Archívy značky: chrípka

Lieková politika OĽaNO ich vlastnými silami

Keby bol Hašek farmaceut, tak sa jeho román nebude volať „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“, ale „Ako Popudinské Močidľany porazili aj formulár A3“.

Sú dve možnosti, ako robiť liekovú politiku. Dobre a potom OĽaNO. Nechcem ich vôbec kritizovať, jednoducho za to nemôžu. Nemajú vo svojich politických radoch farmaceuta, nemôžu potom poznať jemné nuansy zákonného rámca liekovej politiky Slovenskej republiky.

Ale nechať poradiť by si predsa len mohli dať. A veď nemusia so všetkým súhlasiť. Stačí, že sa v príslušnej vetve štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej na MZ zamyslia.

Náš známy vesmír, v ktorom je za hviezdu obec Popudinské Močidľany.

Vakcína na chrípku je dobrovoľné očkovanie. Doteraz každý rok okolo spôsobu úhrady boli nekonečné tančeky. Nakoniec to vždy dopadlo tak, že všetky poisťovne hradili vakcínu všetkým, čo o ňu požiadali. Podľa záverečnej správy o priebehu chrípkovej sezóny 2018/19 sa posledných 5 sezón nechalo zaočkovať menej ako 5% slovenskej populácie.

V najohrozenejšej skupine 65+ je to podľa materiálu spracovanom v roku 2019 Európskou komisiou takto:

…pokrytie očkovaním proti chrípke je u ľudí nad
65 rokov veľmi nízke. V roku 2016 bolo očkovaných len
13 % ľudí v uvedenej vekovej skupine, čo je výrazne
pod priemerom EÚ na úrovni 43 % a ešte výraznejšie
vzdialené od cieľa Svetovej zdravotníckej organizácie
na úrovni 75 %. Jedným z dôvodov týchto nízkych mier
očkovania je neexistencia informačných kampaní
propagujúcich toto očkovanie (Rechel, Richardson &
McKee, 2018)

Zdroj: State of Health in the EU Slovensko Zdravotný profil krajiny 2019 (pdf)

Na jar 2020, po odoznení prvej vlny pandémie, obchádzali zástupcovia firiem Sanofi (vakcína Vaxigrip) a Mylan/Abott (vakcína Influvac) lekárne a robili predobjednávky. Aj keď niektorí kolegova chceli objednať viac ako pred rokom, nakoniec sa dopracovali len k predobjednávke na približne rovnaké množstvo. Materské firmy pre Slovensko viac nevyčlenili.

Reprezentanti firiem si dali aj druhé koliečko po lekárňach a znižovali predobjednávky.

Oboje je semi-verejná informácia, preberaná na profesionálnom v podstate verejnom fóre slovenských lekárnikov. Ako farmaceut a dušou lekárnik, aj keď aktuálne neexpedujúci, som samozrejme členom takéhoto klábosiaceho spolku.

V lete sa nedialo nič, teda okrem podávania a sťahovania takzvaného formulára A3. To je zázračná administratívna barlička. Ak je liek v kategorizácii, teda ak ho hradia nejakým spôsobom poisťovne, firma je povinná dodať liek do 48 hodín (plus mínus 5 dní keď je v tom víkend) inak drakonická pokuta. Je logické, že firma na sezónne lieky si podá formulár A3 mimo sezónu. Mimo sezónu proste nevyrába a nedodáva z logiky veci a tak nechce platiť pokutu.

Medzičasom (tak cca júl 2020) prebehlo na MZ rozhodovanie o zmene spôsobu úhrady vakcín. Inflivac 1×0,5ml a Vaxigrip 10×0,5ml. Ani srnka netuší prečo je v prípade Vaxigripu kategorizované klinické balenie, keď je vydávaný jeden kus pre pacienta. Akokoľvek, v rámci tohto rozhodovania sa stalo po dlhých rokoch, že bolo vyhodené kadejaké podivné hranie sa s obmedzovaním úhrady poisťovne a MZ rozhodlo, že poisťovne budú hradiť plnú cenu a všetkým pacientom bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania… No proste všetkým.

Juchú, tešili sa lekárnici. Niektorí dokonca neveriaco hľadeli a vypytovali sa, či dobre vidia, či to nie je preklep. Fakt, tradícia bola, robiť okolo úhrad cirkus. A MZ sa ani nepochválilo, aké že je pacientom naklonené.

Počas septembra 2020 prišli na sklad vakcíny Influvac, lekárnici začali informovať lekárov a lekári hromadne skúpili vakcíny do svojich ambulancii. Na konci septembra zohnať vakcínu Influvac v lekárni nie je možné.

Ministerstvo vyzýva pravidelne aj v druhej polovici septembra občanov, aby sa dali zaočkovať. Markíza odvysiela v poslednom septembrovom víkende povzbudivú reportáž o tom, ako je super sa nechať zaočkovať proti chrípke.

Influvac už nie je.

Ups

Vaxigrip ešte nie je.

Ups.

Firma Sanofi zabudla počas septembra stiahnuť formulár A3. Ten bol stále platný. Ku koncu septembra kategorizačná komisia MZ si spravila súpis formulárov A3 a všetky lieky v nich uvedené vyhodila z kategorizácie. Teda tieto lieky už nebudú hradené z poistenia a firma tak nemá povinnosť ich dodať do 48 hodín plus mínus 5 dní.

Vrátane Vaxigrip 10×0,5ml.

Ups.

A teraz prichádza hviezdna chvíľa obce Popudinské Močidľany.

Treba zachrániť situáciu. Sanofi uvoľní do lekární Vaxigrip začiatkom októbra, ale cenový predpis hovorí, že úhrada poisťovne bude nula.

Tak sa vymyslí, že veď stačí, aby niekto formálne požiadal poisťovňu o „výnimku z neúhrady“. Veď viete, to je ten inštitút, čo sa pomocou neho hradia drahé lieky pre pár pacientov na super vzácne ochorenia alebo pre pacientov z prvej strany Nového času, alebo po SMSke od ministra, alebo po osobnej intervencii multiotecka za liek za 2 milióny eur. Proste výnimky.

A tak prišla z obce Popudinské Močidľany žiadosť na úhradu niekoľko stoviek tisíc vakcín za 117,00€ za balenie Vaxigrip 10×0,5.

Veď hovorím, že stačí, že niekto… Tak teraz niekto z Popudinské Močidľany

Obec Popudinské Močidľany zachránila úhradu poisťovne za chrípkovú vakcínu.

Hurá!!!!!

Je to veľký úspech liekovej politiky MZ a názov tejto obce sa zapíše zlatými písmenami do dejín slovenskej liekovej politiky.

MZ snáď počas októbra sprocesuje novú žiadosť Sanofi o kategorizáciu a od 1.11. hádam už bude Vaxigrip 10×0,5ml opäť plne hradený v cene 117,00€ za balenie poisťovňami.

Akurát je viac ako isté, že v novembri už nebude žiaden na sklade, takže firma nebude schopná splniť dodávku do 48 hodín plus mínus 5 dní, keď je v tom víkend a bude jej hroziť pokuta. Takže si rovno zas podá odpustkový formulár A3 – žiadosť o vyradenie z kategorizácie spolu so žiadosťou o zaradenie do kategorizácie.

Aby sme nezabudli na jednu zaujímavú okolnosť – poisťovňa je povinná uhradiť len 75% z ceny lieku, ak o úhradu požiada poskytovateľ, teda lekár, teda ak ide o liek „na výnimku z neúhrady“ a ide o liek, ktorý je na trhu dlhšie ako 24 mesiacov.

Takže ak poisťovne budú plne hradiť celú cenu, porušia zákon. MZ ale chce, aby sa to hradilo celé a ako jediný akcionár VšZP zabezpečí, aby VšZP to hradila v plnej výške, teda bez doplatku. Písal som niečo o zákone že? Viete, človek pozabudne pri toľkej radosti z úspechu MZ pri záchrane plnej úhrady.

Alternatívny vesmír, kde spolupracujú OĽaNO a SaS na liekovej politike

Takže ako to robím ja – farmaceut, profík na lieky, plne integrovaný do slovenského lekárenského prostredia a plne integrovaný do slovenského legislatívneho prostredia ako politik SaS?

Do volebného programu, ktorý je pre SaS príručkou na realizáciu, som napísal už v roku 2018, že treba na MZ dôsledne pracovať s formulármi A3, lebo indikujú hroziace nedustupnosti liekov.

Strana SaS je plne v boji proti antivaxerom, plne podporujeme očkovanie proti chrípke celým svojom programom, celým svojim pravicovo-liberálny ideovým nastavením

V apríli 2020 som ako odborník SaS na liekovú politiku pripravil materiál, kde som zhrnul úlohy liekovej politiky v čase pandémie. Jeden z nich – formuláre A3

„Pri zistených výpadkoch a znižujúcich sa zásobách – sledovanie a koordinácia vyjednávania v súčinnosti s profesionálmi na úrovni veľkodistribúcie o možností náhrad liekov v kaskáde:
– vitálny nezameniteľný liek
– pandemický sortiment
– liek voľby a zámeny za podobnú molekulu
– generické zámeny náhradou dodávok rovnakého lieku len od iného výrobcu

Sprísnenie režimu pre formulár A3 – Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov (tým sa výrobca/dovozca zbavuje rizika pokuty za výpadok vo výrobe/dodávke na Slovensko) Podanie A3 je signálom o výpadku lieku.“

Stačilo si nechať od nás pomôcť, priatelia koaličný v OĽaNO.

Už toto by zabezpečilo, že niekto na MZ vezme do ruky formulár A3 a uvidí tam vakcínu na chrípku. A keby len jeden. Pozrite sa, ako ten proces prebieha:

  1. Pracovník MZ – sekretárka pre kategorizačnú komisiu mrkne na zoznam A3.
  2. Kategorizačná komisia skontroluje ich relevanciu.
  3. Kategorizačná komisia – poradný to orgán ministra schváli, čo a ako sa vyhodí.
  4. Šéf kategorizačnej komisie podpíše zápisnicu
  5. Minister podpíše súhlas s kategorizáciou.

V bodoch 2, 3, 4 stále rozhoduje MZ. Niekto na MZ musí rozhodnúť, že tie podklady sú presne také, aké je prianie MZ (ministra) na výslednú podobu kategorizačného zoznamu. Nečítali ani jeden čo podpisujú? Nikomu neudrelo do mozgovne, že v septembri vyhadzujú z úhrady chrípkovú vakcínu?

Ktokoľvek na ceste 2-3-4-5 zodvihne telefón a firmy Sanofi sa opýta: To fakt ten A3 na Vaxigrip a na október?

Vo firme Sanofi by sa chytili za hlavu a vyslali by toho zábudlivca, aby osobne, v zuboch a s pugétom veľkosti 87 futbalových ihrísk ešte v ten deň dobehne na MZ s odvolaním formulára A3.

Takže 1.10. by boli plne hradené obe vakcíny a nikto by si nič nevšimol.

Hotovo bodka koniec. Nie je zmena, nie je prúser. Jediná smutná by bola obec Popudinské Močidľany. Nikdy by sa nezapísala do dejín liekovej politiky Slovenskej republiky.

Bonus z kresťanskej lásky k ministrovi

Súčasne by som v apríli či máji zachytil šumy okolo problémov lekárnikov pri objednávkach a spomenul si, že môj šéf – minister Krajči – bude chcieť na jeseň aktívne kampaňovať za vakcináciou proti chrípke. Ešte ten večer by som si zavolal na MZ na koberček najvyššieho od oboch výrobcov, aby som z nich na druhý deň vydupal zvýšenie dodávok vakcín aspoň o 30000000% za prísľub supr-čupr štátnej kampane.

Aby sa minister mojej koaličnej vlády nestrápňoval prevolávaním chváli na vakcínu, ktorá nie je, lebo sa predobjednávalo podľa nepandemickej situácie roku 2019.

Viete prečo by som vedel, že minister Krajči bude chcieť kampaňovať? Lebo by som si to prečítal vo svojom volebnom programe SaS a to najlepšie by som podsúval ako jeho najobľúbenejšie myšlienky. Občas by ma vyšmaril zavretými dverami (asi pri snahe o zrušenie direktívy o štátnych lekárňach), ale podporu vakcinácie proti chrípke sme mali s OĽaNO spoločné.

Spolupráca je užitočná vec

Viete priatelia, nejde o žiadne neukojené ambície. Ide len a len o zdravie a životy našich rodičov. Aj mojich aj vašich.

Tak si to porovnajte – riadenie liekovej politiky bez SaS a so SaS. Bez koaličného partnera a s koaličným partnerov ťahať za jeden povraz, za jeden cieľ. Spoločný cieľ.

Mohli by sme stále mať spoločný vesmír. Nie ten váš, ale spoločný koaličný vesmír.

Hádam po tomto rukolapnom vlastnom prúsere vo vetve štátnej tajomníčky Jany Ježíkovej si minister Krajči uvedomí, že je pre neho a pre OĽaNO užitočné, aby na MZ zavládla spolupráca profíkov na zdravotnícku politiku od OĽaNO a od SaS.

V OĽaNO ste dostali 25%. SaS dalo za 3 roky intenzívnej práce pod vedením Janky Cigánikovej dohromady najlepší zdravotnícky program, lebo na ňom pracovali skutočný politickí a zdravotnícky profíci.

To ako vašich poslancov vyškolila Janka Cigániková pri potratovom zákone z vysokej školy parlamentarizmu, to vám nič nehovorí?

Áno, mali sme 6,2% vy 25%. Sme pripravení byť použití pre dobro koaličnej vlády a pre dobro tejto krajiny.

Nerobme v tejto koalícii šlamastiky, ktoré robiť nemusíme. Máme na to, aby sme to spoločne dokázali. Spoločne – OĽaNO so SaS.

Neliezol som do politiky preto, aby som omietal sokel na svojom baráku. Vstupoval som do politiky preto, aby lieková politika a elektronizácia zdravotníctva slúžili občanom tejto krajiny. A medzi nimi aj mojim rodičom.

Share Button