Pozemok utečeneského tábora treba previesť do pôsobnosti EU

Ak má naozaj Schengen fungovať ako jedno vízové územie, musia aj všetky utečenecké tábory na území Schengenu patriť do kolektívnej správy EU.

A keď myslím všetky, tak myslím naozaj všetky. Utečeneckú politiku by nemali financovať ani jedným centom či halierom či peny jednotlivé krajiny EU. Utečenecké tábory má kompletne financovať zo svojho  rozpočtu Európska únia.

Tým sa zabezpečí absolútna solidarita jednotlivých krajín medzi sebou. Áno, asi Taliansko a Španielsko či Malta prídu o najväčšie kusy územia, pretože tábory majú svoju veľkosť. No absolútne sa eliminuje riziko, že sa na utečencov zabudne pri vnútroštátnych politických ťahaniciach. Rozhodne sa utečenci z Afriky nestanú hlúpou predvolebnou agendou nejakej nacionalistickej straničky zo Sicílie alebo z Budína.

Tým sa zabezpečí, že vnútrozemské krajiny sa poctivým dielom zapoja do financovania utečeneckých táborov. Tiež sa prestane diskutovať o nejakom presúvaní utečencov hore-dolu po Únii.  Maximálne z jedného plného tábora do iného, pričom nech už budú prespávať pri čakaní na repatriáciu v Mimoni alebo niekde na Sicílii, je úplne jedno. Všetky sú pod správou EU. A na území nikoho/EU. 

A do tretice, tým sa zabezpečí, že nech sa utečenec ocitne v ktoromkoľvek tábore, bude mať úplne rovnakú šancu na nalodenie sa a odvoz do svojej domovskej krajiny. Teda 99%. A rovnaké podmienky získať Schengenský azyl, teda 1%.

Súčasťou spoločnej agendy delegovanej na Brusel by mal byť aj prísny program repatriácie vylovených utečencov zo Stredozemného mora. Naozaj je našou hanbou, že ich nedokážeme zachrániť viac.

Ale nie je našou hanbou a už vonkoncom povinnosťou Európy tých utečencov povinne začleňovať do našej spoločnosti.  Naopak, našou povinnosťou je pomôcť im, aby sa vrátili do svojich bezpečných domovov. Áno, to implikuje našu starosť o vývoz demokracie a ekonomických pravidiel. Utečencov treba vracať spolu s balíčkom učiteľov slobôd a demokracie.  Je našou hanbou, že sa o návod  k našej prosperite viac nedelíme s ostatnými.

Rovnako celá azylová politika, vrátane financovania sociálnych programov na začleňovanie do spoločnosti EU. Veď azylanti klasicky putujú po dvoch troch krajinách EU, kým sa nedostanú tam, kde by chceli.

Ak už ani len azylová a utečenecká politika nie je tým, čo nepatrí štátom, ale patrí do EU (keď už máme ten Schengen, tak už naozaj neviem, čo by ste chceli kompletne na to EU delegovať.

Pod čiarou: Švajčiari mi od istého času, kedy sa rozhodli pre zamestnanecké kvóty, ležia v žalúdku. Takže, ak chcú ostať v Schengenskom priestore, mali by sa zapojiť sumou alikvótnou a nerozdielnou.

Pod dvomi čiarami: Kua, ako ja by som tie hranice zrušil, ale nie som hlúpy.

Share Button