Podozrením na falošný podpis sa nikto nesmie zaoberať!

Odmietnuté trestné oznámenie vo veci podozrenia z falšovania podpisu A. Danka na listine, na ktorej poveril A. Hrnčiara svojim zastupovaním na schôdzi k odvolávaniu R. Fica.

Vyšetrovateľ vôbec neskúmal pravosť podpisu A. Danka, len skopíroval argumentáciu Kancelárie Národnej rady, že poverenie podľa zákona o rokovacom poriadku nie je verejnou listinou, ale len organizačným aktom. Problém je, že touto listinou sa prenášajú významné ústavne právomoci predsedu Národnej rady. Ak takéto poverenie nie je verejnou listinou, tak potom už neviem, čo by ňou mohlo byť. Paradoxne, takýto postup vyšetrovateľa len posilnil podozrenie zo sfalšovania podpisu.

Share Button