Progresívci sú inšpiratívni, ale na saká nepúšťať

Progresívci sú rozhodne inšpiratívni, to sa im nedá uprieť. No pomýlili si čas a priestor.

Tie ich nápady patria na akademickú pôdu filozofickej fakulty. Rozhodne nie do praktickej politiky. Štát nie je pokusné laboratórium a občania nie sú pokusní králici. Istá novosť, modernosť, zmeny, to iste, ale opreté aspoň o nejaké teoretické základy a hlavne dáta.

„Štát sa riadi filozofiou, hodnotami a ideou. Viď naša ústava. Všetko ďalšie z tohto vychádza a má tieto hodnoty rešpektovať“ – áno, presne tak to je, ako to spomenul aj Dubéci v odpovedi na moje námietky.

Oni však otvárajú ten predchádzajúci stupeň – filozofickú otázku. Nevyjasnenú, neistú, dokonca občas aj nepostulovanú. Čím sa potom ako politici v riadení štátu chcú riadiť? Akými hodnotami, akou ideou a hlavne akou filozofiou?

Riadenie štátu je čistá próza v duchu nejakej filozofie či inej odbornosti. Ale tá odbornosť musí byť už vyriešená. Pokojne otvárajme témy. Ale, v politickom prostredí, až keď si svoje základné úlohy odrobia profesionáli.

Keď bude jasná filozofia, tak ako je jasná ľavičiarska a pravičiarska a v nich kadejaké hájekovské, kejnecácke, marxistické, mačiavelistická, hitlerovská či čo ja viem ešte aké ucelené filozofie máme, tak na nich sa dá dobre stavať štát. No dobre, tak na niektorých sa dá dobre dostať do vezenia.

Ja mám čím ďalej tým silnejšie presvedčenie, že tu vymýšľajú nejaké úplné novotvary a nemajú na to žiadny odborné a akademické zázemie. Ráno sa zobudili a prihodila sa im myšlienka. (Ak ste čítali Stopařovho průvodce galaxii, tak vám stačí nadhodiť kľúčové slovo vorvaň.‘

Potom to dopadá tak, že nikto vlastne nerozumie čo to tu idú stvárať. Viď nedávny sabatikal. A aj keby sa chceli odvolať na nejaké idei, hodnoty či filozofiu, nemajú sa v skutočnosti o čo oprieť.

Svätý Avicena nás ochraňuj pred pokusmi na ľuďoch.

(Inšpirované Dubécim, veď hovorím, že sú inšpiratívny. Ale na saká nepúšťať. )

Inak, dobre sa bude s nimi vládnuť. Oni budú vymýšľať hovadiny, my SaSkári budeme hovoriť aké sú to filozofické a vzdušné zámky, aby sme v spoločnej diskusii dopracovali k spoločnému nevyhnutnému dobrému riešeniu pre Slovensko, do ktorého dodáme našu povestnú excelovskú pragmatickosť.

A bonus na vyše – čím silnejší mandát v tejto dynamickej rovnováhe bude mať SaS, tým tam bude menej kreténskeho socializmu. So vzdušnými zámkami sa viem vysporiadať, ale kreténsky socializmus naozaj od SaS nedostanete.

Share Button