Prečo bojujem za fixný pomer úhrady a doplatku?

K novele § 89 zákona 363/2011 s témou „pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, … musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny“

Udržanie tohto pravidla bez akejkoľvek výnimky je jeden z kľúčových nástrojov pre jasnú, transparentnú cenotvorbu a súčasne je to nástroj, ktorý je na strane generických liekov. Generické lieky sú od začiatku 21. storočia hlavným pomocníkom vlád pri znižovaní podielu výdavkov na lieky na celkových výdavkoch na zdravotníctvo. (Slávna neviditeľná ruka trhu.)

Je v existenčnom záujme vlád, aby stavali svoju liekovú politiku na podpore vstupu generík a podpore otvorenej transparentnej súťaže generickcýh firiem o čo najnižšie ceny a úhrady poisťovne.

Zavedenie akejkoľvek výnimky, špeciálne u drahších liekov je plne v záujme AIFP a je to pre výrobcov originálov (ktorým končí patentová ochrana a hrozí im riziko konkurencie od generík) nástroj, ako zabrzdiť finančné motivácie generického priemyslu priniesť na slovenský trh generiká a biosimilárne lieky.

Nalejme si čistej pepsikoly: Keď s tou výnimkou prišiel ex-ex-Drucker v roku 2017, tak to bolo v balíku komplexných opatrení, ktoré išli na ruku AIFP. (A zlé jazyky tvrdia konšpiračnú teóriu, že to písal priamo priemysel.) Sama Druckerova administratíva musela za Kaľavskej v októbri 2019 tú výnimku korigovať, lebo dopad na nárast výdavkov za lieky bol enormný.

Dnes je v zákone, zas zabetónovanie výnimky z fixného pomeru úhrad poisťovne a doplatku. V „mierových časoch“ 5% ostáva, počas mimoriadneho stavu z dôvodu covit-19 + 3 mesiace k tomu, na 3%. Pričom navrhované znenie o 3% ani len neobsahuje Kaľavskej korekciu z 16.10.2019!!!, lebo tá je účinná od 1.7.2020.

Na úrovni ministerstva sa pomocou kategorizácie optimalizujú náklady na farmakoterapiu. Kategorizácia je príkaz pre poisťovne, koľko najviac smú platiť za konkrétny liek. Používajú sa na to, okrem iných, dva nástroje: „revízia úhrad“ a „fixný pomer úhrady poisťovne a doplatku“. Oba nástroje vedú k tomu, že za liek s rovnakou účinnou látkou ale od iného výrobcu poisťovňa uhrádza rovnakú sumu, najnižšiu možnú. Nedochádza k žiadnemu tlaku na zmenu liečby, účinná látka v liekoch je vždy tá, ktorú indikuje lekár, akurát je v lieku s najnižšou možnou úhradou poisťovne.

Kým pacient hľadí v lekárni aj na svoju peňaženku, minister rovnaký pohľad odmieta, „lebo covid-19“. Ak tomu ešte navyše totálne nevedecky a chybne tvrdí, že by dochádzalo k zmene liečby.

Dôsledkom, prečo obhajujem jednotlivé nástroje liekovej politiky štátu je, že za lieky v skupinách, kde už prebieha cenová vojna medzi konkurenčnými výrobcami, platíme zo solidárneho poistenia zbytočne veľa. Tieto peniaze potom chýbajú pre iných pacientov, na preplatenie výnimočne drahej liečby alebo chýbajú na prémie pre sestričky a ďalší personál v nemocniciach.

Navyše sa ťažko vysvetľuje „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, že s ich solidaritou so „starými a chorými rodičmi“ je naložené zodpovedne.

Zvolená „mimoriadna situácia“je miernejší stupeň ako „núdzový stav“ a v mimoriadnej situácii z dôvodu covid-19 môže byť republika pokojne aj kontinuálne niekoľko rokov, kým nebude vakcína a zaočkovanosť populácie nebude na nejakej rozumnej úrovni, Mimoriadna situácia je tak mierny nástroj, že ho pokojne môže vyhlásiť aj starosta obce na svojom území.

Základom všetkého je matematika. 5% je prísnejší nástroj ako 3%. Pretože ten odsek znie:

„Fixný pomer úhrady a dopladku sa NEuplatňuje u liekov, ktorých doplatok je vyšší ako…X% “ Takže keď sa zmení 5% na 3%j, tým sa bude NEuplatňovať od nižšej hladiny doplatku, teda u viac a viac liekov.

Základom všetkého je matematika. A dovolím si neskromne tvrdiť, že my farmaceuti sme v nej lepší ako lekári či politológovia.

Cui bono?

Hotovo finito, prevalcované bez štipky kompromisu.

Ak má Krajči dohodnutú s Hegerom 1 miliardu na dofinancovanie neliekovej časti zdravotníctva, nech povie rovno, že máme od roku 2020 na Slovensku bezlimitnú farmakoterapiu. Nepôjdem proti svojmu odvetviu, naopak, viem si predstaviť, ako ešte skvalitniť výnosnosť lekárenstva a farmácie ako celku.

  • Lieky budú zadarmo, občania ma budú voliť.
  • Fammabiznis aj lekárnici zarobia viac a viac, aj tí ma budú voliť.

Ak je cieľom liekovej politiky MUDr. Krajčiho byť zvolený, tak zvolil super nástroj. Akurát som si nie istý, či zdravotné odvody platia občania na to, aby financovali volebnú kampaň baptiskitckých kazateľov.

Takže prečo bojujem za fixný pomer?

Pretože bojujem za chorých, aby dostali maximum liečby z obmedzených zdrojov, ktoré máme v zdravotnom systéme k dispozícii. A idealisticky dúfam, že práve toto voliči ocenia vo voľbách. Odbornosť, cieľavedomosť a dobré riešenia pre občanov.

Share Button