Lepšia prístupnosť webových sídiel – EÚ smernica bude mať jeden odstavčok

Dokument – Pozícia rady Eu… PDF

Celá norma spočíva v jednom odstavci a super „presnej“ formulácii:

Článok 4

Požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií

Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty verejného sektora prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie vyššej prístupnosti svojich webových sídel a mobilných aplikácií tým, že zabezpečia ich vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť.

Zdroj: Dokument – Pozícia rady EU… (PDF)

No a to je všetko priatelia. Okolo sa nachádza 44 strán eu-legislatívnej omáčky.

A tak to ma byť! Je len na národnej vláde ako si to doma ošéfuje. Či vydá presnú normu, alebo prevezme len vágne formulácie.  Pekné slušné pravicové riešenie harmonizácie v rámci EU.

EU si splnila úlohu v tom, že upozorňuje krajiny, že je to dobré mať ošéfované.  EU si splnila svoju úlohu tým, že každý subjekt v ktorejkoľvek krajine má istotu, že EU projekty musia zodpovedať nejakému štandardu prístupnosti.

Možno sa vám to nezdá, ale to je presne tá optimálna miera európskej integrácie. Vďaka práve takto formulovaným EU-smerniciam totiž  vzniká jeden priestor na ďalšiu spoluprácu a uplatňovanie tých osvedčených najlepších riešení, ktoré v EU vznikli.

Tak 2-3-5 rokov to bude fungovať takto. Potom by sa mohli porovnať skúsenosti v krajinách s výrazne rozdielnymi úpravami a to dobré odporučiť aj ostatným.

Dokonca aj oslavná tlačová správa je obšírnejšia.

Webové sídla a mobilné aplikácie orgánov verejnej správy, verejných nemocníc, súdov a iných verejných subjektov budú čoskoro musieť spĺňať spoločné európske normy týkajúce sa prístupnosti. Touto smernicou sa stanovujú minimálne podmienky, ktoré členským štátom umožnia stanoviť aj prísnejšie požiadavky. Členské štáty môžu tiež uplatniť tieto požiadavky a/alebo ďalšie požiadavky na webové sídla a aplikácie iných typov organizácií.

Znenie, ktoré sa prijalo dnes, je pozíciou Rady v prvom čítaní. Na dokončenie postupu musí Parlament schváliť znenie v druhom čítaní.

Smernica nadobudne účinnosť dvadsať dní po svojom uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. To by sa malo uskutočniť na jeseň.

Členské štáty potom budú mať 21 mesiacov na to, aby prijali vnútroštátne ustanovenia s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou, t. j. „transponovali“ ju. Nové webové sídla (webové sídla uverejnené po transpozícii) musia byť v súlade o rok neskôr, staršie webové sídla o dva roky a mobilné aplikácie o 33 mesiacov neskôr.

Zdroj: Lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám pre všetkých: Rada prijala prvé pravidlá pre celú EÚ

 

 

Share Button