Prečo nemeriame každému protilátky?

A: Imunitná ochrana sa skladá z niekoľkých faktorov. V zásade sú dva: Protilátky (chémia) a bunky (kadejaké druhy bielych krviniek). Jedno bez druhej nefunguje, naopak, dopĺňa sa. Zmerali by sme len jednu časť. Niečo by nám to povedalo o danom pacientovi, ale mohlo by nám kopa ľudí prepadnúť. A nevedeli by sme koľko. Merať bunkovú imunitu vieme, jedno meranie trvá to dlho (dni) a je hovadsky drahé.

B: predvídateľnosť vo veľkej skupine. Zdravotný systém potrebuje vyriešiť veľké množstvo pacientov. Ideálne naraz v jednej sekunde. Urobiť to môžete tak, že každého jedného zmeriate, alebo vykonáte jednoduchý úkon so štatisticky predvídateľným výsledkom. Samozrejme je to o peniazoch a čase. Vakcína stojí 20€ podanie 15 minút a výsledok je istota 92-96% ochrany.

Po prekonaní ochorenia je nejaká ochrana, krátka a absolútne nepredvídateľná z obrazu choroby. Na základe merania na vzorku pacientov sa zistili nejaké parametre, ktoré sa dajú ako-tak zovšeobecniť. Pridajte do toho politiku a máte 180 dní po prvom pozitívnom teste v nariadeniach.

Vakcína má zmeranú skutočnú ochranu pacienta na úrovni 92-96% pred hospitalizáciou. To znamená, že na 100% je 92 pacientov zo 100 chránených a nemusíme pacientovi nič merať. Vynásobte to pár miliardami obyvateľov na planéte.


Z pohľadu jednotlivca:

Keď si chce byť na 100% istý, že má imunitnú ochranu, pokojne nech si to zmeria. Na svoje náklady a individuálne. Ak zistíte, že máte málo, aj tak si budete musieť dať vakcínu. Jednu alebo aj dve.

Alebo si dajte rovno vakcínu, kde to za vás už zmerali. A priebežne merajú a ukazuje sa, že ochrana stále drží. Aj po 9 aj po 12 a už máme čísla, že aj po 15 mesiacoch po očkovaní ochrana drží. (Tých 15 mesiacov sú prví pacienti v predklinických štúdiách, ktoré slúžili na registráciu vakcíny v EMA, teda pod najsilnejšou vedeckou kontrolou.) Čas a výsledky zatiaľ pracujú pre nás (a proti farmabiznusu, ktorý by už najradšej ladil 3 dávku)

Z pohľadu zdravotného systému, jednotlivca a celej spoločnosti:

Vakcína je istota výsledku, teda kvalitnej imunitnej ochrany každého jednotlivca. (ak nie priamo, tak tých 4-8% pokryje nepriamo kolektívna imunita) S rizikom blížiacim sa nule (aj to je zmerané), za 5-20€ a a 2×15 minút času. Ideál pre miliardy ľudí na planéte.

Dajte sa očkovať. Ja už som.

Share Button