Napriek horším parametrom je štátny dôchodok o polovicu menší, ako by vám vyniesol druhý pilier

Aj keď poisťovne pre výplatu z druhého piliera zvolili veľmi zlé nastavenia, stále je to lepšie zhodnotenie odvodov na starobný dôchodok ako poskytuje štát.

Vlnu pobúrenia voči druhému pilieru dôchodkového poistenia vyvolal článok

Máte 62 rokov, idete do dôchodku a v druhom pilieri ste si nasporili 20-tisíc eur. Poisťovňa vám povie, že vám každý mesiac vyplatí dôchodok 74 eur.

Za rok je to 885 eur. Vy viete, že priemerná dĺžka, ktorú sa dožívame na dôchodku, je 19 rokov. Za ten čas by vám teda poisťovňa mala vyplatiť približne 16,8 tisíca eur. Dostanete tak o tri tisícky eur menej, ako ste si nasporili v druhom pilieri.

Výplatu takého nízkeho dôchodku z druhého piliera avizuje 62-ročnému žiadateľovi poisťovňa Generali.

Zdroj:  Poisťovne núkajú dôchodky, akoby sme mali žiť aj po deväťdesiatke.

Tak si to teda poriadne spočítajme. Pozor bude matematika.

Priemerná mzda v SR 3q2014 je 838€

Zdroj: Štatistický úrad SR

Cena práce pre uvedenú priemernú hrubú mzdu  je: 1 132,96 €

Čistý príjem zamestnanca: 690,87€

Odvody na starobný dôchodok sú: zamestnance 33,52, zamestnávateľ 117,32€

Len pre zaujímavosť, celkové sociálne odvody, vrátane tých na starobný dôchodok, sú: zamestnanec 78,77, zamestnávateľ 211,16€ čo je dohromady 289,93€

A len pre zaujímavosť, zdravotné poistenie je: zamestnance 33,52 a zamestnávateľ 83,80€

Zdroj: SITA.sk

Takže ak by to tak bolo 40 rokov plného zamestnania, tak si zamestnanec usporí 40x12x33,52=16089,6€ a zamestnávateľ k tomu pridá: 40x12x117,32=56313,6€ takže dohromady ide za 40 rokov do sociálnej poisťovne na starobný dôchodok 72403,2€  Ale pozor, to je čistá odložená suma bez akéhokoľvek zhodnotenia poťas 40 rokov sporenia.

Priemerný vyplácaný dôchodok od sociálnej poisťovne je 399,74€ Zdroj: http://www.socpoist.sk/646/1614s

Ako to bolo s tým 2. pilierom?

Máte 62 rokov, idete do dôchodku a v druhom pilieri ste si nasporili 20-tisíc eur. Poisťovňa vám povie, že vám každý mesiac vyplatí dôchodok 74 eur.

Zdroj:  Poisťovne núkajú dôchodky, akoby sme mali žiť aj po deväťdesiatke.

Z toho vyplýva, že pomer mesačného výnosu voči nasporenému je 74€/20000€=0,0037 ak počítame výplatu počas priemerného dožitia 19 rokov, ako navrhujú poisťovne

Štátny dôchodok má pomer 399,74€/72403,2€=0,0055, tiež vraj spočítané na tých 19 rokov.

Áno, súkromné poisťovne skutočne ponúkajú niečo podivné. Ale len na prvý pohľad. Druhý pilier funguje od roku  2005. Takže tých 20000 zhodnocovali poisťovne 9 rokov a je to suma vrátane 9 ročného zhodnotenia. V skutočnosti ste v čistom odviedli menej.  Kým sociálna poisťovňa zhodnocovala tých 72403,2€ postupne 40 rokov. Za 40 rokov by táto suma mala byť zhodnotená aspoň 3-5 násobne. A potom sa ukáže, že ten pomer je nie 0,0055 ale už len, pri dvojnásobnom zhodnotení, 0,0027.

Takže je evidentné, že aj keď poisťovne pre výplatu z druhého piliera zvolili veľmi zlé nastavenia (buď malé zhodnotenie počas vyplácania alebo príliš dlhý predpoklad dožitia), stále je to skoro 2x lepšie zhodnotenie odvodov na starobný dôchodok ako poskytuje štát.

Základom všetkého je matematika.

Prosto v druhom pilieri sa sporí málo (pár percent z odvodov) a navyše krátko. Teraz je len dôležité, aby si poisťovne, ktoré budú vyplácať druhý pilier konkurovali a narovnali vyplácané parametre. Stačí, aby boli povinné ich zverejňovať.

 

Share Button