Štátny webový eHealthový oný a hrobové ticho namiesto cvrkotu práce na pozadí

Ako by som to slušne? Radšej preto použijem rýdze slovenské „oný“. 

Začnem trošku zoširoka. Pamätáte niekto ešte na slávu, s akou bol predvedený webový portál www.odoprave.info ?

Tak presne na toto som si spomenul, keď som dnes videl naživo živú elektronickú zdravotnú knižku na akejsi štátnej dobre utajenej doméne https://www.npz.sk/sites/npz/NzpBasePages/home.aspx

Kdesi v pravo je tam, aktuálne v modrom podfarbení odkaz „Moja Zdravotná knižka“.  Ten odkaz vedie do zabezpečenej zóny, kde už teraz čakajú prázdne šablóny, ktoré budú generovať informáciami nabité webové stránky vášho zdravotného záznamu.

Dnes nastavený harmonogram počíta s dátumom 1.1.2018, kedy by sa mali bez diskusii začať dáta hrnúť od poskytovateľov do dátových úložísk. Dnes ešte váš lekár nemusí, po novom roku už povinne. A tam si pre ne budú siahať kadejaké štátne nástroje a okrem mnohých aj táto nikým nepotrebná štátna webovka.

Štátna elektronická zdravotná knižka je tisícnásobná duplicita, pretože z občana sa stáva pacient zmluvou so zdravotnou poisťovňou. A tá má zásadnú motiváciu nejakým spôsobom komunikovať s občanom jeho zdravotnú dokumentáciu. (Prečo má motiváciu, o tom v inom článku.)  Dokonca aj poskytovateľ, napríklad lekáreň má akúsi motiváciu tvoriť pre pacienta liekový záznam.

Rovnako poisťovňa má aspoň akú-takú páku aj na poskytovateľov, aby od nich vychádzali dáta v elektronickej podobe a v rozumných formátoch (nie v lakťoch za dekádu). Tou „drobnou“ pákou je preplatenie faktúry za výkony.

Akú má motiváciu štát stavať webové zákaznícke centrum, na to sa márne snažím prísť. Ako náhodný vedľajší produkt, v duchu úvahy „keď už tie dáta aj tak máme pre iné účely“, tomu by som trošku rozumel.

Ako liberál a pravičiar stále vidím pred očami jednu jedinú poučku: Štát má tvoriť minimum pravidiel, definovať do maxima formáty, nastavovať spoločné prostredie. Programovať majú súkromníci využívajúc definované formáty a držiac sa tých pár pravidiel na objednávku súkromníkov podnikajúcich v tomto prostredí. 

V tej poučke nikde nie je ani nanogram motivácii, aby štát vyrábal koncový webový portál so zdravotnou knižkou.

Teda, jedna motivácia by tu bola.  Bolo to cca 60 miliónov, ktoré boli pomocou  eHealtu preliate cez procesných, projektových a socialistických manažérov zo strany Smer.

V týchto dňoch sme na prahu toho momentu, kedy by sa mali ukazovať výsledky tejto investície. Niekoľkoročnej investície.

Zabudnime nateraz na smuto-smiešnu webovku Národného portálu zdravia. Rovnako ako sme oprávnene zabudli na rovnako smutno-smiešnu webovku odoprave.info.

To, čo  by mali preukázať odborníci strany Smer na riadenie IT projektov  procesov štátu, to je tých 90% neviditeľných vecí na pozadí, schovaných niekde v projektovej dokumentácii, paragrafoch zákonov, procesných diagramoch a trochu aj v serverovniach. 

To sú dátové štruktúry, rozpracované zmeny štátnych procesov do úrovni paragrafového znenia zmien zákonov a nariadení vlády. To sú procesy a zmluvy týkajúce sa postupného zapájania jednotlivých skupín poskytovateľov. Všimnite si, zatiaľ žiadne IT-čko!

To je nadstavbová vrstva dátových skladov, štatistického vyhodnocovania. To je… No čo vám budem dnes dopredu hovoriť, o čom budem v najbližšom čase písať, že nikde nemáme. 

Alebo ste už počuli, ako niekto niekde ukazoval konkrétnu analytickú zostavu, pomocou ktorej budeme vedieť vyhodnotiť nejaký merateľný ukazovateľ kvality slovenského zdravotníctva? Tabuľku, ktorú vďaka investícii 60 miliónov eur nebudeme dávať dohromady 3 roky, ale len 7 dní?

V prípade štátneho informačného systému dopravy sme mali dnes počuť desiatky pochvalných hlasov o tom, ako poskytol stovkám inštitúcii, orgánov a organizácii zásadné podklady pre riešenie kalamitnej hromadnej dopravnej nehody na D1 za Popradom. V reálnom čase. A že boli vďaka tomu systému za 14 miliónov k dispozícii moderné vysoko produktívne riešenia krízového stavu, obchádzkové trasy, premenlivé dopravné značenia a tak ďalej a tak podobne.

Počuli ste to ticho ministra dopravy?!?

Tak by sme mali aj v prípade eHelthu tak okolo marca až apríla 2018 počuť chváli stoviek orgánov, organizácii a inštitúcii na kadejaké sumárne analýzy ako výstupy z toho na 90% neviditeľného informačného zázemia.  Chválu na zrušenie 50-70% výkazníctva, zjednodušenie fungovania štátnej byrokracie (rozumej – zmenu procesov a zákonov)  napríklad pri vydávaní kadejakých lekárskych osvedčení.

Už dnes zo základnej prezentácie eHealthu je jasné, že tak ako sa dnes ozvalo zo štátneho dopravného systému za 14 miliónov veľké ticho, tak sa veľké ticho začína ozývať aj z eHealthu strany Smer za 60 miliónov eur.

Share Button