňa zamietla vášmu susedovi nad vami.

O čom nám tu minister MUDr. Krajči rozpráva už skoro 3 mesiace?

O tom, že nebude robiť revíziu, takže firma Ratiofarm je za debila, že zlacnila, lebo štát nedodržal svoju časť zákonných povinností a neposunul úhradu konkurentom.

O tom, ako prišiel na Výbor pre zdravontíctvo NR SR rozprávať, že de facto zruší princíp fixného pomeru doplatku a úhrady poisťovne, lebo covid-19 a lekári majú teraz inej roboty, ako prestavovať pacientov na iný liek kvôli doplatkom.

Verím, že ste si všimli, že nie lekár, ale lekárnik rozhoduje podľa príkazu zákona o lieku o výbere najlacnejšieho lieku pre pacienta. A že to lekárnici robia roky-rokúce denno-denne covid-necovid.

V roku 2019 bolo vydaných približne 155 076 550 balení liekov. Ak by fungovanie revízie úhrad a fixného pomeru doplatku a úhrady bolo len na úrovni tých trápnych 0,03€ na balenie, tak sa ušetrí 4,65 milióna eur. INESS spočítal, že vykonanie matematickej revízie v skupinách liekov s generickou konkurenciou by prinieslo ročne 60-80 miliónov eur.

Koľko je to sestričiek s prémiovým darčekom pod stromčekom? Koľko viac a lepšie vyliečených vašich susedov, ktorí vám potom budú ďalšie roky v nedeľu vŕtať do panelu namiesto nakupovania?

Share Button

Keby som bol…

Ak by som bol politický nominant na MZ zodpovedný za liekovú politiku, tak by som…

 1. Prepísal §119 až 121 zákona o lieku – eRecept first.
  • doplnil vyhláškou (kvôli operatívnosti) o výkone elektronizácie v čase jej zavádzania
  • vnútil nominanta NCZI do projektu eID a meiD na ministerstve vnútra
  • Zapojil NCZI do projektu eHDSI
 2. Upratal opiátové pravidlá a vyhodil canabi-diol zo zoznamu opiátov.
 3. Vrátil by som zákonné úpravy okolo orphanov, inovatívnych liekov a vstupu generík do stavu pred ex-ex-Druckerovou novelou z 2018 a až potom rozvíjal legislatívu.
 4. Rozdelil kompetencie kategorizácie striktne na dve „snemovne“
  • HTA – medicínske otázky, nákladová efektivita v kontexte (vrátane otázok morálky a etiky)
  • kategorizáciu – ekonomické otázky (vrátane tvrdého vyjednávacieho tímu o cene a dostupnosti)
 5. Rozdelil pravidlá pre cenovú reguláciu na dve časti
  • liekové skupiny žijúce plne v generickej ére
  • liekové skupiny pod patentovou ochranou
 6. Zhromaždil maximum údajov o dostupnosti, spotrebe a cenách liekov na jedno miesto. (pozri aj volebný program SaS a moje body liekovej politiky v ňom)
 7. Aktivizoval cenové regulácie v oblasti ŠZM a zdravotníckych pomôcok.
 8. Riešil zapojenie farmakoterapie ako jednej zo súčastí štandardných terapeutických postupov.
 9. Vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti polypragmázie, interakcií liekov, liekového rizika, kontraindikácii.
 10. Vzdelávanie občanov o dopadoch používania liekov a doplnkov stravy na ich životy a životné prostredie.
 11. Osvetové programy v oblasti psychofarmakológie a vakcinácie, aktívny boj proti hoaxom, vrátane vymáhania pravidiel o „zdravotníckych tvrdeniach“ v on-line aj off-line prostredí.

Ale keďže nie som člen exekutívy koaličnej vlády na MZ… Tri roky sme sa všetci v zdravotníckom tíme SaS pripravovali, študovali postupy, stretávali sa s odborníkmi, počúvali pripomienky z terénu a praxe, dávno eliminovali slepé uličky insitných politických predstáv.

Voliči rozhodli, že sme dostali 6,2% a ako koaličný partner 25% OĽaNO-KU-NOVA-ZMENA ZDOLA máme nárok na 3 ministrov v 16 člennom kabinete. A tak bude o liekovej politike možno rozhodovať politológ s mimoparlamentej strany, možno kariérny socialistický úradník z 80. rokov minulého storočia, možno zástupca „kresťanského inovatívneho priemyslu“ namiesto profíkov koaličného partnera.

Keby som bol…

Viete priatelia, môžem si spokojne dovoliť spísať tento zoznam a publikovať ho takto verejne. Ono naozaj nestačí vedieť čo, treba vedieť aj ako, ale hlavne treba vedieť, prečo práve také a nie iné nástroje a postupy zvoliť.

Včera som mal s jednou liekovou laičkou takýto rozhovor. Budem parafrázovať:

Ja: Vykonanie pravidelnej matematickej revízie úhrad zachraňuje ľudské životy. Ale minister ju zas nepodpíše.
Ona: Tak, prečo ju zas minister nepodpíše?
Ja: Všetci mu hovoria, ako to zachraňuje životy, ale on to nepodpíše, lebo si myslí, že to zvyšuje doplatky
Ona: A zvyšuje to doplatky?
Ja: Princíp matematickej revízie je, že sa znižuje úhrada na úroveň lieku, ktorý bol aj stou nižšou úhradou dávno bez doplatku na základe trhovej súťaže generík alebo s najmenším možným doplatkom na trhu.
Ona: Takže to nezvýši doplatok.
Ja: Áno, u toho jedného, čo sa mu zníži úhrada, ten bude 2 dni s doplatkom, potom firma sama od seba zníži predajnú cenu, aby sa prispôsobila konkurencii a od 3. dňa je aj tento bez doplatku. Matematická revízia stavia na generickom princípe a na fungovaní neviditeľnej ruky trhu. Farmaceut je jediný odborník na lieky, takže pozná generický princíp. Liberálny pravičiar vie, ako trh funguje a vie ho využiť. Oproti tomu stojí argument vánku.
Ona: Ale no! Veď ho nezhadzuj za jeho vieru.
Ja: On tú revíziu nepodpíše, lebo budú vyššie doplatky.
Ona: Ale si hovoril, že nebudú.
Ja: Nie nebudú, ale nepodpíše, lebo „budú vyššie doplatky a aj do PVV si napísali, že doplatky nebudú.“ On má vyššiu funkciu, tak rozhodne že nepodpíše.
Ona: — (Mlčí) („Mlčí“ je podtext, tie sa nečítajú)
Ja. A potom je tu asi 50 liekov, čo porušujú zákon 363/20011 §16 (4).
Ona: Ale to vieš len ty.
Ja: Hej a každý farmaceut, ktorý nechápe, prečo je Duphalac s úhradou, keď je Lactecon bez receptu a nedodržiava sa zákon.
Ona: A nie je to škoda?
Ja: Áno, je. Mohli sa uhradiť 2-3 výnimky, ale budú zamietnuté a skončia v Novom čase a mnohonásobný otecko zachráni svet za 2 milióny. Lebo nepodpíše revíziu úhrad lebo budú doplatky.
Ona: Ale veď nebudú.
Ja. Nie nebudú, ale nepodpíše, lebo „budú vyššie doplatky a aj do PVV si napísali, že doplatky nebudú.“ On má vyššiu funkciu, tak rozhodne že nepodpíše.

A takto sme mohli pokračovať v bludnom kruhu, až kým by nám vánok vedecké metódy nerozfúkal.

Ako mi pripomenul môj priateľ, bohaté krajiny s bohatými zdravotnými systémami sú bohaté preto, že neplatia za lieky zbytočne veľa. A aj preto, že na ich vysokých školách vyučujú ex-ex-Druckerove zákony z roku 2018 ako odstrašujúci príklad, ako sa to nemá v EÚ robiť. Priznám sa úprimne, takto do učebníc vstúpiť nechcem.

Share Button