Porovnanie socialistického a liberálneho prístupu k podpore nájomného bývania

Smerácke podnikanie vo firme Štát, s.r.o.

Strana rozhodne, že získať podporu môžu len mestá a obce.  Nikto iný potom nebude vlastniť dotované  byty. Takže len obce a  mestá budú rozhodovať, kto tie byty bude môcť získať do nájmu.

Mestá a obce, ktoré sa rozhodnú nájomné byty pre mladých so súhlasom štátu postaviť, dostanú na polovicu nákladov nenávratný príspevok a na druhú polovicu si výhodne požičajú. „Štát prispeje na takýto byt automaticky 50 % obstarávacích nákladov. Pôjde o príspevok, ktorý vyplatí ministerstvo na konkrétny projekt. Mestá a obce si budú môcť požičať zostávajúcich 50 % zo ŠFRB za nulovú úrokovú sadzbu,“ opísal Fico. Zdroj: Odštartoval tretí sociálny balíček. Prvým opatrením sú byty pre mladých | Televízia TA3

Miesto, kde sa má stavať určí direktívne strana a vláda. Takže sa podporí bytová výstavba tam, kde úradník myslí, že by sa to hodilo.

Vyvolené mestá budú vyberať kontraktorov – vhodné stavebné firmy vhodných priateľov.

Príjem žiadateľa by zároveň nemal byť vyšší ako 4,5-násobok životného minima. Strana a vláda rozhodla, že keď sa na vašej výplatnej páske objaví čo i len o euro viac, už nemáte nárok na nájomné bývanie. Je dobré byť chudobný. Inak sa budete musieť vysťahovať!

Pôjde maximálne o dvojizbové byty s podlahovou plochou do 60 štvorcových metrov. Sám som vyrastal ako jedináčik (do 14 rokov) v takomto byte. Je des a hrôza. Žiadne súkromie tínedžéra. Žiadne súkromie rodičov. Strana a vláda rozhodla, aké byty sa musia stavať.

Liberálny pravicový princíp

Pozrime sa na to, ako to funguje v myslení liberálnom a pravicovom.

Základné je rozdeliť podporu na dve časti.

  • Podpora stavby bytových domov, v ktorých sú všetky byty povinne po 50 rokov nájomné.
  • Podpora cielená pre deti.

Podporu môže získať ktokoľvek. Akýkoľvek subjekt, ktorý sa rozhodne postaviť bytové domy, v ktorých budú všetky byty prenajímané a ostatné v majetku investorskej spoločnosti. Nie je rozdiel, či tie domy postaví obec alebo súkromná firma.  Bez ohľadu na to či tie byty obsadia mladé rodiny alebo staré rodiny alebo rodiny dinosaurov.

Výška podpory? Trebárs 20% z priemernej ceny metra štvorcového novostavby na Slovensku. Na to existujú stavebné mapy, vďaka euru máme skoro nulovú infláciu, dá sa urobiť priemer za xx rokov, za celé Slovensko, za kraje, to už je len hranie sa s matematikou. A či to bude 20% alebo 8% alebo 25%, závisí len a len ochote platiť dane. Keď sa vyberie málo, vráti sa málo. Keď sa vyberie veľa, vráti sa  občanom veľa.

Firmy si sami určia, kde si svoj majetok postavia. Je samozrejmé, že investor chce, aby jeho byty boli plne obsadené. Takže logicky ich bude stavať tam, kde očakáva, že s ich obsadením nebude mať problém.  Vie, že byty nepredá, že ich bude musieť prenajímať. Vytvorí sa trh majiteľov nájomných bytov.  Budú chcieť byty transformovať s nájomných na rozpredaj? Vyplatia štát naspäť.

Postaví rôzne byty pre rôzne rodiny.  Od dvojizbových pre samostatné páry až po 4 izbové pre rodiny s tromi deťmi – dvaja chalani jedna detská izba, ich sestra samostatnú izbu. Oni ich budú prenajímať, budú mať marketingový prehľad, o aké byty je na nájom záujem.

Obmedzenia pre individuálnu podporu? Vek dieťaťa! Len a len vek dieťaťa. Dnes sa berú ľudia vo vyššom veku, majú deti neskôr. Obmedziť  to na príjem rodiny či rodičov do 35 rokov je nespravodlivé.  Navyše, tie rodiny si tam vytvoria domov. Niektoré sa nebudú chcieť povinne po dovŕšení 35 rokov sťahovať preč.

Všetka finančná podpora je smerovaná na dieťa v rodine. To znamená, že to dieťa dostáva podporu od štátu. Každé dieťa na Slovensku dostáva rovnakú podporu. Niekto to venuje na kus splátky hypotéky, niekto to venuje na časť nájomného.  Niekto na letný tábor. Niekto to prepije. Slobodní ľudia v slobodnej krajine najlepšie vedia ako minúť svoje peniaze.  Štát nie je zodpovedný za ľudskú hlúposť.

S rastúcim príjmom rodičov plynule klesá podpora štátu pre ich deti. A to tak, že keď zarábate na úrovni priemeru EU,  tak až vtedy sa už žiadnej podpory od štátu nedočkáte. A je vám to vtedy už naozaj jedno, lebo zarábate úplne v pohode toľko, koľko je na život v EU potrebné.

S klesajúcim príjmom rastie podpora štátu pre deti, aby sa ich rodičia mohli slobodne rozhodovať, či si doprajú hypotéku alebo podnájom.

Akonáhle si profesionálne rodiny, či rodiny, kde sa rozhodli k svojim deťom adoptovať štátne deti, získajú túto podporu. A použijú ju napríklad na úpravu ši prístavbu vlastného domu.

Akonáhle nízkoprahový pracovníci dohodnú s vytypovanými rómskymi rodinami, že si svojpomocne postavia bytovku vrámci svojpomocného družstva, získajú podporu.

Akonáhle potrebuje firma prijať zahraničného zamestnanca z EU, ten cez podporu svojho dieťaťa na túto podporu tiež dosiahne. A firma tak môže byť atraktívnejšia oproti konkurencii z inom kúte EU.

Áno, jedno opatrenie – pre všetkých.  A občania už najlepšie vedia, čo je pre nich dobré s takou podporou urobiť.

Vzdelávanie dospelých: Ekonomická osveta, kde je na jasných príkladoch ukázané, že sa nájomné bývanie oplatí. Komu sa oplatí. A tak štát vytvára podmienky, aby občania sami vytvárali požiadavky na stavbu nájomných bytových domov.

Spoločenská osveta ukazujúca na reálnych príkladoch aké výhody prináša nájomné bývanie a aké nevýhody. Aké výhody má bývanie s hypotékou a aké to má nevýhody.

Dátová analytika štátu k dispozícii investorom – dáta o vývoji populácie o rozvoji podnikania – štatistický úrad pracuje pre ľudí v tomto štáte.  Poradný zbor na ministerstve, ktorý usporadúva semináre a radí potenciálnym investorom. Varuje no nezakazuje, odporúča no neprikazuje.

A súvisiace: podpora trhu s bytmi  – zníženie administratívnych a finančných bariér pre predaj bytov pod hypotékou.  Pomoc občanom pri preklenovaní rizík pri predaji.

Sú dve možnosti života:

  • strana a štát rozhodnú, kde máte žiť, koľko máte zarábať, koľko máte platiť.
  • strana a štát vytvoria podmienky, aby ste sa mohli o svojom živote rozhodovať sami.

Viete priatelia, toto je presná ukážka zásadných filozofických princípov. Čokoľvek vás napadne, že by ste mohli financovať zo štátneho rozpočtu, teda zo spoločne vybratých daní, je automaticky založené na základných liberálnych princípoch.

  • Je to pre všetkých bez mnohých obmedzení a výnimiek s jednoduchými (zrozumiteľnými) pravidlami. Vždy nárokové, nikdy nie schvalované komisiou.
  • Je na osobnom rozhodnutí ako s podporou naložíte.
  • Motivácia starať sa o svoj vlastný blahobyt sám bez závislosti na štáte.
  • Štát ako nástroj solidarity so samým sebou (Keď máte 50+ a už nečerpáte podporu na svoje deti, tak  podporou cudzích mladých rodín svojimi daňami podporujete svoj I. (solidárny) pilier svojho dôchodku. )
  • Nástroje štátu plne k dispozícii svojim občanom.

 

 

Share Button