Archívy značky: lekári

Keď je podnikanie sprosté slovo vo vznešenom zdravotníckom povolaní, privedie štát 2000 lekárov na bubon

Príbeh dlžného sociálneho poistného by  mohol mať ešte niekoľko ďalších nadpisov. „O tom ako výnimka priviedla lekára na budon.“ Alebo „O tom, ako štát vytvoril účet samožer“. Alebo, a tento je môj najobľúbenejší: „O tom, ako lahostajnosť priviedla lekárov na psí triciatok.“

Keď očistíme aktuálne aféru asi 2000 lekárov o emócie, balast výhovoriek a buriny ľahostajnosti, dostaneme sa až na dreň celej šlamastiky.

Nakoniec zistíme, že problém nezaplatených odvodov a penále k nim je len a len otázka socialistického riadenia štátu.

  • Výnimky.
  • Automatická kriminalizácia vlastných občanov.
  • Ľahostajnosti k staraniu sa o seba samého a spoliehanie sa na to, že to za nás niekto zariadi.

O tom ako výnimka priviedla lekára na budon

Kedysi dávno, keď sa ešte len podnikanie začínalo ustanovovať si z čisto vznešených pohnútok vymohol lekár výnimku. Je predsa nepredstaviteľné, aby sa v takom vznešenom povolaní, čo povolaní, v takom vznešenom poslaní lekár zapodieval takými prízemnými vecami, ako sú pravidlá podnikania, ako sú dane, odvody.

Nie, nechápte ma zle, ja to naozaj nemyslím pejoratívne. Proste tak to bolo. Niekomu sa zdalo ako naozaj dobrý nápad zlúčiť papier na podnikanie s papierom oprávňujúcim liečiť.

A tak vznikla, hopsasa, naša prvá klobása. A keby mala klobása krídla, nebolo by vtáka nad ňu.  výnimka z pravidiel pre podnikanie. A už sa to s lekárni viezlo.

Aby ste mohli podnikať, musíte mať hlavne živnostenský list. Tým sa stanete SZČO a buď tak ostanete, alebo si hneď v druhom kroku premeníte podnikanie na inú formu. Na eseróčku, akciovku, alebo iné huncúctvo.

Lekári nie! Oni predsa nie sú podnikatelia. Akurát si nikto s takýmto výnimočným stavom nevedel rady. Ani daniari, ani sociálka, ani zdravotné poisťovne. A tak túto výnimku zas začlenilo do normálneho chodu podnikateľského sveta.

A šli roky… A šli roky… A šli roky…

Menili sa formy, menili sa dane, menili sa odvody, menili sa pravidlá. Ale lekári stále boli vo výnimke.  Veď je to jasné, liečenie nie je predsa podnikanie, si mysleli, lebo ich výnimka ich v tom neustále utvrdzovala. Oni mali licenciu na liečenie, žiadny živnosťák.

Nikoho ani len nenapadlo, že na túto ich výnimku ostatný svet daní a odvodov úplne kašle. Že ostatnému svetu je úplne jedno, že si oni vo svojom svete hovoria živnosťáku licencia na výkon lekárskeho povolania.  A tak výnimka priviedla lekárov na bubon.

O tom, ako štát vytvoril účet samožer

Princíp odvodov pre SZČO je princíp účtu samožer. To je taký účet, ktorý požiera svoje vlastné peniaze sám od seba, bez toho, aby ste vykonávali akúkoľvek činnosť.

Naša skvelá republika má skvelé pravidlá pre platenie odvodov. Je úplne jedno, že nič nevytvárate, nezarábate, len a len z titulu existencia nejakého zápisu v nejakom registri ste automaticky povinný mesačne platiť. Každý mesiac to v tichosti dopadá na stovky, možno tisíce SZČO.  Sú to roztrúsení jednotlivci, ktorým sa just akurát v danom mesiaci nepošťastil ďalší kontrakt, ďalší zákazník, nemajú žiadne príjem, ale aj z tej nuly musia niečo zaplatiť štátu.

Tentokrát sa to hromadne pritrafilo vo vznešenom zdravotníckom povolaní vraj asi 2000 lekárom. S veľkým hrmotom sa zrazu chytajú za hlavy, čo že sa im to vlastne stalo. Onehdá dokonca aj protest zvolali. Prekvapení sú, ako je to vôbec možné, že majú platiť, keď nič nezarobili a súčasne za seba platili odvody úplne od inakiaľ (zo svojej s.r.o., kde sú zamestnaní).

Áno, 27 rokov funguje štát v oblasti SZČO ako samožer. Navyše v prípade tak osobných platieb ako sú sociálne a zdravotné odvody sú 27 rokov totálne nenaviazané na konkrétneho človeka.

A do tretice, príbeh o ľahostajnosti k sebe samému

Teraz sa bude kde-kto s kde-kým hádať, že prečo Lekárska komora neposielala živnostenské informácie Sociálnej poisťovni ani raz od roku 2002 do 2015. Ako to, že sa za celý čas Sociálna poisťovňa nesnažila upozorniť lekárov na ich živnostenské povinnosti vyplývajúce z licencii lekára.  Ako to, že Komora neinformovala… Ako to, že Sociálna poisťovňa až teraz… Ako to, že Štát….

Márna snaha sa vyviňovať! Všetci boli totálne ľahostajný! Vykašľali sa na to. Jedni si povedali, že veď čo, vznešenému poslaniu sa nič nemôže stať. Na druhej strane si štátna inštitúcia povedala, veď čas pracuje pre nás a penále si z fyzickej osoby vždy vytrieskame.

Ako to, že sa ONI NEPOSTARALI?!?

A na tretej strane – po tejto šlamastike sa bude profesným komorám skutočne „fajn“ argumentovať, že má by na ne prenesená štátna správa ako na samosprávne orgány. Dvojnásobne, keď si lekári zas a znovu zvolia rovnaké vedenie. A verte mi, že to aj napriek tejto šlamastike spravia.

Nie, priatelia, štát ako inštitúcia, ktorú si ja predstavujem, štát v ktorom sa nám spolu navzájom dobre žije, takto naozaj nemôže fungovať.

Pohodlný štát sa dnes poučí a zmení sa

Výnimky, sú pravidelnou cestou do pekla. Jednoduché jasné a zrozumiteľné pravidlá, to je cesta k pohodlnému štátu.

Dane a odvody musia mať pravidelné zúčtovania, aby sa obdobia, kedy sa nedarí kompenzovali v dobrých časoch. Vtedy sú dane a odvody spravodlivé, keď sa platia zo skutočných ziskov.  Zdaňovať sa má zisk, nie je nejaký zápis v akomsi registri. Len štát, ktorý chce kriminalizovať svojich vlastných občanov vyberá zálohy na dane zo základu vycucaného z prsta a nerobí spravodlivé zúčtovanie.

A ešte jedna vec, špeciálne k daniam viazaným na osobné pôžitky, akými sú sociálne a zdravotné odvody.  Dvojnásobne, ak sú príjmom systému založeného na solidarite. Tieto musia byť viazané len a len a len na konkrétnu osobu. Platiť sa majú len a len za konkrétnu osobu a v mierke primeranej mierke osobného života.

Preto sú zdravotné odvody zo zisku firiem hovadina. Normálne je, že keď teda už naveľa naveľa treba, tak štát vezme z daní ako z jednej celej kopy a prevedie to do poistného.

Preto sú sociálne odvody, ktoré platí človek po 65 (alebo inom dôchodkovom čísle) roku života, hovadina.  Akú solidaritu už len má mať dôchodca sám so sebou?

Viete, priatelia, kým budú vládnuť socialisti, ľavičiari, bude tu kopa výnimiek, bude tu kopa apriorného kriminalizovania vlastných občanov vlastného štátu.  Kým budú vládnuť socialisti, vyrobia toľko chaosu v snahe všetko regulovať, popísať, upraviť, až privedú občanov do apatickej ľahostajnosti.

Kto sa v tej ich džungli výnimiek, príkazov, regulatív nebude orientovať, kto to rezignovane vzdá, bude za debila, ako sú v očiach socialistického Richtera lekári.

Share Button