Archívy značky: psychiatria

Nemá zmysel do toho rýpať, hovoria dáta a odborná skúsenosť o psychiatrii aj o interupciách

Keď dostane šofér autobusu na diaľnici infarkt myokardu , je to úplne rovnako patologický stav, ako keď sa chalanovi pomiešala chémia a elektrické impulzy v mozgu vo Vrútkach. Dokonca aj následky sú veľmi podobné. Závisia len od šťastia a vonkajšej súhry okolností.

Neprešli ani dva dni a v ČR vošiel autobusár na železničné priecestie a zrazil ich vlak. Dôsledok je 9 ľahkých a 1 ťažké zranenie. Príčina sa zisťuje (stav z 14.6. 11:30).

Priatelia, choroba si nevyberá, ani trombus putujúci vo vašich cievach ani duševná porucha a už vonkoncom si nevyberá ľudská blbosť, kedy a za akých okolností zasiahne. My na okolí môžeme slobodného občana varovať a pomôcť mu stať sa včas pacientom a ochrániť ho pred tým, aby sa stal nebožtíkom. Preto platíme zo solidárneho zdravotného poistenia každému občanovi preventívne prehliadky.

A to je tak asi všetko čo v dobre fungujúcej slobodnej spoločnosti, kde sa dobre a pohodlne žije, môžeme urobiť.

Alebo máme robiť viac? Po infarkte myocardu ich treba zavrieť do dobre vetraného skleníka! Po transplantácií označiť na čele. Každého s iným postojom a iným správaním označiť za blázna. Hovadina? Áno, lebo choroba nie je dôvod na stigmatizáciu. Ani duševná. Ani pozícia premiéra či ministra zdravotníctva.

Docent Pečeňák píše vo svoje práci Klasifikácia v psychiatrii:

Závažným problémom je aj stigmatizácia skupín občanov, ktorí majú niektoré poruchy a stigmou sa pre nich stáva aj medicínska-odborná diagnóza. Doteraz sa stretneme aj v oficiálnych lekárskych správach s pojmami debilita, imbecilita, idiócia. Pritom v niektorých krajinách by mohol mať lekár pri použití týchto termínov vážny problém. Práve zo spoločenských dôvodov bol v DSM-5 nahradený pojem (a diagnóza) mentálna retardácia.

Podobný proces sme mohli evidovať v Japonsku. Pre stigmatizáciu, ktorú v sebe niesol pojem schizofrénia (v japončine Seishin-bunretsu-byou, v preklade rozštiepenie mysle) nahradili oficiálne tento termín pojmom porucha integrácie (v japončine Togo Shitcho Sho). Jedným z dopadov premenovania bolo, že v priebehu troch rokov sa zvýšil počet pacientov, ktorí boli informovaní o diagnóze z 36,7% na 69,7% pacientov a klinickí pracovníci považujú nový termín za oveľa vhodnejší pre vysvetlenie základov poruchy na základe súčasných poznatkov (Sato, 2006)

Zdroj: Klasifikácia v psychiatrii, Ján Pečenák, UK Bratislava 2014, ISBN 978-80-223-3662-8

Používanie vhodných termínov a princíp rovného prístupu k chorobám sú jedinými z potrebných zmien. Zásadnou je aj nehľadať hneď na obuvnícky klinec kladivo rozmerov korčekového rýpadla.

Len si spomeňte, ako vám liezlo na nervy, ako vám zasahovalo do vašich životov, keď sme my zdravotníci boli preventívne opatrní a keď sme dokonca túto preventívnu opatrnosť začali aj v medziach zákona 355/2007 na nás všetkých uplatňovať v súvislosti s rizikom covid-19.

Vymeňte slovo covid-19 za duševná choroba a zistíte, čo fakt nechcete. Verte mi, fakt nechcete!

Poučenie: Aktuálne nastavenie pravidiel na Slovensku v oblasti

  • predchádzaniu následkov duševných porúch,
  • nosenia zbraní
  • interupcií a antikoncepcie
  • pravidiel pre slobodné podnikanie v obchode

JE PLNE POSTAČUJÚCE A NEMÁ ZMYSEL DO TOHO RÝPAŤ, KUA. Choďte radšej večer svojim deťom pred spaním prečítať nejakú peknú knihu.

(Nekričím na vás preto, že si myslím, že ste hlúpy, len nemám už trpezlivosť čakať, kým na to prídete sami.)

Share Button