Skrz Európu putovalo tento rok vyše 670 000 ľudí bez zdravotného poistenia

Nemecký Úrad pre migráciu a utečencov vo svojej pravidelnej správe informoval, že od januára do októbra 2016 Nemecko zaregistrovalo 676320  žiadateľov o azyl. Z dostupných štatistík vyplýva, že 100% z nich pochádza z krajín, ktoré s Nemeckom nesusedia.

To je 676 tisíc ľudí len v Nemecku. To je 676 tisíc ľudí, ktorý sa konečne dostali do nejakej evidencie. A čo ostatné krajiny, ako Švédsko, Francúzsko, Rakúsko? A čo ľudia, ktorí aj naďalej ostávajú mimo azylový systém?

Títo ľudia preputovali polovicu európskeho kontinentu bez akéhokoľvek povšimnutia. Zo štatistiky vyplýva, že okrem asi 13 tisíc Albáncov všetci ostatní udali ako svoju domovskú krajinu štát, ktorý neleží na európskom kontinente.

Z čoho žili títo ľudia? Ako bolo o nich postarané v oblasti zdravotnej starostlivosti?

Sú to otázky, ktoré by mali zodpovedať príslušní členovia príslušnej Rady EU. V prípade mojich otázok okolo zdravotnej starostlivosti naši zvolení ministri zdravotníctva jednotlivých členských krajín EU. V prípade Slovenska by mal informáciu podať minister Drucker.

Nie, tým, že sa pozrieme na druhú stranu ulice sa títo ľudia nestratia.

Len v Nemecku je to 676 tisíc ľudí. Vlastnosťou európskeho zdravotného systému je, že nikoho nenecháme umrieť. Každý občan EU má k dispozícii zdravotnú starostlivosť hradenú so solidárneho zdravotného poistenia. Nikde, v žiadnej krajine ani jeden občan či poddaný, nie je mimo ochrany zdravotnej záchrannej siete.

A zrazu tu máme minimálne 676 tisíc ľudí, ktorí dlhý či kratší čas boli mimo akýkoľvek systém zdravotnej starostlivosti.  V takej skupine už je nenulový výskyt akékoľvek diagnóz. Samozrejmosťou sú klasické choroby ako angína, chrípka. No pri tom počte sa občas vyskytne aj nejaká tá rakovina, zlyhanie orgánov, o cukrovke ani  nehovoriac.

Chcel by som nať istotu, že v Európe 21. storočia máme akési mechanizmy, vďaka ktorým vieme odpovedať na mnou položené otázky. Som hlboko presvedčený, že vedomosť a informovanosť dokáže vyriešiť kopu zbytočných problémov.

Putovanie 600 až 700 tisíc ľudí po európskom kontinente bez akejkoľvek informácie o nich, to naozaj nepovažujem za dobrú vizitku politikov vo vládnych funkciách.

Viete, potom, keď dôjde na nejaký konflikt, po tom, keď dôjde na nejaký zdravotný epidemiologický problém, po tom, keď zachváti občanov EU absurdná paranoja, potom sa obrátite na nás, na zdravotníctvo s príkazom: Zachráňte nás!

Vlastnosťou zdravotníkov je byť preventívne opatrní,  byť predvídaví – jedným slovom prevencia.  Som na 100% presvedčený a doterajšie štatistiky ma v tom utvrdzujú, že občanom EU zo strany migrantov a pútnikov nehrozí žiadne zdravotné riziko. No táto minca má dve strany. Aj im hrozia nejaké zdravotné riziká a 600 až 700 tisíc ľudí na púti si zaslúži našu pozornosť. Včasná prevencia môže do budúcna ušetriť náš spoločný solidárny zdravotný systém.

Share Button