Otázka: „cenou za zisk v zdravotníctve je to, že kto na to nemá, tak tu starostlivosť mať nebude“

Krátka odpoveď – toto nie je pravda. Je to mýtus, blud, somarina. 

Pokročilá odpoveď:

Slovenský systém je založený na solidárnom princípe. V našom materiály kladieme zásadný dôraz na definovanie nároku. Presné, jasné, zrozumiteľné definovanie na čo má pacient nárok zo solidráneho zdravotného poistenia. Nemeníme ani dnes platné rozdelenie diagnóz na prioritný balík – v zmysle dnešného znenia zákona – plne hradený zo solidárneho positenia a na diagnózy mimo prioritného balíka.

To čo je v nároku pacient vždy dostane. bez ohľadu na to, či zaplatil veľa alebo málo do systému. To je princíp solidarity a ten je pre SaS neprekročiteteľný.

Navyše, jasným definovaním nárok vzniká priestor pre vytvorenie pripoistenia a ponuky poisťovní pre riešenie doplatkov, úhrad neprioritných chorôb a podobne.

Rovnako počítame s tým, že budú fungovať ochranné limity, do ktorých chceme započítavať každú platbu pacienta.

V našom materiále kladieme zásadný dôraz na úlohu štátu definovať nárok, podieľať sa na cenotvorbe (typicky rovnovážne postavenie poisťovní a štátu v kategorizačných komisiách), definovať požiadavky na poisťovne, aký rozsah musia svojim klientom/poistencom poskytovať aby vôbec mohli existovať na poistnom trhu a aké podmienyk musia splniť aby si vôbec mohli vyplatiť zisk.

Kladieme dôraz úlohu štátu kontrolovať, na funkčný Úrad pre dohľad, aby sa pacienti dovolali spravodlivosti, aby sa dovolali konkurenti na trhu poskytovateľov, keď niektorý prevádzkovateľ nemocnice začne posielať ťažké a sfušované prípady inam (dnes do štátnych nemocníc).

Je tam kopu kontrolných a poistných mechanizmov, aby ten trh poskytovateľov bolo možné regulovať. My zdravotnícky odborníci v tíme SaS pre zdravotníctvo sme zvádzali dosť veľký zápas za regulácie. Ostatní členovia zas oponovali slobodou, voľným trhom. Vzniklo dobré riešenie. Motivácie, ktoré trh vie skvele tam sú, regulácie a solidarita je tam tiež.

Share Button