Nemám rád revolúcie

Branie spravodlivosti do vlastných rúk nikdy nekončí dobre.

Áno, Majdan je branie spravodlivosti do vlastných rúk. Aj Nežná revolúcia bolo branie spravodlivosti do vlastných rúk. Aj VOSR, aj dobitie Bastily v roku 1789.  Ako každá revolúcia. Nemám rád revolučné riešenia, keď sú k dispozícii riešenia demokratické. A tie sú v dnešnej dobe k dispozícii vždy. Problém revolúcie je, že oslavujeme tých, ktorí by podľa (vtedajšieho) zákona patrili do basy. Ale uznanie a oslavovanie si zaslúžia, pretože pravda je taká, že:

“ Rozvážnosť síce prikazuje, aby sa dlho existujúce vlády nemenili z ľahkovážnych a krátkodobých dôvodov; skúsenosti takisto poukazujú na to, že ľudstvo skôr vydrží utrpenie, pokiaľ je zlo znesiteľné, než by urobilo nápravu a zavrhlo vžité formy. Ak sa však dlhý sled nešvárov a násilných uchvátení prenasledujúcich stále ten istý objekt rozvíja do podoby podriadenosti úplnému despotizmu, je ich právom, je ich povinnosťou zvrhnúť takú vládu a postarať sa o nových strážcov svojej budúcej bezpečnosti.“
Zdroj: Dekladácia nezávyslosti USA

A včul buď múdry!

Keďže sme múdry, vymysleli sme zhromažďovacie právo, ako nástroj slušnej a bezpečnej revolúcie. Všimnite si priatelia, právo na život je v Listine najvyššie. Ešte vyššie ako právo na spravodlivý proces. A atribúty demokracie sú v Listine až ďaleko ďaleko potom.

Strieľanie kohokoľvek nie je nikdy záslužný čin.

V prípade, že sa niekto dobrovoľne či za peniaze rozhodne vytiahnuť zo skrine samopal a odisteným začne mieriť po ľuďoch na ulici, je záslužný čin primeranými prostriedkami ho z tej ulice dostať. Primerané prostriedky sú polícia, vojsko, na to si ich platíme.

Nesmieme zabúdať, že “revolúcia” nie je “demokratická zmena“. Takže je nezmysel na revolúciu klásť rovnaké požiadavky, aké sú obvyklé v demokratickej spoločnosti v ktorej teraz žijeme.

Veľmi pekne to charakterizuje jeden prípitok vo filme Lovci pokladov:

Prípitok. A na čo? Na vlastizradu! Tú páchali všetci tí, čo podpisovali Deklaráciu. Ak by prehrali vojnu, obesili by ich, sťali, vláčili a rozštvrtili. Hej a moja najobľúbenejšia časť: Vyvrhli by im vnútornosti a spálili by ich.

Takže! Na tých, ktorý urobili, čo bolo vtedy zlé, aby vykonali to, o čom vedeli, že je správne – podľa svedomia.

Aj len dodám: Budem sa brániť akejkoľvek revolúcii, pretože je zlá podľa platných zákonov a podľa demokratických pravidiel. Ale keď sa už naozaj inak nedá, je revolúcia dobrá podľa svedomia. Ale kto to rozhodne? Múdri sme až keď už netreba.

Nemám rád revolúcie ale ani nechcem čakať kým na to prídete sami. Život nie je jednoduchý, je to nekonečné balancovanie medzi.

Share Button