Pellegriniho úrad preniesol povinnosť aktivácie e-schránok na firmy?

Zákon  o eGovermente číslo 305/2013 Z.Z. v aktuálne platnom znení k dnešnému dňu znie jasne:  §60 odsek 10 druhá veta:

Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016.

Bodka hotovo, bez akýchkoľvek diskusii. Proste 2 augusta je takáto schránka schopná prijať elektronické podanie.  Nikde ani slovo o tom, že na tomto úkone/činnosti/procese sa má nejakým spôsobom podieľať aj samotné právnická osoba, ktorej je e-schránka aktivovaná.

Súčasne podľa rovnakého zákona sú orgány verejnej moci povinné doručovať elektronicky. Bodka hotovo.

Pellegtriniho úrad vydal „Metodické usmernenie“. Je to hádam jedna z najnižších foriem právnej normy. Ani vyhláška, ani zákon, ani ústavný zákon ani Ústava. Proste len zbožné prianie, keďže firmy nie sú podriadené Pellegríniho úradu a úrad môže konať len čo mu umožňuje zákon. V tomto usmernení sa píše:

…, proces tzv. „povinnej“ aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať v nasledovnom režime

  • proces aktivácie sa začne 1. augusta 2016, bez žiadosti majiteľa elektronickej schránky, úkonom Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý technickým opatrením umožní elektronické doručovanie do elektronickej schránky, a to momentom skončenia procesu aktivácie elektronickej schránky,
  • proces aktivácie elektronickej schránky sa skončí prvým prihlásením sa osoby, oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, do elektronickej schránky, najneskôr však 1. januára 2017.

Dovolím si tvrdiť, že Pellegriniho úrad nad rámec platného znenia zákona zaangažoval do procesu aktivácie povinnosti právnických osôb. Pričom o tejto účasti právnických osôb na procese aktivácie zákon nič nehovorí.

Elektronická schránka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, je teda aktivovaná v momente, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr

  • prvý prístup osoby, oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky po 1. auguste 2016, alebo
  • 1. január 2017.

Pellegríniho  Úrad má pocit, že PROCES zapnutia môže prebiehať ľubovolne dlho a zákonom definovaná lehota 1.8.2016 sa v pohode môže natiahnuť do nekonečna. A aby sa nenaťahovala, tak usmernili právnické osoby, že to nekonečno myslí ich Úrad do 1.1.2017.

Ups.

Na to bolo treba isto aspoň 10 právnikov.

Pasca nekončí, vákuum prechodného obdobia ordinuje

Predstavte si, že sa prihlásite 15.8. tým si aktivujete schránku na doručovanie 15.8.  Ale zákon hovorí, že „Správca modulu e-schránok“ aktivuje schránku k 1.8.

Tak kedy bola aktivovaná?

A kto môže za to, že nebola aktivovaná podľa zákona, teda 1.8.2016? „Správca e-schránok“ alebo konateľ firmy?

A čo keď zažaluje napríklad Ministerstvo spravodlivosti danú firmu o náhradu škody na poštovnom, lebo súd chcel poslať rozhodnutie 4.8. do elektronickej schránky, ale firma v súčinnosti so „Správcom elektronických schránok“ nedokončila proces aktivácie načas, teda do 1.8. ako stanovuje zákon?!?

Táto pasca Metodického pokynu by mala skončiť prijatím novely zákona 305/2013, ktorá je rozrokovaná práve v Parlamente a ktorá posúva termín aktivácie na 1.1.2016.

Môže za to flákanie sa poslancov vládnej koalície

V Parlamente leží rozrokovaná novela zákona 305/2013 Z.z., ktorá explicitne prepisuje v znení zákona dátum  z 1.8. 2016 na 1.1.2017.

Poslanci vládnej koalície Smer+SNS+Híd+2 oká zo Siete ju schválili v štandardom legislatívnom konaní v prvom čítaní 15.6.2016.  Legislatívny proces tu. Do 1.8. bolo vtedy pohodových 46 dní.  Avšak bol to predposledný deň, kedy sa zišiel parlament a najbližšia riadna schôdza bola už vtedy jasne naplánovaná na september 2016.

Poslanci vládnej koalície mali 15.6. pred sebou text, ktorý menil dátum 1.8. a súčasne vedeli, že tento dátum novelou zákona nezmenia skôr ako koncom septembra 2016. A nikomu to neprišlo divné či škodlivé pre štát či pre občanov. 

Mohli prijať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. (Podľa zákulisných informácii, proti zrýchlenému konaniu vo všeobecnosti, nie len pri tejto novele vraj bola ministerka Žitňanská. Ale to je len detail. ) Ale neurobili to.

Mohli zaradiť 2 a 3 čítanie na mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Kaliňáka konanú 4.7. ako špeciálny bod programu. Ale neurobili to.

Mohli natiahnuť konanie júnovej schôdze. Mohli… čo aj viem ako ešte sa dá vyvolať rokovací deň pléna NRSR. Ale neurobili to. 

Pellegriniho úrad mohol novelu zákona 305/2016 Z.z. predložiť oveľa skôr tak, aby ju stihol Parlament prerokovať pred 1,8. Ale neurobil to. 

Mimochodom, Drucker bol v prípade eHealthu  predvídavejší a jeho posúvanie termínov elektronizácie zdravotníctva si zavčasu v NR SR ošéfoval. Má u mňa dobrý bod. Za 5 bodíkov bude 1 maxibodík. Už vtedy som očakával, že Pellegrini bude s prosíkom na posunutie lehôt nasledovať. No ani v najhoršom sne by mi nenapadlo, že to v Smere takto spackajú.

A tak musí Pellegríniho úrad vyrábať zbožné želania na hrane ak nie za hranou zákona. Spoliehajúc sa na to, že aj tak žiaden orgán verejnej moci nie je schopný od 2.8 posielať elektronické podania firmám do e-schránok. Spoliehajúc sa na to, že aj tak žiadna firma vlastne nevie, že má možnosť už roky komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky.

Ako hovorí môj  priateľ: Kto nič neurobí, nič nepokazí a bude pochválený.  Navyše to veľké elektronické ničnerobenie sa náramne hodilo.

Žúrka vlády strany Smer trvá od roku 2013

Najlepší minister vnútra mal v gescii veľkú časť povinností zo zákona 305/2013 Z.z. Áno, jeho text je známi od roku 2013! 

Vláda strany Smer už 3 roky vie, že k 1.8.2016 sa budú hromadne aktivovať na doručovanie schránky právnickým firmám.

Vláda strany Smer za 3 roky nedokázala systém pripraviť.

Vláda strany Smer nedokázal za 3 roky pripraviť koncepciu propagácie, informovania verejnosti.

Vláda Smeru minula v období od roku 2006 do roku 2016 neuveriteľné milióny a milióny na systém eGovermentu (článok pripravujem). Za tých 10 rokov sme zistili, že odborníci strany Smer nič nepripravili.

Po 10 rokoch práce odborníkov pod vládou strany Smer je v Parlamente ďalšie, už 3 posunutie termínov na spustenie skutočnej praktickej elektronizácie štátnej správy.

V období 2006-2016 len 1,5 roky vládol niekto iný ako Smer.

Dovolím si tvrdiť, že pod vedením najlepšieho ministra vnútra,  ministra financií a sekcie Úradu vlády za Smer prebiehala namiesto skutočnej práce na elektronizácií štátnej správy jedna veľká IT-žúrka za peniaze z eurofondov a štátneho rozpočtu.

Predseda vlády Róbert Fico si aj na obdobie 2016-2020  do vlády vybral ako spolupracovníkov pánov Kaliňáka a Pellegriniho, ktorí mali v rokoch 2006-2015 na starosti najväčšiu porciu povinností vyplývajúcich zo zákona 305/2013 Z.z.  Tam hľadajme zodpovednosť za súčasný stav elektronizácie štátnej správy.

Dnešný stav je priamym dôsledkom schopností konkrétnych politikov, konkrétnej politickej reprezentácie. Dnešný stav je výsledkom politickej, legislatívnej a manažérskej práce odborníkov strany Smer.

Pokračovanie nabudúce: Vyčíslenie rozpočtu žúrovania vlády Smeru pri elektronizácii štátnej správy.  Nasledovať bude aj niečo o procesnom riadení na strane orgánov verejnej moci. No proste sa téme venujem podrobnejšie

Článok vznikol vrámci mojich rozhovorov s poslancom za SaS Karolom Galekom.  Časť mojej rešeršnej činnosti sa podieľala aj na obsahu tejto tlačovky SaS a vice verza, informácie z tlačovky sú zapracované do článku:

 

 

 

Share Button

Názor na “Pellegriniho úrad preniesol povinnosť aktivácie e-schránok na firmy?”

Komentáre sú zakázané.