Praktický lekárnik o praktických sestrách – takže jednoducho a lopatisticky

Ak má byť v nádobe plný stav, musíte zabezpečiť dve miesta – zabrániť nefyzilogickému  odtoku a zabezpečiť prítok.

Riešenie v zdravotníckom programe SaS je jasné:

  1. pomocou komplexných opatrení v systéme zdravotníctva udržať viac financií a tak môcť navýšiť platby poskytovateľom za skutočné výkony
  2. jasne definovať hierarchiu v systéme zdravotníckych povolaní a tak podporiť prílev záujemcov o štúdium a vytvroiť si priestor pre posúvanie kompetencií

A teraz ľudskou rečou, aby ja moje deti, inžinier a zememerač pochopili.

Hierarchia v zdravotníctve je nasledovná

  1. lekár – absolvent lekárskej faktulty – ich kompetencie rastú tak, ako si dopĺňajú vzdelanie systémom atestácii.
  2. sestra – absolvent Bc., je to asistent lekára súčasne plne odborník vo vlastnej odbornosti – ošetrovateľstve. Časť lekárskych kompetencii postupne prechádza na sestru, tak, ako si ďalej doplňuje vzdelanie a špecializuje sa.
  3. zdravotnícky asistent  – je to asistent sestry, kompetentný v ošetrovateľstve, časť sesterských kompetencii postupne prechádza na asistentov, tak ako si ďalej dopĺňajú vzdelanie.

Dnešný stav je taký, že na pozícii sestra pracujú súčasne dve skupiny.

  • absolventi strednej zdravotnej školy + 10,15,20 rokov praxe.
  • čerstvý absolventi Bc. +0 či 5 rokov praxe.

Tak, ako sa za ostatných 20 rokov vyvíja celý stav, vyvíja sa aj medicína. Preto má zmysel aj zmeniť systém vzdelávania sestier. Zo stredoškolského systému na systém vysokoškolský. Ale vieme, že bohate stačí bakalársky stupeň.

Bez presunu vzdelávania sestier zo strednej školy na vysokú školu nemôžeme začať presúvať niektoré lekárske kompetencie na sestry. Toto je tá čistá pepsicola, ktorú nám páni s titulom  MUDr. nedokážu naliať.  Stredoškolsky vzdelávané sestry betónujú problém s nedostatkom lekárov, s ich časovou nedostupnosťou.

Naopak, systém 3 stupňov, kde aj vzdelávanie je v troch rôznych stupňoch, umožňuje riadiť náš problém s prázdnou nádobou oboma smermi.

Zabrániť odtoku –  otvárať jasnú cestu k vyššej prestíži vrámci svojej sekcie – lekári sa špecializujú, sestry vykonávajú niektoré činnosti namiesto lekárov, asistenti skutočne asistujú sestrám, pracujú samostatne.  Narastajú kompetencie, narastá aj vyjednávacia pozícii pre plat.

Posilniť prítok – posilníme počty miest pre študentov na Bc. odboroch, ktoré vychovávajú sestru. Posilníme počty študentov stredných škôl na pozíciu zdravotný asistentov. Pustíme zdravotných asistentov do časti kompetencií sestier. Pustíme sestry do časti kompetencii lekárov.  Posunom kompetencii dokážeme riadiť nedostatok personálu.

Ale opakujem, aby sme si mohli vôbec dovoliť presúvať kompetencie, musíme mať istotu, že cieľová destinácia je adekvátne vzdelávaná. 

Ak chceme, a verte mi, budeme to musieť robiť, prenášať časť kompetencii lekárov na sestry, tak musíme pripravovať sestry vysokoškolským systémom.  Alebo musia mať sestry pri síce nižšom stupni dostatočne dlhú prax a tým sa myslí 10 a viac rokov.

Ak chceme prenášať časť kompetencii sestier na nejaký stupeň pod nimi, musíme ten stupeň pripravovať plne stredoškolsky s maturitou.  Nemôžeme preniesť  osobnú starostlivosť o pacienta na sanitára bez maturity.  Preto vznikol stupeň zdravotnícky asistent. Aby sme mali istotu, že v prípade potreby môžeme časť sesterských kompetencii presunúť na ich zdravotníckych asistentov.

Keď máme k dispozícii hierarchiu, môžeme bez akýchkoľvek problémov v čase posúvať kompetencie medzi stupňami takejto hierarchie.

Vidíte tam niekde premaľovanie asistentov na sestry?  Návrat stredoškolsky vzdelávaných sestier zabetónuje nedostatok lekárov. Zdraží prevádzku. Prehĺbi priepasť medzi kompetenciami lekárov a sestier. Všetko sú to dôsledky, ktoré zhoršia fungovanie zdravotníctva.

Samozrejme, prví, ktorí sú za túto betonárku v podobe stredoškolských sestier, sú lekári.

V tíme SaS  sme sa snažili urobiť veci trvalo udržateľne a s víziou do budúcnosti. Preto 3 stupne hierarchie, preto sestry vzdelávané systémom Bc.,  preto 105x lepšie zdravotníctvo.

Špeciálny nezdravotnícky dodatok: V celom texte  využívam rozdiel v systéme vzdelávania na VŠ a na strednej škole.

  • Vysokoškolský systém  – Systém prednáškok, praktických cvičení, skúškového obdobia. Vzdelávanie docentmi a profesormi.
  • Stredoškolský systém vzdelávania formou vyučovacích hodín, maturitných predmetov, priebežného známkovania. Vzdelávanie absolventami magisterského štúdia v odbore učiteľ.
Share Button