Mediweb.sk – Komentár: Národný onkologický ústav čelí úplne iným manažérskym výzvam, ako je zriadenie protónového centra

Slovensko pritom možno z hľadiska ich dostupnosti považovať za bohatú a progresívnu krajinu, v ktorej sa z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhrádzali niektoré liečby bez signifikantných údajov o bezpečnosti a účinnosti v porovnaní so štandardnými postupmi.

Z hľadiska zabezpečenia prístupu onkologických pacientov k štandardným (zámerne nepoužívam pojem inovatívnym) terapiám však našu krajinu možno považovať za mimoriadne konzervatívnu a chudobnú.

Source: Mediweb.sk – Komentár: Národný onkologický ústav čelí úplne iným manažérskym výzvam, ako je zriadenie protónového centra

Share Button