Len kultúrny barbar postaví novorenezančné divadlo vedľa gotickej katedrály

Keď niekto príde so staromylským militantným postojom k dnešnej architektúre, vždy  si spomeniem na dve zásadné lokality. Prvou je Pražský hrad.

Dáme fotku. Fotka je viac ako sto slov.

Koľko architektonických štýlov napočítate? A to je ešte Katedrála schovaná.
Koľko architektonických štýlov napočítate? A to je ešte Katedrála schovaná.

No a tou druhou je Horní náměstí v Opave. Bol som tam čosi školiť a na obed som si zašiel čosi zobnúť. A čo nevidím? Kto im to dovolil tam postaviť?!? Čo to bol za kultúrny barbar, čo v roku 1809 dovolil v novorenezančnom štýle postaviť divadlo, ten stánok neresti a pokleslej zábavy vedľa dôstojnej gotickej katedrály?

Na fotografii sa nachádzajú tri zásadné budovy:

Horní náměstí Opava
Horní náměstí Opava

Úplne v pravo je novorenezančná budova Slezkého divadla v Opavé.

Základní kámen dnešní budovy Slezského divadla byl položen 1. května 1804. Roku 1948 došlo k úpravě fasády z novorenesančního stylu do podoby socialistického realismu

Zdroj:  Slezské divadlo Opava – Wikipedie.

V strede je gotická budova konkatedrály zo 14. storočia.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě je mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, vybudovaný ve 14. století v gotickém slohu na místě starší románské stavby z počátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 1996 je druhým sídelním kostelem ostravsko-opavského biskupa (konkatedrálou).

Zdroj:  Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – Wikipedie.

Nuž a vpravo je výdobytok socialistickej architektúry 70-80 rokov minulého storočia.

Keď už sme pri tej Opave, je tam ešte jeden zaujímavý dom. Pražský tančiaci je oproti nemu stelesnený konzervatívec.

Hrnčířská ulice opava.
Hrnčířská ulice Opava.
Share Button