Láska k Lengvarskému až za hrob rozpočtu na lieky

Všimol som si, že sa objavili oslavné statusy na pôsobenie Lengvarského na poste ministra. Prosím vynechajte oslavy za „liekovú reformu“. Ostatné si chváľte, keď myslíte, že to má zmysel.
Ale slová „liekovú reformu“ prosím vynechajte!

Predpisovanie liekov pre 5,5 milióna občanov

Totálne a absolútne pokazili (slušné slovo sa mi hľadalo naozaj ťažko) spôsob predpisovania liekov. Dokonca samo ministerstvo v dôvodovej správe k „oprave“ uviedlo, že to oni sami urobili zle a pacienti majú sťažený prístup k predpisovaniu liekov. Oprava navyše nerieši základný problém – hlúpo nastavenú dobrovolnosť všeobecného lekára vôbec predpísať lieky.

Tajné zmluvy ako zákonom posvätený postup

Uzatvára sa v tajnom režime mnoho tajných zmlúv na tajné zľavy a tajnými ľuďmi s farmapriemyslom. Rozpočet na lieky dnes nikto v tejto republike nepozná a viera, že bude očakávaných a plánovaných 1,4 miliardy eur je len zbožné prianie. Okrem iných vyfantazírovaných položiek deklarujú miliónové úspory práve vďaka tým tajným zmluvám. Akurát že to sú zmluvy na novo kategorizované lieky, takže pribúdajú do košiara hradených a už ich nik odtiaľ za „cenníkové“ ceny bez zliav nedostane.

Naposledy dokonca uistili poisťovne, že im tie tajné informácie poskytnú, čim by porušili zmluvy, ktoré sami uzavreli. Neposkytnú. Biele vrany z Kramárov si po strechách šepkajú, že niektoré skončili v kontajnery. Omylom.

Nevymáhajú preplatky firiem v ráde miliónov eur

Na súde je žaloba za niekoľko desiatok miliónov eur za nevyinkasované rozdiely v deklarovanej úhrade a skutočnej úhrade. Pokračovalo totiž nekonanie MZ.

Personál odboru farmácie je totálne zdecinovaný, všetky nové akvizície sú ľudia z farmabiznistu na „hosťovaní“. Vrátane šéfa kategorizácie.

Triplicitné orgány pre určovanie ceny liekov

Napriek tomu, že bol zriadený NIHO, buduje sa na MZ triplicitný odbor na posudzovanie farmakoefektivity. Do ságy totiž patrí aj ten úplne základný poradný orgán ministra ktorým vo veci určovania cien je kategorizačná komisia MZ.

Lieky nie sú, tak zaplatím viac, aby sme ušetrili 8 miliónov eur

Nekompetentné snahy zvrátiť nedostupnosť liekov jediným nástrojom – zvyšovaním úhrad. Dokonca u generík, kde deklarujú naopak 8 miliónov úsporu vďaka referencovaniu. Čo je stlačenie úhrad dole na úroveň 3. najlacnejšieho štátu v EU.

Módna prehliadka namiesto riadenia medicínskych činností

Jeho štátna tajomníčka na jeho ministerstve jediné čo vyprodukovala, bola módna prehliadka oblečenai pre sestry.

Strata času na komunistické nápady, ktoré nikdy nikde nefungujú

Stále na jeho MZ živili debilný nápad na štátnu distribúciu liekov.

Personálna politika ako víno – z Laponska

Šesť, slovom 6, riaditeľov NCZI za 3 roky, neschopnosť právne správne napísať výpoveď tomu poslednému. Korunou absurdnosti je nasadenie „kolektívneho krízového riadenia“. Chápete – trojjediný krízový manažment. Popri tom je aj Svätá trojica pochopiteľnejší konštrukt.

Len od začiatku roka 3x výpadok eReceptu na viac ako 2-3 hodiny a nikomu to vlastne ani nevadí.

Zavedený systém, kde si samé farmafirmy zvyšujú ceny liekov

Zaviedli legislatívu, vraj, napísanú originálnym priemyslom. Firma 30 dní nedodáva liek na trh SR a tak si sama naplní kritéria na to, aby mohla sama požiadať o zvýšenie úhrad.

Za 6 mesiacov neboli schoplný aktualizovať portál na podávanie žiadostí na vstup do kategorizácie s ohľadom na zavedenie tohto „osobitného režimu kategorizácie“. Toto konanie tak prebieha v rozpore zo zákonom a za hlupákov sú farmaceutické firmy aj zamestnanci ministerstva, ktorí sa snažia podať elektronické podanie cez listinnú podateľňu s pečiatkou. A veru sa im to darí.

Záverom

Nie, za liekovú politiku prosím Lengvarského naozaj nie je možné chváliť. Nevedel s tým nič spraviť, len legitimizoval nominácie sestričiek od sv. Alžbety? Ministerská stolička a iné osobné benefity mu nestáli za principiálne postoje pri cenách liekov? Ťažko povedať čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Teda nanútené nominácie alebo totálny personálny a legislatívny rozklad liekovej politiky. Nakoniec je to len a len ex-Lengvarský, ktorý je pod to všetko podpísaný, nech už mu tam šarapatila akákoľvek náboženská úderka.

Rozpočet zdravotníctva je po jeho pôsobení v totálnych… Indol, skatol, sterkobilín, všetko tam je, len peniaze na lieky nie. Jedna uvolnená setsrička na trhu práce to nevytrhne.

Snáď bude aspoń na platy v nemocniciach.

Share Button