Nie je pomoc ako pomoc a v zdravotníctve dvojnásobne nestačí len neodkladná pomoc ak tu majú odídenci dlho žiť s nami

Slovenskí zdravotníci dostali super právnu neistotu pri poskytovaní ošetrenia a liekov. Prepláca sa len neodkladná plus „vymenovaná na webovom sídle MZ“.

No schválne, koľkokrát sa bude tento zoznam kdesi v útrobách webu, za mrežou a levom, dopĺňať na základe aplikačnej praxe?

A čo v momente, keď po (správne) uhradenom neodkladnom vyšetrení dôjde lekár k nevymenovanej diagnóze? Pošleme pacienta domov? Kam domov? Oni dnes nemajú domov, oni dnes nemajú svoj štát bezpečný. Preto tu sú, preto to sú „odídenci“, preto im poskytujeme „dočasné útočisko“.

Prichádza jar – alergie – antihistaminiká fakt nie sú neodkladná zdravotná starostlivosť. Na to nestačí byť len politik, musíte aj medicíne rozumieť. Ani lieky na vysoký cholesterol či na nízke stupne hypertenzie… Stačí jeden revizák a zdravotník pracujúci lege artis môže mať v práci peklíčko.

Alergia nie je ani náhla zmena zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, ktorá by bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti mohla ohroziť zdravie, ani nespôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť.

Zastávam názor, že Ukrajincom po priznaní statusu „odídenca“ s „dočasným útočiskom“ máme poskytnúť rovnakú zdravotnú starostlivosť ako občanom Slovenska po dobu mimoriadnej situácie. Nie navždy a nie úplne každému, kto si sem privandruje za zdravotnou turistikou.

Nie len kvôli dospelákom, ale hlavne kvôli tým deťom, ktoré s nimi prichádzajú. A že tých detí je. O „dočasné útočisko“ požiadalo už vraj cca 25 000 z toho do škôl už bolo zapísaných cez 3700. To sú len tí prví, ktorým pomáhali „domáci“ Ukrajinci.

Hlavne kvôli právnej istote našich zdravotníkov úplne všade, napríklad aj v Bratislave (nič proti Bratislave). (V Krupine, ktorú som si bral ako „náhodný“ príklad ošetria pokojne aj zadarmo.)

Škoda. Snažil som sa, aj kompletný pozmeňovací návrh § 9h v paragrafovom znení som pripravil. (Až jedna veta stačila.)

Nestálo by to solidárny systém rovnako ako teraz ani cent, platilo by sa to v konečnom dôsledku cez MV SR teda z daní nie zdravotných odvodov, platila by sa skutočne poskytnutá zdravotná starostlivosť a bolo by to možné vykázať smerom k fondu solidarity EU a najnovšie aj z nevyčerpaných eurofondov.

Akurát by to bolo pre našich poskytovateľov od nemocníc cez ambulancie až po lekárne výrazne jednoduchšie a istejšie by sa mohli venovať medicíne.

Politika našej vládnej koalície sa rozhodla ísť iným smerom. To je proste demokracia, prehlasovali ma. Chce to väčší výtlak.

Pod čiarou: Apropó, na stránke MZ nazvanej „Pomoc Ukrajine“ je 23.3. 12:09 všeličo vrátane 404, len ten zoznam nad rámec neodkladnej nie. Ale iste tam niekde ten lev je.

Share Button