Kto má platiť ochranu blížnych? Štát, komunita alebo rodina?

Nech sa štát postará! Veď on vyberá dane, odvody. Tak nech štát financuje zdravotníctvo, sociálny systém.  Alebo to má byť inak?

Bolo 13. storočie. Kto nevládal umrel. Jediný kto sa postaral, bola rodina. Nebola medicína, nebolo teda ani prečo vyberať nejaké peniaze.

Bolo 19. storočie a už sme mali v Európe akýsi systém komunitnej starostlivosti. Bola tu dedina, ktorá sa o svojich spoluobčanov postarala. Keď sa pozriete do vianočných zvykov – pastieri obchádzajú dedinčanov a tí im  prispejú. Aby prežili zimu, aby sa im mal kto od jari do jesene starať o stáda oviec.

Bolo 19. storočie a mestské obyvateľstvo si začalo vydržiavať  chudobince, špitály a invalidovne. Malá komunita. Malé príspevky. Bohatší považovali za otázku dobrej povesti prispievať, stavať, podporovať prevádzku.

Bolo 20. storočie a sociálne istoty si osvojili ľavicové robotnícke hnutia. Preniesli starosti o potrebných na štát. Každý sa dobrovoľne-nasilu poskladal, aby každý dostal. Zo solidarity sa stal verejný statok.

Onehdá som zachytil ponosy, že Dobrý anjel supluje funkcie, ktoré má pokrývať štát. Veď platíme dane…  Áno, isto-iste je to oprávnené upozornenie.

Minulý týždeň som bol býval bol napísal, že „Bezplatne pre občanov štátu – to je tak, že sa občania dohodnú na nejakej vízii, predstave, ako ich vlastný štát má fungovať. Zvážia rôzne možnosti.“ Aká je teda tá správna vízia pre spoločnosť na Slovensku v oblasti zdravotných a sociálnych služieb?

  • Chceme všetko bez dodatočného platenia, veď sa dostatočne skladáme do spoločného balíka?
  • Alebo nech si každý zbiera sám na seba a čo nás po ostatných?

To sú dva extrémne pohľady. A medzi nimi je kopa rôznych možností, kopa šťastných či nešťastných ľudí okolo nás. Medzi nimi je tááákyto široký priestor tisíc názorov a tisíc tristo dvadsaťosem riešení. A keby o tom debatovalo o jedného viac, tak tých riešení bude aj tridsaťdva viac.

Nie, nekladiem jednoduché otázky. No odpovedať si na ne musíme. Skúsme, tak poctivo, sami pred sebou si odpovedať na otázku z nadpisu. Kto má platiť ochranu blížnych? Kto má platiť za poskytnuté zdravotnú starostlivosť, za sociálne istoty? Štát, komunita alebo rodina?

Ja som si tú otázku zodpovedal. Nie, dnes neprezradím, nechcem vás ovplyvňovať. Dnes je to na vás. Ako to vidíte vy?

Share Button