Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Ako ukázala prax v Bratislave, aj moje varovania, aj varovania renomovaných vedcov boli správne. Použitie antigénových testov s danými parametrami je nezmysel tam, kde sú očakávané nízke záchyty.

Matematika nepustí.

Priebeh funkcie závislosti percenta falošne pozitívnych zo všetkých pozitívnych na očakávanej premorenosti v danej skupine je na obrázku.

Priebeh nezávisí od toho či sa testuje v malej dedinke alebo vo veľkom meste. Závisí len od toho, ako sa na danom mieste občania chránili, ako boli zodpovední. Čím zodpovednejší, teda čím sa očakáva nižší výskyt koronavírusu, tým horšie pre vás. Pravdepodobnosť, že odídete od Matovičovho testovania ako falošne pozitívny rastie do neba.

Zodpovedné komunity, ktoré sa chránia dobrovoľnou izoláciou dopadnú úplne najhoršie. Buď nepôjdu na testy a nebudú mať výnimky zo zákazu vychádzania. Alebo budú s vysokou pravdepodobnosťou označení za pozitívnych a budú mať zákaz vychádzania kvôli karanténnej izolácii.

Niekto ten marketing zachrániť musí. Ako som napísal pred pár dňami, bacha na Bratislavu.

Potvrdilo sa.

Kvôli hlúpej snahe Igora Matoviča o záchranu svojej politickej reputácie sme premrhali náklady stratených príležitostí.

Takže čo s tým?

Plán „B“ pre tých, čo počúvajú

Testuj a izoluj je jediný overene fungujúci nástroj do vakcíny.

Po pilotnej akcii na Orave, kde sa antigénové testy osvedčili (O tom nie je spor a je to príčina zlyhania Matoviča v Bratislave.) bolo treba vytypovať rovnaké geografické celky s rovnakým problémom vysokej premorenosti (nad 1,5%-2%) a tam cielene vykonať lokálne plošné testovanie s nadbytkom kapacít, aby sa eliminovali riziká nakazenia ľudí pri čakaní a personálu z prepracovania pri odberoch.

Vytvoriť poloprofesionálne stále tímy pre nasadenie lokálneho plošného testovania na pokyn hygienikov do 24 hodín s kapacitou 3-10 tisíc testov za deň.

V celej republike posilniť 3x až 7x kapacity hygienikov bez diskusii príkazom riaditeľom RUVZ. Riešiť jednotkovú cenu PCR testov, nastaviť systém ich používania formou štandardných terapeutických postupov.

Zriadiť profesionálne call centrum pri NCZI, zdieľať kapacitu s hygienikmi.

Pripraviť stratégiu „nízkoprahového antigénového testovania“

  • Zaškoliť „zdravotných asistentov“ na vykonávanie odberov a vyhodnocovanie testov. (Vyhláška v téme materiálnych a personálnych požiadaviek)
  • Zabezpečiť napojenie nízkoprahových testovacích kapacít na NCZI, aby sa tam zbierali dáta. Zaradiť informácie o vykonaných testoch osoby do osobných elektronických zdravotných knižiek.
  • Napojiť prácu hygienikov aj (nie len) na nízkoprahové testovacie miesta, aby si prevzali do riešenia pozitívnych. Pretestovať pozitívnych po antigénovom teste aj PCR + trasovanie. Ak pri trasovaní odhalia väčší klaster, nasadiť mobilný tým pre plošné testovanie.

Vytvoriť schému viaczdrojového spolufinancovania z grantov na vedu a výskum, prevenciu chorôb zdravotného poistenia a darov občanov a firiem. Doplatok osoby za testovanie 1-5€. (Vyhláška v téme hygienických požiadaviek.) Plus systém štátneho dozoru nad týmito pracoviskami/poskytovateľmi zo strany hygienikov.

Prikázať prevádzkovanie/používanie nízkoprahových testovacích miest ambulanciám, firmám nad 50? zamestnancov, školám, obchodným centrám, obciam, mestským častiam…

Zdravotná sestra ako samostatný poskytovateľ – preplácanie výkonu antigénového testovania.

Testovací skríning na štátnej hranici v koordinácii so susednými štátmi a v koordinácii s letiskom Viedeň, Budapešť, Katovice, Praha a ďalšie.

Prikázať povinnosť testovania návštevníkov hromadných akcii 6-1000. Akcie nad 1000 povoľovať len s dopredu schváleným hygienickým režimom a dohľadom pre každú akciu jednotlivo. (UVZ) Špeciálny dozorovací režim pre firmy, inštitúcie, budovy, areály nad 2000 zamestnancov/žiakov/návštevníkov za 24 hodín.

Všetky opatrenia nakombinovať tak, aby občan narazil na výzvu k otestovaniu (akéhokoľvek druhu) minimálne 1x za 10-14 dní. Priemerne 1-2x za týždeň. (prípadne upraviť kvôli zdravotným rizikám) Automatické notifikácie z osobnej elektronickej zdravotnej knižky o vypršaní platnosti (24-48 hodín) ostatného testu a pripomenutie dobrovoľného absolvovania testu po 14 dňoch od posledného testovania.

Sledovať vývoj a sprístupniť presnejšie testy, budúce testy zo slín a tak podobne…

Mediálna a politická masáž – testovaním poznáš svoj zdravotných stav.

Uvoľniť dáta pre odbornú verejnosť v maximálne možnej podrobnosti. Podporovať výskum nad týmito dátami (V mojom projekte na riaditeľa NCZI som mal spoluprácu s fakultami práve v tejto oblasti.)

Izoluj – dôležitejšia polovica

Spolufinancovať dobrovoľné absolvovanie izolácie pozitívnych v zariadeniach mimo domova, aby ochránili rodinných príslušníkov. Osobná spoluúčasť 2-5€/noc + jedlo.

Posilniť dozor formou pomoci pre ľudí, ktorí sú v domácej izolácii. Pomoc s nákupom, riešenie životných udalostí.

Vybudovať monotematické covidové nemocnice pre stredne ťažké prípady. Nie len reprofiláciou existujúcich, ale aj nad rámec existujúcich kapacít.

Všetko je to v intenciách súčasnej legislatívy a zmeny 2 vyhlášok.

Áno, po tom ako Krajči s Mikasom 7 mesiacov nič nerobili sa môže zdať, že je to na dlhé lakte. Nie, nie je. Stačí si robiť svoju robotu a vyžadovať prácu od podriadených. Všetky opatrenia mohli byť už viac ako mesiac hotové.

Osobne som o tom to písal mnohokrát dookola. Tentokrát sa pridal, tak ako prišli od vedcov na voľný trh, aj systém nízkoprahového antigénového testovania.

Samozrejme, uvedený plán „B“ je plne k diskusii, pripomienkam, revíziam, úpravám na základe konštruktívnych analýz a podnetov.

Share Button