Nový občiansky si elektronicky nevyžiadate aj keď to hovorí zákon

Elektronická služby štátu by nás mohli odbremeniť od toho, aby sme museli na políciu chodiť pre nový občiansky 2x. Stačilo by raz – pre vyzdvyhnutie a súčasné nahratie certifikátov pre elektronické služby.

1x. hlava XXII. eID

Predstavte si, že máte v ruke občiansky s čipom s certifikátmi, no proste plnohodnotnú eID. Platnosť vášho občianskeho končí o 50 dní a vy si poviete, že si žiadosť o nový podáte elektronicky.

Zájdete na web  Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom a tam je takáto krásna hláška:

Podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo z dôvodu skončenia platnosti občianskeho preukazu s čipom môžete cez elektronickú službu. Zdroj:

Skvelé, skvelé, skvelé… Ale Zákon o občianskych preukazoch 224/2006 Z.z.  hovorí:

§7 odsek (2)

Žiadosť prostredníctvom portálu ministerstva možno podať len vtedy, ak občanovi už bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a podoba tváre a podpis občana v evidencii občianskych preukazov, evidencii cestovných dokladov2b) alebo v evidencii vodičov2c) nie sú staršie ako päť rokov a občan súhlasí s ich použitím pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva; ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov, podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky.

Požiadať elektronicky o nový občiansky bezplatne môžete najskôr 180 dní pred skončením platnosti. Občianka sa vydáva na 10 rokov.

Takže vaše posledné fotenie do evidencie občanov prebehlo skôr ako pred 5 rokmi.

Fotili ste sa pred 9 rokmi 9 mesiacmi a 10 dňami. A to je viac ako 5 rokov. Takže žiadosť môžete podať len osobne. A vyzdvyhnúť si to musíte zájsť zase osobne, lebo len a len vy osobne môžete požiadať o nahranie certifikátov.

Keďže ste žiadosť podávali osobne, občianku by vám domov aj poslali, prípade ju vydali aj osobe blízkej, ale eID z nej urobíte len druhou osobnou návštevou.

2x. hlava XXII. eID

Elektronicky môžete o novú občianku požiadať len ak máte v ruke občiansky s čipom s certifikátmi – plnohodnotné eID. Inak sa na webe Ministerstva vnútra k danému formuláru nedostanete.

Keď ho stratíte, keď vám ho ukradnú, musíte si žiadosť o vydanie nového eID podať osobne.

Takže aj keď by vám ukradli eID v prvých 5 rokoch (aby ste sa vyhli hlave XXII z prevej časti článku) aj tak si o vydanie musíte požiadať osobnou návštevou.

Nutnosť jednej fyzickej návštevy je dobrá

Kto videl film Vykúpenie z väznice Shawshank iste chápe, že pre prevzatie občianskeho je nevyhnutné vyžadovať práve jednu osobnú návštevu.

Tak to proste je, niekto musí fyzicky overiť väzbu medzi plastovou kartičkou a fyzickou telesnou schránkou.

Naopak, je jedno, či sa to vykoná pri žiadosti alebo pri prevzatí.

Na výzvu pre úrad, aby vydal občianku by pokojne mohol stačiť aj neoverený formulár a zadanie „diskrétneho údaju“ zo starej eID.

Existuje niečo ako "diskrétny údaj", ktorý si môžete vy sami priradiť k vašej eID a je uložený len vo vašej hlave a v databáze.  On totiž slúži ako overovanie, keď chcete elektronicky nahlásiť stratu eID (chvála Bohu, tu niekto myslel a vyhol sa Hlave XXII)

A následné prevzatie by sa vyžadovalo fyzickou návštevou. Pri tej príležitosti by už boli automaticky nahrané aj certifikáty a pridelené nejaké náhodné PINy a BOKy a PUKy. Žiadne zdržiavanie, žiadna otrava s vymýšľaním pri okienku.

Pri podaní žiadosti osobne a následnom  prevzatí eID osobou blízkou by  vám PINy poslali do vlastných rúk o 15 dní. Už by ste mali v rukách platovú kartičku, takže poštárka by vám obálku mohla odovzdať.

Ošetriť neoverovaný formulár proti zneužitu sa dá viacerými spôsobmi. Dá sa nadefinovať spätné overenie, dá sa nadefinovať maximálny počet pokusov pre jedno rodné číslo.  Interné smernice majú tisíce možnosti.  A stále je tu ten „disktétny údaj“, ktorý sa neviaže na fyzické eID a už dnes sa používa pri nahlasovaní straty.

 

Share Button