Poučenie pre MUDr. od Mgr. o tom, ako prebieha generická preskripcia a cenotvorba v jeho vlastnej krajine

Minister MUDr. Krajči, ako absolvent lekárskej fakulty nemusí byť 100% odbortníkom na lieky. Preto si v každej krajine pestuje obyvateľstvo fartmaceutické fakulty, ktoré vychovávajú absolventov s titulom Mgr., ktorý je súčasne aj profesným oslovením.

Ako 100% odborník na lieky si teda dovolím poučiť pána ministra, ako prebieha výdaj liekov v ére generík. A aby to bolo dobre pochopiteľné aj pre laikov, budem to ilustrovať na príklade môjho otca, ročník 1947.

Keď niekedy v prvých rokoch milénia otec dostal lieky proti smrti z kardiovaskulárnych príčin, samozrejme si spomenul, že 5 rokov sa podieľal na financovaní vzdelania jedného lekárnika a teda by chcel svoje peniaze späť vo forme mojich vedomostí.

Lekár, s titulom MUDr. indikoval konkrétny kalciový antagonista.- vo forme lieku Norvasc 10 mg tablety.

Dávno v 80. rokoch bol objavený tento kalciový antagonista firmou Pfizer a uvedený na trh za ceny okolo 10-15 dolárov za 30 tabliet. A na Záhorí možná aj vác.

Niekedy na začiatku milénia skončila firme Pfizer patentová ochrana a ďalší výrobcovia vrhli na trh ten istý liek, teda rovnakú molekulu v rovnakej dávke a v rovnakej liekovej forme. Keďže pomocou testov bioekvivalencie (prikázaných zákonom) títo výrobcovia dokázali, že ich tablety majú úplne rovnaký účinok ako to ten prapôvodný originál, mohli ušetriť na skúmaní a teda cena liekov od generických firiem sa postupne dostala na úroveň dneška, teda na úroveň 0,87€ za 30 tabliet 10mg balenia.

Na konci roku 2019 bolo na slovenskom trhu 8 výrobcov, teda 8 rovnakých liekov od rôznych výrobcov.

Práve vďaka tejto trhovej konkurencii je rozptyl celkovej ceny za 30 tabliet s obsahom 10 mg od 0,87 až po 5,50€.

Prapôvodný Norvasc 30x10mg stojí celkovo 5,50€. Najlacnejší Amlodipin ratiopharm 30×10 mg stojí 0,87€.

Je absolútne logické, že v zákone o stanovení úhrad liekov zo solidárneho poistenia má štát prikázané, že smie stanoviť úhradu za daný liek maximálne na úroveň najlacnejšieho lieku v danej skupine. Pričom skupinu tvoria práve tie rovnaké lieky od rôznych výrobcov, teda generiká.

Dodržiavanie tohto pravidla sa vykonáva pomocou takzvanej revízie úhrad. Raz za štvrťrok sa skonroluje, aké nové generiká a za akú novú nižšiu cenu prišli na trh a všetkým ostatným rovnakým liekom v danej skupine sa zníži raz za štvrťrok cena na úroveň toho najlacnejšieho.

Takže ako to vyzerá v skupine rovnakých liekov s obsahom chemickej látky AMLODIPIN 10mg v 30 tabletách?

NázovDoplnokVýrobcaKonečná cenaPoisťovňaPacient
Amlodipin ratiopharm 10 mgtbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)RAT0,870,870,00
AMLOPIN S 10 mg tabletytbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)SAN1,470,900,57
Amlodipin Vitabalans 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)VTB1,670,900,77
Agen 10tbl 30×10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)ZNT2,070,901,17
ACCEL 10 mgtbl 30×10 mgMOE2,640,901,74
Cardilopin 10 mgtbl 30×10 mgEGI3,640,902,74
Tenox 10 mgtbl 30×10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)KRK3,830,902,93
Norvasc 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)PFI-GB-35,50,904,60

Čo som poradil svojmu otcovi za tie desaťtisíce slovenských korún, ktoré vrazil do môjho vzdelania priamo a aj cez svoje dane vo forme „bezplatného“ štúdia?

No samozrejme som mu povedal: „Kašli na Norvasc, v lekárni povedz, že by si chcel niečo bez doplatku a počul si, že Amlodipin ratiofarm je bez doplatku.“

Tým som otcovi ušetril každý mesiac 4,60€. Každý mesiac od roku cca 2004 do dnes je to celkovo 4,60€x(5×12+6)=66×4,60€=303,60€.

Otec ušetril, poďme ušetriť štátu, milý pán minister

Rovnako ako môj otec sa budú správať všetci pacienti, ktorým bol predpísaný amlodipin. A to preto, že na Slovensku, pán minister, sa dejú dve veci:

  1. lekár musí predpísať tabletky amlodipínu formou generickej preskripcie, teda lekárom vybraný názov na škatuľke je len orientačné doporučenie, základom je predpísať účinnú látku
  2. lekárnik je podľa zákona o lieku povinný ponúknuť pacientovi liek s najnižším doplatkom. (Naozaj nemusíte mať syna lekárnika.)

Logickým dôsledkom je, že počet vydaných Norvascov k počtu vydaných Amolodipinov ratiofarm alebo Agenov rapídne poklesne.

Ako môže tento krach predaja Norvascu firma odvrátiť?

Má dve možnosti: Buď príde za štátom a povie – vidíme, že tento mesiac sa začal predávať Agen za 2,07€, aj my dobrovoľne znížime cenu na 2,07€ a doplatok bude 1,07€. To už pacientom nevadí a aj my ešte niečo zarobíme.

Druhá možnosť je, že oficiálna cena v tabuľke štátu (kategorizácii) ostane na úrovni 5,50€, ale poza bučky bude firma kompenzovať zľavu na doplatkoch lekárňam. Toto je ale veľmi nebezpečné pre štát, pretože takéto kompenzácie poza bučky sú vysoko netransparentné a nikam sa nezapisujú, neevidujú; veď sú predmetom obchodného tajomstva.

Preto bol vymyslený nástroj s názvom „fixný pomer doplatku a úhrady“. Takže ak chce lekáreň (v spolupráci kompenzácie od výrobcu) dať zľavu na doplatok, musí dať automaticky rovnakú zľavu aj na úhradu poisťovne. Tým sa štát (skrz hlásenia poisťovní) dozvie, že firmy sú schopné a ochotné predávať svoj liek aj za menej a môže teda znížiť v nasledujúcom štvrťroku úhradu poisťovne.

Tú zľavu firma nedáva ale poisťovni. Tú zľavu je firma prinútená zákonom dať „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, ktorí sa skladajú každý mesiac na solidaritu so „starými a chorými rodičmi“. Štát je preto povinný zodpovedne nakladať s týmito peniazmi občanov. Kategorizácia liekov je príkaz štátu pre poisťovne, koľko maximálne smú zaplatiť za ten ktorý liek.

Áno to, že na Norvasc je dopaltok je jediná motivácia firmy zľaviť. Štát nemá v ruke bič, že by vyšľahal výrobcu. Jediným nástrojom štátu je využitie neviditeľnej ruky trhu a blahodárnych účinkov konkurencie.

Ďalším dôležitým dôsledkom nástroja „fixný pomer doplatku“ je, že sa každej ďalšej generickej firme oplatí vstúpiť na trh, lebo aj keby chcel Pfizer v aktuálnom štvrťroku udržať celkovú cenu, oni môžu s novou verziou toho istého lieku podliezť cenu a získať podiel na slovenskom trhu. Všimnite si, že firma Ratiopharm prišla na trh s cenou 0,87€, čo je nie len menej ako aktuálna úhrada, teda si zabezpečili bezdoplatkovosť, ale dokonca podliezli aj úhradu o 3 centy.

Lebo vedia, že v ďalšom štvrťroku práve kvôli nim štát zníži úhradu na 0,87€ a tak do pásma s doplatkom vystavia ďalších konkurentov, alebo, ako v tomto prípade, navýšia doplatok u konkurentov o ďalšie centy. To môže primäť ďalších pacientov uvažovať nad tým, že kým doplatok 0,99€ nevadil, doplatok 1,02€ už bude vadiť a povedia lekárnikovi, aby im vydal Amlodipin ratiofarm. A firma získa ďalšie percentíčko v trhovom podiele.

Tretia možnosť, ako Norvasc odvráti svoj pád podielu na trhu je využiť užitočných popieračov generického princípu, ktorí budú sveto-svete tvrdiť, že firmy porušujú zákon, že štátne autority ako ŠUKL a EMA a FDA porušujú zákon a teda rovnaké lieky od rôznych výrobcov v skutočnosti neplnia zákonnom dané požiadavky na bieoekvivalenciu. No skúste to povedať pani riaditeľke ŠUKL alebo môjmu skúšajúcemu s technológie liekov.

Benefit pre štát je jasný. Ušetril 3 eurocenty na 30 tabletovom balení. Málo?

V roku 2019 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku vydaných celkovo 210233 balení s obsahom 30 tabliet 10mg amlodipínu.

NázovPočet 2019
AGEN 10 tbl 30×10 mg94 816,33
AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 30×10 mg20 607,66
Amlodipin Stichting 10 mg tablety tbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)55 993,00
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)169,00
ACCEL 10 mg tbl 30×10 mg4 608,00
CARDILOPIN 10 mg tbl 30×10 mg6 780,50
TENOX 10 mg tbl 30×10 mg (blist.)5 078,00
NORVASC tbl 30×10 mg22 181,00
Suma210233,49

Takže sme mohli ušetriť 210233×0,03€=6307€. To sú ročné prémie po 300€ pre 21 sestier. Alebo je to cena za dve-tri liečebné kúry nejakého lieku na výnimku, ktorú poisťovňa zamietla vášmu susedovi nad vami.

O čom nám tu minister MUDr. Krajči rozpráva už skoro 3 mesiace?

O tom, že nebude robiť revíziu, takže firma Ratiofarm je za debila, že zlacnila, lebo štát nedodržal svoju časť zákonných povinností a neposunul úhradu konkurentom.

O tom, ako prišiel na Výbor pre zdravontíctvo NR SR rozprávať, že de facto zruší princíp fixného pomeru doplatku a úhrady poisťovne, lebo covid-19 a lekári majú teraz inej roboty, ako prestavovať pacientov na iný liek kvôli doplatkom.

Verím, že ste si všimli, že nie lekár, ale lekárnik rozhoduje podľa príkazu zákona o lieku o výbere najlacnejšieho lieku pre pacienta. A že to lekárnici robia roky-rokúce denno-denne covid-necovid.

V roku 2019 bolo vydaných približne 155 076 550 balení liekov. Ak by fungovanie revízie úhrad a fixného pomeru doplatku a úhrady bolo len na úrovni tých trápnych 0,03€ na balenie, tak sa ušetrí 4,65 milióna eur. INESS spočítal, že vykonanie matematickej revízie v skupinách liekov s generickou konkurenciou by prinieslo ročne 60-80 miliónov eur.

Koľko je to sestričiek s prémiovým darčekom pod stromčekom? Koľko viac a lepšie vyliečených vašich susedov, ktorí vám potom budú ďalšie roky v nedeľu vŕtať do panelu namiesto nakupovania?

Share Button