Poisťovne majú povinne zazmluvniť zariadenia sociálnych služieb – domov.sme.sk

„Požadujeme polohovateľné postele pre imobilných pacientov, takisto antidekubitné matrace alebo podložky, požadujeme sestry so špecializáciou a budeme za to ochotní platiť viacej,“ povedal Drucker.

Ak budú chcieť zariadenia zmluvy od zdravotných poisťovní získať, budú musieť požiadavky materiálno-technického aj personálneho vybavenia splniť.

Cieľom je, aby odkázaní ľudia dostali lepšiu ošetrovateľskú starostlivosť ako doteraz. Zdravotné poisťovne majú na klientov zariadení platiť paušálne, a to 3,3 eura na pspbu a deň. Zdroj: Poisťovne majú povinne zazmluvniť zariadenia sociálnych služieb – domov.sme.sk

Share Button