Lekárne v malých mestách a odľahlejších lokalitách v reforme SaS pre zdravotníctvo

V oblasti lekární sa do „nároku pacienta“ počíta aj geografická dostupnosť lekárenskej starostlivosti.

V reforme SAS 105x lepšie zdravotníctvo počítame s významnou úlohou štátu zadávať požiadavky a úlohou poisťovní plniť požiadavky štátu. Len keď poisťovne tieto požiadavky štátu plnia, môžu dosiahnuť na prísne zastropovaný zisk. Celá naša reforma sa začína a točí okolo „definovania nároku pacienta“

Úlohou štátu je zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva liekmi aj formou zmysluplnej geografickej dostupnosti. Preto má zmysel požadovať od poisťovní, aby zvolili také motivačné nástroje pre poskytovateľov lekárenskej  zdravotnej starostlivosti, aby zabezpečili splnenie požiadaviek na geografickú dostupnosť.

V zmysle našej reformy 105x lepšie zdravotníctvo poisťovne môžu podľa vlastného uváženia rokovať s majiteľmi lekárni a začať poskytovať motivačné platby tak, aby sa lekárne na malých mestách,  filiálky lekární na dedinách udržali a rozvíjali.

Nevidím dôvod, aby štát diktoval poisťovniam aké nástroje má zvoliť. Naopak, štát musí definovať konečné ciele. Tak vidím aj úlohu politika. Je potom už na odborníkoch z farmaceutických fakúlt, Lekárnickej komory a rôznych združení majiteľov lekární, aby spoločne s poisťovňami rozvíjali moderné trendy.

V minulom roku si pacienti z lekární vybrali 80,7 milióna balení liekov na lekársky predpis. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 886,4 milióna eur, čo je o 2,8 percenta menej ako v roku 2016. Pacienti za lieky na lekársky predpis doplatili 145,8 milióna eur, čo je o 3,3 percenta viac.

Pacienti si v minulom roku kúpili 38,4 mil. balení voľnopredajných liekov v celkovej hodnote 181,9 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 6,9 percenta.

 Spotreba liekov na recept medziročne klesla, ľudia však viac nakupovali – Denník N

Pokles podielu receptov na marži lekární je ďalší z možných argument pre prechod financovania lekárenskej starostlivosti od marže k platbe za expedičné výkony.

Dnes chýba aj definovanie cieľa – nemáme definovanú minimálnu geografickú dostupnosť a súčasne nefungujúci Úrad pre dohľad nedohliada ani na tých pár úloh, ktoré naše tri poisťovne majú.

Len naťuknem – zaujímavejšia by bola segmentácia poklesu výdaja na recepty podľa veľkosti sídla v ktorom sa lekáreň nachádza. AK BY takéto dáta potvrdili pokles výdaja v menších sídlach, ukazovalo by to na narastanie rizika zhoršenej dostupnosti lekárenskej starostlivosti v malých mestách a na vidieku. Dáta však pochopiteľne chýbajú.

Dnešná politická reprezentácia smerákov sa tvrdých dát priam panicky bojí. A keďže vieme, že to, čo sa nemeria sa nedá ani riadiť, vidíme dnes logické dôsledky 10 ročného neriadenia zdravotníctva.

Platba za expedičný výkon je silný nástroj na odvrátenie nerovnomernej priestorovej dostupnosti lekárenskej starostlivosti. Môžete selektívne navýšiť platby za tento výkon napríklad za expedíciu pre miestnych obyvateľov tam, kde lekárne môžu v budúcnosti chýbať. A naopak, znížiť platby tam, kde je už dnes lekární haba-dej.

Viac peňazí je klasický trhový motivátor.  Princípom SaS – liberánej pravicovej strany – je motivovať, nie trestať.

Preto – politik má definovať ciele, zabezpečiť prísne kontrolovanie ich dodržiavania. Nástroje si slobodne zvolia jednotlivé subjekty na trhu.

Preto je bodom číslo 2 a 3 v našom Zdravotníckom desatore je:

1) Pacient aj zdravotník sú ľudská bytosť, mysli na to.
2) Slušná mzda je lepšia motivácia ako sankcia alebo korupcia
3) Kontroluj, meraj a porovnávaj sa s najlepšími.
4) Vyžaduj efektívnosť a zodpovednosť.
5) Pravdivo verejne informuj.
6) Daj pacientovi na výber (využívaj prednosti súťaže) a buď férový.
7) Zdravotníctvo nie je zadarmo.
8) Dodržuj stanovené pravidlá a nemeň ich len preto, že sa ti to práve hodí.
9) Akceptuj zisk ako odmenu za dobrú prácu.
10) Rob tak, aby sa na Slovensku aj v zdravotníctve oplatilo pracovať, podnikať a žiť tebe aj tvojim deťom a vnúčatám.

 

Share Button