Keď odvolávate čo ste zaviedli a zavádzate, čo ste odvolali, vznikne lieková politika OĽaNO na MZ SR

Skúste si predstaviť, že:

  • Umožníte pod vaším dohľadom schváliť zákon o predpisovaní liekov a potom napíšete, že je to kreténske riešenie zabíjajúce pacientov.
  • Zriadite štátny inštitút na posudzovanie hodnoty za peniaze u liekov (NIHO) a potom navrhnete do zákona, že jeho hodnotenia sú nezáväzné. A zriadite si vlastné oddelenie na MZ SR, čím vznikne už 3. úrad s rovnakými kompetenciami.
  • Implementujete supr-čupr dohľad nad klinickým skúšaním a potom navrhnete do toho istého zákona, že klinicky skúšať môžu aj tety od susedov, na ktoré sa tieto opatrenia budú vzťahovať len trochu.
  • Aby to klinické skúšanie pre tetu od susedov bolo prístupnejšie, zrušíte akékoľvek správne poplatky.
  • Osobne sa dušujete, že klinické testy z Bangladéša na Slovensku nebudú umožňovať schvaľovanie kadejakých ivermetínov a potom do zákona navrhnete, že to budete schvaľovať aj bez akejkoľvek odbornej štúdie. (Jo, počkáte kým vám to odobrí úrad, o ktorého rozpočte rozhodujete, priamo ho riadite a riaditeľa menujete.)
  • Za 3 roky vystriedate 10 riaditeľov NCZI a potom sa v návrhu zákona posťažujete, že NCZI kreténsky implementuje znenie zákona o lieku, ktorý ste novelizovali destiatky-krát.
  • Odmietnete upraviť platnosti receptov na 30 dní, teda čísla obvyklé v elektronickej ére, ale do zákona navrhnete, že pacient po prepustení z nemocnice môže 1 mesiac byť bez dohľadu ambulantného lekára.
  • Dušujete sa, že už nikdy nebude potrebné na recepty písať odporúčania špecialistu a potom navrhnete do zákona zaviesť predpisovanie na odporúčania špecialistu.
  • Ste síce štátnym tajomníkom ministerstva, ale navrhnete sňať zodpovednosť za nežiadúce účinky liekov z výrobcov a hodiť to na seba samého.

Tram tada dam dam!

  • Zaviedli ste tajné zmluvy na tajné zľavy uzatvárané tajným tímom tajných ľudí, ale zistili ste, že to nie je dostatočne tajné. Tak do novely zákona navrhnete ešte väčšie utajenie tajného. Aby ste sektoru vzápätí navrhli, že po 3 alebo 6 mesiacoch (ako sa vyspia) môže na základe tajných čísiel fakturovať tajný rozdiel podľa tajných zmlúv.

Ja si to predstavovať nemusím. Toto som čítal v novele zákona o lieku, ktorú ako dokonalý pohrobok ex-štátneho tajomníka a jeho tímu bude parlament schvaľovať na poslednej, júnovej, schôdzi NR SR.

(Autor si vyhradzuje použiť fejtónový jazyk a spisovateľskú hyperbolu. Veľmi sa ani snažiť nemusel.)

Share Button