Konzervatívci decentralizujú? A čo keď si potom bude každý robiť čo chce?

Keď píšem, že v kvadrante konzervatívec/pravica chýba politická sila, mal som na mysli kvadrant konzervatívec/pravica.

Ja viem, že sa vám to zdá zrejmé. Ale čo narobím, opakovanie nikdy nezaškodí. Lebo také chýry idú po Above, že obsahom a programom strany, ktorá chce obsadiť vákuum v kvadrante konzervatívec/pravica má byť novátorské zavádzanie väčšieho a väčšieho liberalizmu v rozhodovaní miest a obcí.

Keď píše, že celoštátna politika a komunálna politiky sú dve rozdielne, teda nesúmiestne a nesúčastné ľudské činnosti, je to poznanie získané na základe pozorovania a pokusu. Kontrapríklady nepribúdajú, naopak, rybníček zhôd reality s teóriu sa pomaly mení na more istoty.

Ešte chýba len „štát ako firma“ do ságy a z českého podnikateľského ANO VV! budeme mať slovenské primátorské RR. „Pán Boh nás ochraňuje!“, hovorí liberál.

Share Button